intTypePromotion=4
ADSENSE

Sản lượng cân bằng quốc gia

Xem 1-20 trên 74 kết quả Sản lượng cân bằng quốc gia
 • Bài giảng Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia trình bày về tổng cầu. Tiêu dùng là lượng tiêu dùng cảu hộ gia đình mua sắm những tư liệu sinh hoạt hằng ngày trong giới hạn của thu nhập khả dụng.

  pdf61p top_12 21-04-2014 199 29   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia trình bày về ý nghĩa của chỉ tiêu sản lượng cân bằng quốc gia, tìm hiểu các nhân tố của tổng cầu AD, biết cách tính sản lượng cân bằng quốc gia, xác định sản lượng cân bằng khi AD thay đổi. Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt45p phuongpham357 23-07-2014 157 44   Download

 • Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô, có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, phần 2 Xác định sản lượng cân bằng quốc gia.

  ppt38p luongmylm 24-03-2014 179 34   Download

 • Chương 3 Xác định sản lượng cân bằng quốc gia, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Tổng cầu, xác định sản lượng cân bằng quốc gia, số nhân, nghịch lý của tiết kiệm.

  pdf61p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 109 16   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về tổng cầu, lượng tiêu dùng của hộ gia đình, tiết kiệm S, tiêu dùng C, chi tiêu đầu tư I, chi tiêu chi phí vào hàng hóa và dịch vụ G, thuế ròng T, xuất khẩu X, nhập khẩu M, xác định sản lượng cân bằng quốc gia, xác định YE theo phương pháp đại số, xác định YE theo phương pháp đồ thị, số nhân, số nhân tổng cầu, số nhân các thành phần của tổng cầu và nghịch lý của tiết kiệm.

  ppt53p kloikloi 12-10-2017 56 9   Download

 • Lý thuyết Kinh tế vĩ mô (Phần 1) trình bày các nội dung của 4 chương đầu của tài liệu bao gồm: khái quát về kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia, tổng cẩu, chính sách tài khoá và chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p kieuvinha000 03-06-2019 72 19   Download

 • Sau khi học xong chương 6 "Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" này người học có thể hiểu về: Tổng cầu – Tổng cung, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giãn đơn, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf47p dongdong321 05-06-2018 36 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu trong mô hình nền kinh tế giản đơn, xác định điểm cân bằng sản lượng quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p nguyenhoainambd 29-05-2017 51 1   Download

 • Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô. Mục tiêu trong chương này nhằm: hiểu được ý nghĩa của chỉ tiêu sản lượng cân bằng quốc gia, tìm hiểu các nhân tố cấu thành của tổng cầu AD, biết cách xác định sản lượng cân bằng quốc gia, biết cách xác định lại sản lượng cân bằng quốc gia khi AD thay đổi.

  pdf78p mrbenvip123 11-09-2014 316 52   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài chính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: 1- Sản lượng cân bằng quốc gia, quá trình tác động của số nhân, chính sách tài chính, các nhân tố ổn định tự động, ngân sách cân đối theo chu kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p doinhugiobay_07 16-12-2015 49 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV: Vũ Văn Trung thực hiện. Bài giảng gồm 6 chương, trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM.

  pdf92p thydoan1994 28-10-2014 116 25   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về kinh tế học vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở, thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p doinhugiobay_00 05-11-2015 82 20   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về tiêu dùng và đầu tư, tiêu dùng và tiết kiệm, đầu tư, hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm, hàm đầu tư và hàm tổng cầu, xác định điểm cân bằng sản lượng, các quan điểm về sản lượng cân bằng, xác định sản lượng cân bằng dựa vào mối quan hệ giữa AD và AS, sản lượng cân bằng, xác định sản lượng cân bằng dự kiến, vào S và I dự kiến, mô hình số nhân, công thức tính số nhân và nghịch lý của tiết kiệm.

  pdf12p kloikloi 12-10-2017 73 2   Download

 • Chương 5 trình bày về "Nguồn lực sản xuất thiên phú và Học thuyết H-O ". Mục tiêu của chương này là giúp sinh viên giải thích được lợi thế so sánh dựa thế nào vào khác biệt về nguồn lực thiên phú giữa các quốc gia. Hiểu thương mại quốc tế ảnh hưởng thế nào đến giá so sánh của yếu tố sản xuất, và giải thích tại sao thương mại quốc tế có thể là lý do nhỏ của tình trạng bất bình đẳng về mức lương giữa lao động phổ thông và lao động có chuyên môn.

  ppt16p nganga_04 27-09-2015 28 2   Download

 • Đối với một Quốc gia nói chung và nước ta nói riêng thì những ngành đóng vai trò then chốt của nền kinh tế là: Điện, than, dầu khí...và ngành công nghiệp ximăng cũng không nằm ngoài chiến lược phát triển kinh tế.

  doc25p tudonghoaak52 16-03-2011 770 254   Download

 • Đối với một Quốc gia nói chung và nước ta nói riêng thì những ngành đóng vai trò then chốt của nền kinh tế là: Điện, than, dầu khí.... Công nghiệp tự động hóa góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm cũng như hỗ trợ cho con người những công việc phức tạp, ngành tự động hoá đã ra đời và mang lại hiệu quả rất cao đáp ứng hoàn toàn...

  doc49p quanghuong1980h 07-06-2012 262 98   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về xây dựng mô hình chuẩn thương mại quốc tế, lý thuyết tỷ lệ yếu tố sản xuất (Mô hình Heckscher - Ohlin) , định luật cân bằng hoá giá cả yếu tố sản xuất, mở rộng lý thuyết H-O.

  pdf24p thin_12 22-07-2014 237 44   Download

 • Nội dung: Sản xuất: Sản lượng được xác định như thế nào? Phân phối: Cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn? Phân bổ chi tiêu: Yếu tố nào quyết định C, I, G? Mô hình cân bằng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn đề này như thế nào?

  ppt33p teo1961988 23-09-2010 150 30   Download

 • Nội dung "Bài thuyết trình Kinh tế vĩ mô về các hàm" trình bày về lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia, chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong bài thuyết trình này.

  ppt20p cuoihipmat94 03-11-2014 145 18   Download

 • Kết cấu chương 5 Tác động của chính sách tài khóa thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về giải thích tổng chi tiêu dự kiến của nền kinh tế phụ thuộc vào những nhân tố nào, xác định mức sản lượng cân bằng và cơ chế điều chỉnh, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chi tiêu chính phủ và thuế tới sản lượng cân bằng.

  pdf9p thick_12 14-07-2014 133 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản lượng cân bằng quốc gia
p_strCode=sanluongcanbangquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2