intTypePromotion=3

Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế

Chia sẻ: ĐỖ Văn Ái | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
362
lượt xem
191
download

Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm cho cung và cầu hàng hóa cân bằng + cân bằng về số lượng và dung lượng TT + cân bằng về giá trị + cân bằng về cơ cấu hàng hóa… - Nhằm chuyển giao quyền SH từ người SX đến người tiêu dùng - Cung cấp thông tin và thu nhận thông tin về TT (sản phẩm, giá cả, điều kiện sử dụng, nhu cầu hàng hóa…)thực hiện tất cả những hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người mua để bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế

 1. Chương 7: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI QUỐC TẾ 1
 2. I. Mục đích và yêu cầu của chiến lược phân phối quốc tế II. Phương thức và kênh phân phối quốc tế III.Chiến lược phân phối quốc tế 2
 3. I. Mục đích và yêu cầu của chính sách phân phối 1. Mục đích: 1. Yêu cầu: 3
 4. I. Mục đích và yêu cầu của chính sách phân phối 1. Mục đích: - Làm cho cung và cầu hàng hóa cân bằng + cân bằng về số lượng và dung lượng TT + cân bằng về giá trị + cân bằng về cơ cấu hàng hóa… - Nhằm chuyển giao quyền SH từ người SX đến người tiêu dùng - Cung cấp thông tin và thu nhận thông tin về TT (sản phẩm, giá cả, điều kiện sử dụng, nhu cầu hàng hóa…) 4
 5. 2. Yêu cầu: • Đúng hàng • Đúng thời gian • Đúng địa điểm • Đạt chi phí tối thiểu 5
 6. 3. Chức năng: 6
 7. 3. Chức năng: • Thu thập thông tin • Xúc tiến • Đàm phán • Cung cấp tài chính • Phân phối vật chất • Hoàn thiện hàng hóa • Chia xẻ rủi ro 7
 8. 4. Các trung gian phân phối: a. Người bán buôn (Wholesaler) b. Người bán lẻ (Retailer) c. Người đại lý (Agent) d. Người môi giới (Broker) 8
 9. a. Người bán buôn (Wholesaler): • Khái niệm: • Ưu điểm: • Nhược điểm: 9
 10. a. Người bán buôn (Wholesaler): • Khái niệm: - Là người thực hiện tất cả những hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người mua để bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh doanh • Ưu điểm: - Được trợ giúp về mặt tài chính - Thu được hiệu quả cao do quy mô và kỹ năng của nhà bán buôn 10
 11. • Nhược điểm: - Nhà bán buôn thường có xu hướng độc quyền mua đối với nhà sản xuất - Ít tiếp cận với người tiêu dùng cuối cùng nên không nhạy bén với những biến động của TT 11
 12. b. Người bán lẻ: • Khái niệm: • Ưu điểm: • Nhược điểm: 12
 13. b. Người bán lẻ: • Khái niệm: - Là người thực hiện những hoạt động phân phối hàng hóa dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng cá nhân, phi thương mại. • Ưu điểm: - Có các phương tiện bán hàng phong phú, đa dạng - Nhạy bén với những biến động của TT - Khả năng an toàn trong kinh doanh cao hơn so với nhà bán buôn • Nhược điểm: - DN không thể tân dụng được khả năng tài chính 13
 14. c. Người đại lý: • Khái niệm: • Đặc điểm: 14
 15. c. Người đại lý: • Khái niệm: - Là người đại diện cho bên mua hoặc bên bán, cho nhà bán buôn hoặc nhà bán lẻ…. • Đặc điểm: - Thực hiện chức năng mua hộ, bán hộ sản phẩm - Không có quyền SH đối với hàng hóa - Quy mô kinh doanh nhỏ, LN là hoa hồng do bên mua hoặc bên bán trả - Không có quyền quyết định giá bán hoặc mua sản phẩm 15
 16. d. Người môi giới: • Khái niệm: • Đặc điểm: 16
 17. d. Người môi giới: • Khái niệm: - Là người xúc tiến việc mua bán hàng hóa trên thị trường, làm cho cung cầu trên thị trường gặp nhau • Đặc điểm: - Không trực tiếp tham gia cạnh tranh mua bán trên TT - Không có quyền SH đối với hàng hóa - Không có quyền định đoạt HH 17 - LN là tiền hoa hồng môi giới của………….
 18. II. Phương thức và kênh phân phối quốc tế: 1. Phương thức phân phối: 2. Kênh phân phối 18
 19. 1. Phương thức phân phối: a. Phương thức phân phối trực tiếp b. Phương thức phân phối gián tiếp 19
 20. a. Phương thức phân phối trực tiếp: • Khái niệm: • Ưu điểm: • Nhược điểm: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản