intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Bùi Thanh Tráng

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

79
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 Chiến lược phân phối sản phẩm toàn cầu & logistics nhằm trình bày về những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối sản phẩm toàn cầu. Kênh phân phối toàn cầu, logistics và quản trị chuổi cung ứng toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - TS. Bùi Thanh Tráng

  1. CHƯƠNG 6 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TOÀN CẦU & LOGISTICS TS. BÙI THANH TRÁNG
  2. NỘI DUNG Chiến lược phân phối sản phẩm toàn cầu, nghiên cứu các nội dung sau: 1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối sản phẩm toàn cầu 2. Kênh phân phối toàn cầu 3. Logistics và quản trị chuổi cung ứng toàn cầu
  3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối sản phẩm toàn toàn cầu Yếu tố môi trường kinh doanh Những nhân tố ảnh Khả năng Khoảng của doanh hưởng đến cách địa lý nghiệp hệ thống phân phối Đặc điểm sản phẩm
  4. KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM QUỐC TẾ NHÀ SẢN XUẤT CÔNG TY QUẢN ĐẠI LÝ XUẤT XUẤT KHẨU TRỊ XUẤT KHẨU KHẨU TRỰC TIẾP TRUNG GIAN NHẬP KHẨU NHÀ BUÔN SĨ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP NHÀ BÁN LẺ NGƯỜI TIÊU DÙNG
  5. What is Logistics? Logistics is defined as the process of movement of materials and products into, through and out of a firm. The Logistics Flow Chart SALES PURCHASING SUPPLIERS FUNCTION TRANSPORTATION FUNCTION (SUPPLIER) (DISTRIBUTOR) PURCHASING SALES FUNCTION TRANSPORTATION FUNCTION WAREHOUSING (CUSTOMER) (DISTRIBUTOR)
  6. CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA LOGISTICS Nguyên vật liệu Bến K bãi H Quá chứa Kho Á Phụ tùng trình lưu C sản Đóng trữ H xuất gói thành H Máy móc thiết và lắp phẩm Trung À bị ráp tâm N phân G Bán thành phối phẩm Dòng chu chuyển vận tải Dịch vụ Dòng thông tin lưu thông Cung ứng Quản lý vật tư Phân phối Logistics
  7. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG LOGISTICS QUỐC TẾ  Khoảng cách địa lý  Đơn vị tiền tệ  Phương thức vận chuyển  Tính chất của từng loại hoạt động logistics khác nhau như phương thức vận chuyển, cách tính chi phí, đóng gói, dịch vụ liên quan, ghi nhãn hàng,…
  8. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG LOGISTICS QUỐC TẾ  Tối đa hoá đơn hàng số đơn hàng được vận chuyển so với đơn hàng được nhận  Tối thiểu hóa thời gian từ lúc nhận đơn hàng đến lúc giao hàng  Tối thiểu hóa sai biệt giữa hứa hẹn giao hàng và giao hàng thực tế  Tối thiểu hóa tổn thất trong vận chuyển
  9. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS QUỐC TẾ TẬP TRUNG QUẢN LÝ LOGISTICS LOGISTICS PHÂN CẤP QUẢN LÝ LOGISTICS HỢP ĐỒNG THUÊ NGOÀI LOGISTICS
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2