intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - ThS. Trương Mỹ Diễm

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

485
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về các nội dung giới thiệu toàn cầu hóa bản chất của kinh doanh quốc tế, khác biệt kinh tế chính trị, những khác biệt quốc gia về văn hóa. Đạo đức và trách nhiệm xã hội, thương mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế - ThS. Trương Mỹ Diễm

 1. Trường Đại học Mở TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trương Mỹ Diễm Email: diem.tm@ou.edu.vn
 2. 1 2 3 • Giới thiệu • Những khác biệt • Hệ thống tiền tệ • Toàn cầu hóa quốc gia về văn hóa toàn cầu • Bản chất của Kinh • Đạo đức và trách • Hoạch định chiến doanh quốc tế nhiệm xã hội lược toàn cầu • Khác biệt kinh tế - • Thương mại quốc • Phương thức thâm chính trị tế nhập thị trường • Đầu tư nước ngoài • Ôn Tập Chương 1 – 2 – 3 Chương 4 – 5 – 6 – 7 Chương 8 – 9 – 10 Page 2 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP NHÓM 1.Nội dung yêu cầu của đề tài 2.Phương pháp đánh giá 3.Thành lập nhóm Copyright © 2012 by Truong My Diem
 4. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI • Sản phẩm/ dịch vụ (nhóm tự chọn) • Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài cho sản phẩm/dịch vụ đã chọn. • Nộp văn bản (Rules: Max. 35 trang, font: Times New Roman, Size: 12, line spacing: 1.5, top & bottom: 2.5cm, right: 3cm, left: 2cm. Title: bold – 20) • Ngày nộp văn bản: ………… / 12 / 2012 • THUYẾT TRÌNH (trình bày ppt & thuyết trình trước lớp) • Mỗi nhóm thuyết trình sẽ có 1 nhóm khác phản biện & 1 nhóm nhận xét về nội dung, kỷ năng thuyết trình, hình thức trình bày & khả năng đặt câu hỏi và phản biện của cả 2 nhóm.
 5. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1) Toàn cầu hóa 2) Đầu tư nước ngoài 3) Các học thuyết thương mại 4) Thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia 5) Phân tích sự khác biệt giữa quốc gia chủ nhà & quốc gia sở tại ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh.
 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ – Báo cáo viết: 3 điểm • Hình thức trình bày đúng theo yêu cầu: 10% • NỘI DUNG – Hiện trạng: 25% • NỘI DUNG – Phân tích: 30% • NỘI DUNG – Chiến lược thâm nhập: 35% – Thuyết trình: 4 điểm • Nội dung • Hình thức • Kỹ năng (thuyết trình & làm việc nhóm) – Phản biện: 2 điểm – Nhận xét: 1 điểm
 7. THÀNH LẬP NHÓM  Xác định nhóm  Nhóm trưởng  Tên nhóm  Thảo luận  Tên đề tài  Phân bổ công việc  Nộp danh sách cho GV Copyright © 2012 by Truong My Diem
 8. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  Kiểm tra giữ a kỳ: 40% giữ 40%  Bài kiểm tra tại lớp: đề đóng lớp:  Thi cuối kỳ: 60% cuố 60%  Trắc nghiệm – đề đóng Page 8 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 9. Phần 1: TỔNG QUAN Chương 1: TOÀN CẦU HOÁ Chương 2: BẢN CHẤT CỦA KINH DOANH QUỐC TẾ Phần 2: KHÁC BIỆT QUỐC GIA Chương 3: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ & LUẬT PHÁP Chương 4: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC QUỐC GIA VỀ KINH TẾ Chương 5: SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HOÁ – XÃ HỘI Phần 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 6: THƯƠNG MAI QUỐC TẾ Chương 7: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chương 8: HỆ THỐNG TIỀN TỆ TOÀN CẦU Phần 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chương 9: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU Chương 10: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Page 9 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 10. CHƯƠNG 1 TOÀN CẦU HÓA Copyright © 2012 by Truong My Diem
 11. Nội dung CHƯƠNG 1 1 Khái niệm 2 Nhân tố đẩy mạnh dòng chảy toàn cầu 3 Các thể loại toàn cầu 4 Tranh luận về toàn cầu hóa 5 Quản lý trong nền kinh tế toàn cầu
 12. Tài liệu tham khảo Page 12 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 13. Page 13 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 14. ? Bạn có nghĩ thế giới này chỉ có một thị trường thông suốt và phẳng tuyệt đối? Bảo vệ quan điểm của bạn đối với việc có hay không một thị trường chung nhất? Page 14 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 15. QUỐC GIA A QUỐC GIA B Giao thương Công ty hàng hóa Công ty Trao đổi Hãng khoa học, Hãng Công nghệ Doanh nghiệp Chuyển dịch Doanh nghiệp vốn đầu tư Lưu thông Tập đoàn Tập đoàn tiền tệ Page 15 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 16.  Trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá là sự hợp tác quốc tế trong việc giao thương hàng hoá, trao đổi khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, lưu thông tiền tệ quốc tế và đẩy mạnh dòng vốn đầu tư từ những cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức của quốc gia nọ đến quốc gia kia và ngược lại. Page 16 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 17. dòng chảy toàn cầu Kỹ thuật Mở cửa công nghệ chính sách Page 17 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 18. Page 18 Copyright © 2012 by Truong My Diem
 19. Page 19 Copyright © 2010 by Truong My Diem
 20. 22% 13% 43% 38% Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2