intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương III - Lê Thị Kim Anh

Chia sẻ: Hoangminhtuan Hoangminhtuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

514
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương III: Transistor lưỡng cực, trình bày các nội dung: giới thiệu, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tuyến Vôn - Ampe, đặc tính B chung, phân cực cho BJT, thiết kế mạch phân cực, công tắc transistor,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương III - Lê Thị Kim Anh

 1. Chương 3 TRANSISTOR LƯ NG C C (Bipolar Junction Transistor-BJT) 3.1 Gi i thi u BJT là m t lo i linh ki n bán d n 3 c c có kh năng khu ch ñ i tín hi u ho c ho t ñ ng như m t khóa ñóng m , r t thông d ng trong ngành ñi n t . Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 2. C u t o và hình dáng E C n+ p n B E C p+ n p B Hình dáng BJT E: Emitter C: Collector B: Base Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 3. Ky hi u c a BJT E C E C C n+ p n B B B E BJT lo i NPN C E E C B C p+ n p E B B BJT lo i PNP Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 4. 3. 2 Chê ñô làm vi c c a BJT Tùy theo cách phân c c cho transistor mà transistor s có các ch ñ làm vi c khác nhau. Transistor có 3 ch ñ làm vi c cơ b n: - Chê ñô khu ch ñ i. - Chê ñô khóa. - Chê ñô d n b o hòa. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 5. Ch ñ khu ch ñ i: JE phân c c thu n và JC phân c c ngư c. - JE: ti p xúc PN gi a c c phát (E) va c c n n (B). - JC: ti p xúc PN gi a c c thu (C) va c c n n (B). Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 6. Ch ñ khóa (hay ñóng m ): c 2 chuy n ti p JE và JC ñ u ñư c phân c c ngư c. Ch ñ d n b o hòa: c 2 chuy n ti p JE và JC ñ u ñư c phân c c thu n. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 7. * Chê ñô khu ch ñ i Qui ư c vê dòng trong BJT IE IC IE IC IB IB NPN PNP VEE VCC VEE VCC Theo ñ nh lu t Kirchhoff: IE = I C + I B IC = IC (INJ) + ICBO ; IC(INJ): dòng h t d n ñi qua mi n n n. I C( INJ) ð nh nghĩa thông sô α : α= ⇒ IC = α IE + ICBO IE IC Vì ICBO r t nho, có thê bo qua : α≈ IE Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 8. 3.3 Ba sơ ñô cơ b n c a BJT IE IC 3.3.1 M ch B chung E C (Common Base – CB) vi RL C c B là c c chung B cho m ch vào và ra. • - Dòng ñi n ngo vào là dòng IE. - Dòng ngõ ra là dòng IC. M ch CB ñơn gi n hóa - ði n áp ngõ vào là VEB. - ði n áp ngõ ra là VCB. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 9. 3.3.2 M ch E chung (Common Emitter – CE) IC C C c E là c c chung cho m ch IB B vào và ra. RL vi IE - Dòng ñi n ngo vào là dòng IB. E • - Dòng ngõ ra là dòng IC. - ði n áp ngõ vào là VBE. M ch CE ñơn gi n hóa - ði n áp ngõ ra là VCE. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 10. 3.3.3 M ch C chung (Common Colletor – CC) IE IB E C c C là c c chung cho B RL m ch vào và ra. C vi - Dòng ñi n ngo vào là IC dòng IB. • - Dòng ngõ ra là dòng IE. M ch CC ñơn gi n hóa - ði n áp ngõ vào là VBC. - ði n áp ngõ ra là VEC. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 11. 3.4 ð c tuy n Vôn - Ampe ð th di n t các m i tương quan gi a dòng ñi n và ñi n áp trên BJT ñư c g i là ñ c tuy n Vôn-Ampe (hay ñ c tuy n tĩnh). Ngư i ta thư ng phân bi t thành 4 lo i ñ c tuy n: ð c tuy n vào: nêu quan h gi a dòng ñi n và ñi n áp ngõ vào. ð c tuy n ra: quan h gi a dòng và áp ngõ ra. ð c tuy n truy n ñ t dòng ñi n: nêu s ph thu c c a dòng ñi n ra theo dòng ñi n vào. ð c tuy n h i ti p ñi n áp: nêu s bi n ñ i c a ñi n áp ngõ vào khi ñi n áp ngõ ra thay ñ i. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 12. 3.4.1 ð c tính B chung 3.4.1.a H ñ c tuy n ngo vào B chung: I E = f ( VBE ) V = const CB Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 13. 3.4.1.b ð c tuy n ngo ra B chung: I C = f ( VCB ) I E =const Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 14. 3.4.2 ð c tính E chung 3.4.2.a Dòng ICEO va β Dòng ICEO là dòng ngư c trên ti p xúc JC khi hơ m ch ngo vào. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 15. Ta có: IC = α IE + ICBO ⇒ α IE = IC - ICBO Chia 2 vê cho α, ta có: I C I CBO I C I CBO − = IE ⇒ − = IB + IC α α α α αI B I CBO ⇒ IC = + 1− α 1− α ICBO Khi VBE hơ m ch, ta có: IC = ICEO = α 1− α ð t: β= 1− α I CBO ⇒ I C = βI B + = βI B + I CEO 1− α Vì ICEO là r t nho: IC ≈ βIB (xem ICEO ≈ 0) Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 16. 3.4.2.b ð c tuy n ngo vào E chung: IB = f (VBE) V CE =const Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 17. 3.4.2.b ð c tuy n ngo ra E chung: I C = f ( VCE ) I B = const Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 18. 3.4.3 ð c tính C chung 3.4.3.a H ñ c tuy n ngo vào C chung: I B = f ( VCB ) V = const CE Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 19. 3.4.3.b H ñ c tuy n ngo ra C chung: IE = f (VCE ) I B =const Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
 20. 3.5 Phân c c cho BJT ði m phân c c tĩnh (ñi m làm vi c tĩnh) Là giao ñi m c a ñư ng t i m t chi u v i ñ c tuy n Vôn-Ampe. ði m làm vi c tĩnh ngo vào: là giao ñi m c a ñư ng t i m t chi u va ñ c tuy n Vôn- Ampe ngo vào. ði m làm vi c tĩnh ngo ra: là giao ñi m c a ñư ng t i m t chi u va ñ c tuy n Vôn-Ampe ngo ra. Bài gi ng môn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2