intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 10 Đo góc pha và thời gian

Chia sẻ: Hoàng Văn Nhật | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:18

146
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật đo lường - Chương 10 Đo góc pha và thời gian. Trong chương này gồm có các nội dung kiến thức sau đây cần tìm hiểu: Khái niệm chung, đo góc pha bằng phương pháp biến đổi thẳng, đo góc pha bằng phương pháp bổ sung chuyển đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 10 Đo góc pha và thời gian

 1. Chapter 10: Phase and Time measurement
 2. Content l General Concept l Measuring phase by straight conversion method l Measuring phase by complement conversion method
 3. General Concept l Phase angle – Basic parameters of oscillation process X(t) = Xm.cos(ωt+φ) – 2 oscillations with the same frequency x1 = X1m.cos(ωt+φ1) x2 = X2m.cos(ωt+φ2)  Dephasing angle: φ = φ1 – φ2 If frequency of 2 oscillation are multiple ω1 ω2 ϕ = ϕ1 − ϕ2 hoăc̣ ϕ = −ϕ 2 + ϕ1 ω2 ω1 With multi-harmonic signal, dephasing angle φ is angle of first harmonic.
 4. General Concept l Phase angle measurement method: – Based on conversion method : straight conversion method and complement conversion method – Based on measured information achieving method : use information when signal overcomes a determined threshold, and all achieved information is used.
 5. Measuring phase angle by straight conversion method l Electrodynamic Fazometter – Use electrodynamic logometer indicator – Phase angle between U and I is measured phase φ – U và I lêch nhau goc φ cân đo ̣ ́ ̀ – Moving coil 1 is connected in series with its current I1 – Movig coil 2 is connected with L2, current I2 �1 cos( I .I1 ) � �1 cos(b - j ) � �1 cos(g - a ) � I � I � I � � f (a ) = F � � F� = � � F� � � cos( I .I ) � � I cos j � � 2 � � = � � I 2 cos a � �2 �I 2 � � � �� � � Choose I1=I2 β=γ  α=φ
 6. Đo goc pha băng phương phap biên đôi thăng ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ l ̣ ̣ Fazomet điên đông – Nhược điểm : chỉ tính được cho một cấp điện áp – Sai số phụ thuộc tần số, vì có cuộn cảm trong mạch – ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ Khăc phuc sai sô: chia cuôn 1 thanh 2 cuôn song song ωL = 1/ωC Mở rộng thang đo về dòng : phân cuộn tĩnh ra làm nhiều phần khác nhau mắc nối tiếp hoặc song song, ta sẽ được các cấp dòng điện khác nhau
 7. Đo goc pha băng phương phap biên đôi thăng ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ l Fazomet điên tử ̣ – dựa trên việc biến đổi góc lệch pha trực tiếp thành dòng hay áp. – các tín hiệu hình sin ở đầu vào, nhờ các bộ tạo xung đã biến độ lệch pha thành khoảng thời gian giữa các xung – Sai số của phép đo này chủ yếu do sự biến động của Im và sai số của phép đo dòng trung bình Itb . – đo góc lệch pha 0 ±180o, tần số 20Hz ÷ 200kHz ∆t ϕ I tb = I m = Im. T 360 o I tb ϕ= .360 o Im
 8. Đo goc pha băng phương phap biên đôi thăng ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ l Fazomet chỉ thị số
 9. Đo goc pha băng phương phap biên đôi thăng ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ l Fazomet chỉ thị số – dựa trên nguyên tắc biến đổi góc pha thành mã – góc lệch pha giữa 2 tín hiệu được biến thành khoảng thời gian – lấp đầy khoảng thời gian đó bằng các xung với tần số đã biết trước t u t x k .T0 Tx k N= . = . o ϕx = o ϕx Tx T0 Tx 360 .T0 360 – Phép đo này không phụ thuộc tần số f0 và fx nên có độ chính xác cao – Sai số này chỉ phụ thuộc vào hệ số k của bộ chia tần để tạo khoảng thời gian tu
 10. Đo goc pha băng phương phap bù ́ ̀ ́ l ́ Nguyên ly: – góc lệch pha cần đo được so sánh với góc lệch pha chuẩn φk do một bộ quay pha tạo ra φx – φk = Δφ – ́ ̀ So sanh cân băng Δφ = 0 – ́ ̀ So sanh không cân băng φx = φk + Δφ
 11. Đo goc pha băng phương phap bù ́ ̀ ́ l Fazomet kiêu bù điêu khiên băng tay ̉ ̀ ̉ ̀ – quay pha φk ở vị trí ‘0’ bằng cách thay đổi quay pha phụ để đạt được vị trí 0 ở bộ chỉ thị cân bằng. – khóa S được chuyển sang vị trí 2 và điều chỉnh quay pha chuẩn cho đến khi đạt vị trí 0 ở bộ chỉ thị cân bằng. – kết quả đo sẽ được đọc ở bộ quay pha chuẩn φk
 12. Đo goc pha băng phương phap bù ́ ̀ ́ l Fazomet kiêu bù tự đông ̉ ̣ – Một đầu vào U2 được đưa trực tiếp đến bộ chỉ thị cân bằng – đầu vào U1 qua một loạt các bộ quay pha nối tiếp nhau ϕ1 ÷ ϕn , chúng cho ra góc lệch pha tương ứng 180o/20 ... 180o/2n-1 – Độ lệch pha sẽ được ấn định bởi những bộ quay pha, mạch phân bố bằng trigơ và bộ chỉ thị ở đầu ra. • Quay pha thông số • ̀ Quay pha tron • Quay pha đường dây trễ
 13. Đo khoang thời gian ̉ l Việc đo thời gian thường được biểu hiện dưới dạng độ dài các xung, độ lệch thời gian giữa các xung, độ dài sườn xung l Với một máy đếm điện tử, để đo thời gian cần phải có 2 đầu vào, một để tạo xung “bắt đầu”, và một để tạo xung “chấm dứt” l Thời gian cân đo ̀ – Thời gian có chu ki/ không có chu kì ̀ – Tin hiêu đơn chiêc ́ ̣ ́ – ́ ̣ ̣ Tin hiêu dang xung – Khoang thời gian giữa 2 mức cua 1 xung ̉ ̉
 14. Đo khoang thời gian ̉ l Đo khoang thời gian băng cach biên thanh số xung tỉ lệ với nó ̉ ̀ ́ ́ ̀ – Khoảng thời gian khóa K mở bằng khoảng thời gian cần đo tx – Xung từ máy phát chuẩn tần số f0 được đưa vào máy đếm qua khóa K trong khoảng thời gian tx. – Số xung đêm được từ may đêm ́ ́ ́ tx N= = f 0 .t x tx = N.T0 T0
 15. Đo khoang thời gian ̉ l Đo khoang thời gian với sự biên đôi toa độ thời gian ̉ ́ ̉ ̣ – biến đổi tọa độ thời gian : giá trị thời gian cần đo tx được biến đổi thành xung mà biên độ của nó tỉ lệ với độ dài khoảng thời gian đó – Biên độ của xung tiếp theo lại được biến đổi thành khoảng thời gian t’x t’x = k.tx – Xung ở đâu ra mở khoa K ̀ ́ qua bộ đêm ́ t' k .t N = x = x = k . f 0 .t x T0 T0 – Ưu điểm : có độ chính xác cao và độ tác động nhanh cao
 16. ̀ ̣ Bai tâp l Một công tơ một pha ghi 600 vòng/kWh. Sai số 2%. Mắc cho tải có cos=0,71. Trong 10 giây công tơ quay được 3 vòng. l Công suất toàn phần của tải ?
 17. ̀ ̣ Bai tâp l Một công tơ một pha ghi 600 vòng/kWh, Uđm=220V, Iđm=10A. Mắc đo tải thuần trở có công suất P=9,9kW, Uđm=110V. l Số vòng quay của công tơ trong 1 phút ?
 18. ̀ ̣ Bai tâp l Dùng Wattmet, voltmet, ampermet để đo công suất tải. Wattmet chỉ 2kW, voltmet chỉ 220V, ampermet chỉ 12A, cos=0,74. Sai số tương đối của Wattmet
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2