intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 3 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo

Chia sẻ: Hoàng Văn Nhật | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

296
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật đo lường - Chương 3 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo giới thiệu cho người học các nội dung sau: Các đặc tính cơ bản của dụng cụ đo, cấu trúc chung dụng cụ đo, một số thiết bị đo. Mời các bạn tham khảo và học tốt môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 3 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo

 1. ̣ Nôi dung Cac đăc tinh cơ ban cua dung cụ đo ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ Câu truc chung dung cụ đo ́ ́ ̣ Môt số loai thiêt bị đo ̣ ̣ ́
 2. Cac đăc tinh cơ ban cua dung cụ đo ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣
 3. ̀ ̣ Bai tâp Môt vôn kế có CCX là 1.5 ở thang đo 200V. ̣ Tinh sai số phep đo khi dung vôn kế đó để đo điên ap 120V ? ́ ́ ̀ ̣ ́
 4. Cac đăc tinh cơ ban cua dung cụ đo ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣
 5. Cac đăc tinh cơ ban cua dung cụ đo ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ 3. Điên trở dung cụ đo và công suât tiêu thụ ̣ ̣ ́ • Điên trở vao ̣ ̀ • Điên trở ra: xac đinh công suât có thể truyên tai cho chuyên ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ đôi tiêp theo 3. Độ tac đông nhanh: ́ ̣ • Thời gian xac lâp kêt quả đo trên chỉ thị ́ ̣ ́ 4. Độ tin cây: ̣ • Xác định bởi thời gian làm việc tin cậy của dụng cụ đo trong điều kiện cho phép có phù hợp với thời gian quy định hay không
 6. Câu truc chung dung cụ đo ́ ́ ̣ Hiên thị ̉ Lưu trữ ̀ Truyên tin CĐSC ̣ Mach đo Kêt quả ́ ́ Ghep nôi ́ ̀ Điêu khiên̉ Yêu tố khac ́ ́ Chuyên đôi sơ câp (CĐSC) ̉ ̉ ́  Biên đôi đai lượng đo thanh tin hiêu điên ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣  Quyêt đinh độ nhay, độ chinh xac cua dung cụ đo ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ Mach đo (MĐ)  Thu thâp, gia công thông tin đo sau cac chuyên đôi sơ câp ̣ ́ ̉ ̉ ́ Cơ câu chỉ thị hay kêt quả ́ ́  Hiên thị kêt quả đo: chỉ thị kim, chỉ thị tự ghi, chỉ thị băng số ̉ ́ ̀
 7. Câu truc chung cua dung cụ đo ́ ́ ̉ ̣ Câu truc mach đo có dang biên đôi thăng hoăc so sanh ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ Dung cụ đo có 2 loai: ̣ ̣ Tương tự: điên cơ, cơ khí ̣ Điên tử: ̣ Điên tử tương tự: dao đông ki, V, A điên tử ̣ ̣ ́ ̣ Điên tử số
 8. Môt số loai thiêt bị đo ̣ ̣ ́ Thiêt bị đo biên đôi thăng ́ ́ ̉ ̉ CĐSC(1..n) ́ ̣ Khuêch đai Kêt quả ́ CĐSC(1..n) ́ ̣ Khuêch đai ADC Kêt quả ́ Độ chinh xac và độ tin cây thâp ́ ́ ̣ ́ Bao tri, bao dưỡng đơn gian, chi phí thâp ̉ ̀ ̉ ̉ ́
 9. Môt số loai thiêt bị đo ̣ ̣ ́ Thiêt bị đo kiêu so sanh ́ ̉ ́ CĐSC ́ ̣ Khuêch đai ADC ̃ Mâu Kêt quả ́ Tỉ lệ - DAC Câu truc phức tap hơn. ́ ́ ̣ Độ chinh xac cao, giá thanh đăt hơn. ́ ́ ̀ ́ Có thể kêt hợp vi xử lý bên trong ́ Có cac loai so sanh khac nhau ́ ̣ ́ ́
 10. Môt số thiêt bị đo ̣ ́ Thiêt bị đo kiêu cơ điên ́ ̉ ̣ ̉ Chuyên đôi ̉ CĐSC Kim chỉ thị điên - cơ ̣ Câu tao đơn gian, giá thanh re. ́ ̣ ̉ ̀ ̉ Độ chinh xac không cao. ́ ́ Chiu đựng cac tac đông cơ hoc không cao ̣ ́ ́ ̣ ̣ Độ nhay thâp ̣ ́ Khả năng hiêu chinh nhỏ ̣ ̉
 11. Môt số thiêt bị đo ̣ ́ Thiêt bị đo kiêu điên tử ́ ̉ ̣ CĐSC ́ ̣ Khuêch đai ADC Vi xử lý Mach kêt quả sẽ thực hiên chức năng cuôi cung: hiên thị sô, ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ truyên tin, điêu khiên, lưu trữ… ̀ ̀ ̉ Câu truc, vân hanh phức tap, giá thanh cao ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ Độ chinh xac cao, chiu đựng điêu kiên môi trường tôt ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ Tinh năng hiên đai, ưu viêt hơn. ́ ̣ ̣ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2