intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp - GV. Hà Đại Dương

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
43
lượt xem
3
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp - GV. Hà Đại Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về cách thực hiện các câu lệnh: Lệnh for, Lệnh while và bài tập minh họa có sử dụng các câu lệnh này. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên để học tốt môn lập trình nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp - GV. Hà Đại Dương

28/08/2016<br /> <br /> Kỹ thuật lập trình<br /> <br /> Tuần 3 - Điều khiển lặp<br /> Giáo viên: Hà Đại Dương<br /> duonghd@mta.edu.vn<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài trước …<br /> • Thuật toán được thiết kế dựa trên ba cấu trúc<br /> logic về thứ tự thực hiện câu lệnh sau đây:<br /> – Tuần tự (Sequential): Các công việc (lệnh) được<br /> thực hiện một cách tuần tự, công việc này nối tiếp<br /> công việc kia (từ trên xuống dưới).<br /> – Lựa chọn (Selection) : Lựa chọn một công việc (lệnh)<br /> để thực hiện căn cứ vào một điều kiện nào đó.<br /> – Lặp (Repeating): Thực hiện lặp lại một công việc<br /> (lệnh) không hoặc nhiều lần căn cứ vào một điều<br /> kiện nào đó.<br /> 28/08/2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Lệnh for<br /> Lệnh while<br /> Lệnh do - while<br /> Lệnh break và lệnh continue<br /> Bài tập<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lệnh for<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> Ý nghĩa<br /> • Lặp lại một công việc nào đó một số lần.<br /> • The for statement lets you repeat a statement or<br /> compound statement a specified number of times.<br /> The body of a for statement is executed zero or more<br /> times until an optional condition becomes false. You<br /> can use optional expressions within<br /> the for statement to initialize and change values<br /> during the for statement's execution.<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cú pháp<br /> <br /> • Trong đó:<br /> – for: từ khóa<br /> – initEx: Thường dùng khởi tạo giá trị biến đếm<br /> – condEx: Thường dùng để xác định điều kiện lặp<br /> – loopEx: Thường dùng để điều khiển biến đếm<br /> 28/08/2016<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> Trình tự thực hiện<br /> 1. Tính toán (thực hiện) biểu thức initEx.<br /> 2. Tính toán (thực hiện) biểu thức condEx.<br /> 3. Nếu giá trị của condEx là đúng các lệnh<br /> a. Các Lệnh 1; Lệnh 2; … được thực hiện<br /> b. Tính toán (thực hiện) biểu thức loopEx, quay trở<br /> lại bước 2.<br /> <br /> 4. Nếu giá trị của condEx là sai kết thúc lệnh for<br /> và chuyển điều kiển đến lệnh sau for.<br /> 28/08/2016<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> • In các số từ 1 đến 10 ra màn hình<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> Ví dụ 1 …<br /> • In các số từ 1 đến 10 ra màn hình<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 2<br /> • Tính tổng các số từ 1 đến n<br /> <br /> 28/08/2016<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2