intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 – ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

41
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toán tử so sánh trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để so sánh giá trị của biến này với giá trị của biến khác. Chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiến thức cơ bản của toán tử này như: Khái niệm, các toán tử so sánh cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 – ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh

  1. TOÁN TỬ SO SÁNH GV: THS.LÊ THỊ NGỌC HẠNH 1 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng
  2. KHÁI NIỆM  Toán tử so sánh trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để so sánh giá trị của biến này với giá trị của biến khác.  Mở rộng cho phương pháp lập trình hướng đối tượng với C++ ta thể nói toán tử so sánh được sử dụng để so sánh đối tượng này với đối tượng khác.  Việc so sánh hai đối tượng phải được thực hiện theo một tiêu chí nào đó. 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 2
  3. CÁC TOÁN TỬ SO SÁNH CƠ BẢN  Toán tử so sánh lớn hơn (operator >)  Toán tử so sánh nhỏ hơn (operator =)  Toán tử so sánh nhỏ hơn bằng (operator
  4. ĐẶT VẤN ĐỀ  Định nghĩa các phương thức cần thiết cho lớp đối tượng CNhanvien để các câu lệnh sau có thể thực thi được.  => Phải khai báo và định nghĩa toán tử so sánh “>” cho lớn Cnhanvien. 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 4
  5. ĐẶT VẤN ĐỀ 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 5
  6. ĐỊNH NGHĨA CÁC TOÁN TỬ SO SÁNH CHO LỚP CNHANVIEN  Định nghĩa toán tử lớn hơn “>” 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 6
  7. ĐỊNH NGHĨA CÁC TOÁN TỬ SO SÁNH CHO LỚP CNHANVIEN  Định nghĩa toán tử nhỏ hơn “
  8. BÀI TẬP Hãy định nghĩa tất cả các phương thức toán tử so sánh cho lớp đối tượng CDiem trong mặt phẳng Oxy. (Biết rằng tiêu chuẩn so sánh 2 điểm là so sánh theo khoảng cách tới gốc toạ độ. Điểm nào ở xa gốc hơn thì lớn hơn.) 3/19/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2