intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chia sẻ: Nguyenanhtuan_qb Nguyenanhtuan_qb | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lịch sử lớp 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)" thông tin đến các bạn những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945); nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử lớp 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 1. Bµi 18 ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (PhÇn tõ  n¨m  1917 ®Õn n¨m  1945)
 2. I. Nh÷ng  kiÕn thø c  c ¬ b¶n vÒ lÞc h s ö  thÕ g iíi  hiÖn ®¹i (1917 ­1945) Trình bày những kiến thức cơ bản các em đã được học trong giai đoạn lịch sử này? N­íc nga- liªn x« C¸c n­íc tbcn C¸c n­íc ch©u ¸ ChiÕn tranh thÕ giíi thø II
 3. Nước Nga- Liên Xô. Thời gian Sự kiện Nội dung chính Kết quả, ý nghĩa. 2-1917 Cách mạng -Tổng bãi công chính trị ở Lật đổ chế độ Nga hoàng,hoàn dân chủ tư Pê-tơ-rô-grát thành nhiệm vụ cách mạng dân sản thắng lợi -Khởi nghĩa vũ trang chủ tư sản.Cục diện hai chính -Nga Hoàng thoái vị. quyền song song tồn tại,tạo điều kiện chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa 10-1917 Cách mạng Khởi nghĩa vũ trang ở Pê- Thành lập chính quyền Xô Viêt- XHCN thắng tơ-rô-grát, tấn công cung Nhà nước vô sản đầu tiên trên lợi điện mùa đông,bắt giữ thế giới.Tác động mạnh mẽ đến chính phủ lâm thời tư phong tào cách mạng thế giới. sản.Cách mạng lan rộng và thắng lợi trong cả nước 1918-1921 Cuộc đấu Xây dựng hệ thống chính Bảo vệ thành quả của cách tranh xây trị -nhà nước mới, đập tan mạng tháng Mươi,giữ vững dựng và bảo bộ máy nhà nước cũ, đánh chính quyền Xô Viết, đập tan thắng thù trong giặc ngoài âm mưu chống phá cách mạng vệ chính của các nước Đế quốc quyền Xô Viết 1921-1941 Liên Xô xây Công nghiêp hoá,tập thể Từ một nước nông nghiệp lạc dựng CNXH hoá nông nghiêp,thực hiện hậu trở thành cườngquốc công các kế hoạch 5 năm nghiệp XHCN
 4. Các nước TBCN Thời gian sự kiện Nội dung Kết quả, ý nghĩa 1918-1923 Khủng hoảng kinh Khủng hoảng ở hầu Các Đảng cộng sản tế,chính trị.Cao khắp các nước Tư thành lập.Quốc tế cộng trào cách mạng bản.Cao trào cách sản ra đời và lãnh đạo mạng bùng nổ và lan phong trào cách mạng rộng,lên cao ở Đức,Hunggari,Pháp 1924-1929 Thời kì ổn định và Sản xuất tăng trưởng Kinh tế phát triển,tình tăng trưởng của nhanh,phong trào công hình chính trị ổn định. CNTB nhân tạm thời lắng xuống 1929-1933 Khủng hoảng kinh Khủng hoảng bắt đầu Mâu thuẫn xã hội lên tế thế giới từ Mĩ,lan rộng toàn thế cao,chính tri mất ổn giới.Kinh tế suy sụp,tài định chính rối loạn 1933-1939 Các nước TB tìm -Cải cách kinh tế xã ->Vượt qua khủng cách thoát khỏi hội,tiêu biểu là ở Mĩ hoảng,kinh tế phục khủng hoảng - Phát xít hoá chế hồi,phát triển. độ,gây chiến tranh xâm ->Xuất hiện 3 lò lửa lược chiến tranh.
 5. Các nước Châu á THỜI GIAN SỰ KIỆN NỘI DUNG KẾT QUẢ, Ý NGHĨA Thập niên 20 Phong trào giải -Phong trào dân tộc tư -Giai cấp tư sản nắm phóng dân tộc lên sản có bước tiến mới quyền lãnh đạo cao sau chiến về tổ chức,quy mô. phong trào ở một số tranh thế giới thứ -Xuất hiện khuynh nước. nhất. hướng vô sản trong -Các Đảng cộng sản phong trào giải phóng thành lập mở ra bước dân tộc. ngoặt trong phong trào gpdt. Thâp niên 30 Phong trào Mặt Đấu tranh thành lập Tập hợp đông đảo trận nhân dân Mặt trận dân tộc thống các tầng lớp nhân dân chống phát nhât chống phát xít tham gia phong xít,chống chiến chống chiến tranh diễn trào.Các Đảng cộng tranh. ra ở nhiều nước trên sản trưởng thành về thế giới.Hợp tác giữa tổ chức và uy tín lãnh Đảng cộng sản và các đạo cách mạng ngày đảng khác. càng tăng.
 6. Chiến tranh thế giới thứ hai Thời gian sự kiện Nội dung Kết quả, ý nghĩa. 1939-1945 Chiến tranh thế -Bùng nổ vào -Chủ nghĩa phát xít giới thứ hai. ngày 1-9-1939, thất bại hoàn diễn ra trên khắp toàn.Thắng lợi các mặt trận:Tây thuộc về Liên Âu,Xô-Đức,Bắc Xô,các nước đông phi,châu Á-Thái minh và nhân loại Bình Dương.72 tiến bộ trên thế giới. nước trên thế -Chiến tranh làm giới trong tình thay đổi cục diện trạng chiến thế giới,mở ra thời tranh. kì mới của lịch sử nhân loại.
 7. ii. Nh÷ng  né i dung  c hÝnh c ña lÞc h s ö  thÕ g iíi  hiÖn ®¹i (1917 ­1945) • Từ những kiến thức cơ bản trên,hãy nêu rõ những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn1917-1945?
 8. LuyÖn tËp Tr¶ lê i c ¸c  c ©u hái s au 1. Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát gắn liền với cuộc cách mạng nào ở Nga? A Cuộc cải cách nông nô B Cách mạng tháng Hai. C Cuộc cách mạng tháng Mười D Cuộc chiến đấu chống phát xít.
 9. 2.Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng: A Dân chủ tư sản. B Dân chủ tư sản kiểu mới C Cách mạng Xã hội chủ nghĩa. D Cách mạng giải phóng dân tộc. 3.Tác dụng to lớn nhất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng thế giới là: A Mở đường,dẫn lối cho phong trào cách mạng thế giới. B Tăng thêm sức mạnh cho hệ thống XHCN. C Góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược. D Tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc.
 10. 4. Tổ chức quốc tế nào ra đời trong cao trào cách mạng 1918-1923? A Quốc tế thứ nhất B Quốc tế thứ hai. C Liên hiêp quốc. D Quốc . tế thứ ba (quốc tế cộng sản) 5.Cuộc khủng hoảngkinh tế 1929-1933 bùng nổ đầu tiên ở nước nào? A Nước Anh B Nước Đức C Nước Pháp D Nước Mĩ
 11. 6. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào? A 1929-1933 B 1936-1939 C 1933-1935 D 1939 - 1945 7. Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở những nước nào? A Anh,Pháp,Mĩ. B Anh,Pháp, Đức. C Đức, I-ta-li-a,Nhật D Đức, Áo-Hung,Mĩ.
 12. 8.Trong những năm 1918-1939,nước nào ở châu á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh? A Trung Quốc B Thái Lan C Ấn Độ D In-đô-nê –xi-a
 13. 9.Số liệu nào dưới đây đúng nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai? A Chiến tranh thế giới thứ hai đã lam khoảng 20 triệu người chết,70 nghìn làng mạc bị phá huỷ. B Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm khoảng 60 triệu người chết,90 triệu người bị tàn phế. C Chiến tranh thế giới thứ hai đã đẩy 198 nước vào vòng khói lửa. D Chiến tranh thế giới thứ hai đã lam khoảng 90 triệu người chết,60 triệu người bị tàn phế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2