intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
93
lượt xem
18
download

Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh doanh bài 3: Doanh nghiệp tư nhân trình bày nội dung về khái niệm doanh nghiệp tư nhân, điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện rút lui thị trường, hộ kinh doanh. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

  1. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  Do một cá nhân làm chủ sở hữu  Chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng vốn của doanh nghiệp và tài sản riêng của chính chủ sở hữu  Không được huy động vốn bằng phương thức phát hành chứng khoán ra công chúng July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 1
  2. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Điều kiện gia  Công dân Việt Nam có đầy nhậ đủ năng lực pháp luật và p năng lực hành vi dân sự.  Người không bị cấm làm công việc quản lý doanh Thị trường nghiệp do Luật phá sản quy định. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 2
  3. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Thủ tụ c  Giấy đề nghị đăng ký kinh gia doanh, nhậ  Giấy tờ chứng thực cá nhân p hợp pháp,  Bản sao chứng chỉ hành nghề, bản xác nhận vốn pháp Thị trường định (nếu ngành nghề có quy định)  Đăng ký tại phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi có trụ sở chính. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 3
  4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Điề u  Hết thời hạn hoạt động kiện rút  Chủ sở hữu không muốn tiếp lui tục, có đơn xin giải thể Thị trường  Bị thu hồi giấy ĐKKD  Bán doanh nghiệp  Phá sản July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 4
  5. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Thủ  Thanh toán các khoản nợ: thuế tục với Nhà nước, lương cho người rút lao động và nghĩa vụ tài sản khác; lui  Nộp lại bản gốc giấy CN ĐKKD cho cơ quan cấp huyện nơi đã Thị trường ĐKKD; July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 5
  6. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN  Được mở Chi nhánh/Văn phòng đại diện; đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Đặc  Được thành lập TNHH 1 TV, tham gia điểm thành lập TNHH 2 TV trở lên, cổ phần  Cho thuê DN nhưng phải báo cáo với cơ quan ĐKKD/cơ quan thuế; Trong thời gian cho thuê DN, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của DN July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 6
  7. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Câu hỏi 1. Phân biệt doanh nghiệp tư nhân với hộ kinh doanh? 2. Nhận xét tiêu chí “hộ kinh doanh không được sử dụng quá 10 người lao động”. Từ đó, so sánh số lao động trong doanh nghiệp tư nhân trên thực tế July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2