intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật kinh doanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Luật kinh doanh
 • Bài giảng Luật kinh doanh của ThS Nguyễn Quốc Sỹ trình bày tổng quan về môn học Luật kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài học.

  pdf109p thiuyen12 15-09-2011 682 259   Download

 • Nội dung Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế gồm có 2 phần, phần 1 những lý luận cơ bản về luật kinh doanh và pháp luật về chủ thể kinh doanh; phần 2 pháp luật về hợp đồng trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p canon_12 28-03-2014 293 73   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh của TS Nguyễn Nam Hà có kết cấu nội dung gồm 7 chương, trình bày khái quát về luật kinh doanh, pháp luật về chủ thể kinh doanh, về đầu tư, về cạnh tranh, về phá sản và các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

  pdf126p phamphat94 08-12-2013 243 69   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 495 66   Download

 • Nội dung của Bài giảng Luật kinh doanh Chương 3 Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh doanh nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và xử lý hợp đồng trái pháp luật.

  ppt39p idol_12 28-04-2014 141 33   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh quốc tế có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nhằm trình bày về tổng quan luật kinh doanh quốc tế, chế định hợp đồng kinh doanh quốc tế, pháp luật đầu tư và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

  pdf17p top_12 21-04-2014 183 31   Download

 • Nội dung của chương 1 Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế nằm trong Bài giảng Luật kinh doanh nhằm trình bày về Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, nguồn luật kinh tế.

  ppt24p idol_12 28-04-2014 206 32   Download

 • Nội dung cơ bản trong Bài giảng Luật kinh doanh Chương 2 Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp nhằm trình bày về quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp, các loại doanh nghiệp. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác (K4Đ4,LDN).

  ppt97p idol_12 28-04-2014 172 25   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Luật kinh doanh Chương 4 Chế độ pháp lý về phá sản nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức pháp lý về thủ tục phá sản, hiểu được quy trình thủ tục phá sản. Hậu quả pháp lý trong quá trình áp dụng thủ tục phá sản.

  ppt39p idol_12 28-04-2014 115 24   Download

 • Nội dung bài : Công ty TNHH một thành viên thuộc bài giảng Luật kinh doanh trình bày về khái niệm công ty TNHH một thành viên, đăng ký kinh doanh, tổ chức điều hành công ty, quyết định thành lập/giấy CN ĐKKD/giấy tờ tương đương điều lệ tài liệu tương đương của chủ sở hữu, danh sách người đại diện theo uỷ quyền.

  ppt10p phuongpham357 25-07-2014 83 20   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 7: Công ty cổ phần trình bày nội dung về khái niệm công ty cổ phần, cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn, hội đồng quản trị, phương thức huy động vốn. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để công việc giảng dạy và học tập được thuận lợi.

  ppt15p phuongpham357 25-07-2014 134 19   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 3: Doanh nghiệp tư nhân trình bày nội dung về khái niệm doanh nghiệp tư nhân, điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện rút lui thị trường, hộ kinh doanh. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt7p phuongpham357 25-07-2014 92 18   Download

 • Bài 6: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc bài giảng Luật kinh doanh trình bày nội dung về khái niệm công ty TNHH 2 thành viên, quản trị công ty, hội đồng thành viên, điều kiện gia nhập thị trường,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt15p phuongpham357 25-07-2014 91 18   Download

 • Bài 13: Phá sản thuộc bài giảng Luật kinh doanh trình bày nội dung về nguyên nhân phá sản của doanh nghiệp, thẩm quyền giải quyết phá sản, thứ tự phân chia tài sản, phân chia tài sản còn lại. Hãy tham khảo tải liệu để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

  ppt9p phuongpham357 25-07-2014 78 18   Download

 • Nội dung chính cảu chương 8 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh nằm trong bài giảng Luật kinh doanh nhằm nêu khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng dân sự, một số vấn đề riêng về hợp đồng thương mại. Khái niệm, đặc điểm, phân loại giao kết thực hiện trách nhiệm pháp lý.

  pdf56p idol_12 28-04-2014 96 15   Download

 • Để quá trình học tập và công việc giảng dạy tốt hơn. Mời các bạn tham khảo bài giảng Luật kinh doanh bài 14: Quy định chung về hợp đồng kinh doanh trình bày khái niệm hợp đồng kinh doanh, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hợp đồng có hiệu lực khi nào, hợp đồng hết hiệu lực khi nào.

  ppt14p phuongpham357 25-07-2014 69 14   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh doanh bài 5: Công ty hợp danh trình bày về khái niệm công ty hợp danh, điều kiện gia nhập thị trường, điều kiện rút lui thị trường, đặc điểm công ty hợp danh, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, tổ chức quản trị công ty. Mời các bạn tham khảo.

  ppt13p phuongpham357 25-07-2014 89 12   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh doanh bài 12: Giải thể trình bày khái niệm giải thể, doanh nghiệp giải thể khi nào, thủ tục giải thể, thứ tự thanh toán nợ, quyết định giai thể, hệ quả giải thể. Mời các bạn tham khảo.

  ppt12p phuongpham357 25-07-2014 77 12   Download

 • Dưới đây là bài 16: Tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc bài giảng Luật kinh doanh trình bày về khái niệm tranh chấp trong kinh doanh, chủ thể kinh doanh, các hoạt động kinh doanh thương mại, các loại hình tranh chấp, thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

  ppt7p phuongpham357 25-07-2014 102 12   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 17: Tố tụng trọng tài trình bày về khái niệm tố tụng trọng tài, thẩm quyền giải quyết kinh doanh thương mại, nguyên tắc giải quyết của hội đồng trọng tài, thời điểm bắt đầu tố tụng, quyền - nghĩa vụ của các bên tranh chấp, đặc điểm tố tụng trọng tài Quốc tế.

  ppt18p phuongpham357 25-07-2014 81 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Luật kinh doanh
p_strCode=baigiangluatkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2