intTypePromotion=3

Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 17 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
60
lượt xem
10
download

Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 17 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh doanh bài 17: Tố tụng trọng tài trình bày về khái niệm tố tụng trọng tài, thẩm quyền giải quyết kinh doanh thương mại, nguyên tắc giải quyết của hội đồng trọng tài, thời điểm bắt đầu tố tụng, quyền - nghĩa vụ của các bên tranh chấp, đặc điểm tố tụng trọng tài Quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh: Bài 17 - ThS. Nguyễn Quốc Sỹ

 1. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Tố tụng trọng tài là một thủ tục hành chính, trong đó, quy định điều kiện của các bên và trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 1
 2. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Gồm: • thẩm quyền và ng.tắc giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài; • điều kiện nộp đơn đối với các bên tranh chấp; • quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp; • trình tự giải quyết tranh chấp KD-TM. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 2
 3. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  Tranh chấp phát sinh từ hoạt động KD-TM  Các bên tranh chấp có yêu cầu trọng tài  Các bên tranh chấp có thỏa thuận trọng tài  Thỏa thuận trọng tài không bị vô hiệu July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 3
 4. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  Giải quyết kín (ko công khai)  Hội đồng trọng tài ra quyết định trên cơ sở các bên tranh chấp có ưng thuận. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 4
 5. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động KD-TM; • Các bên có Th.thuận trọng tài trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp đó; • Th.thuận trọng tài có hiệu lực+. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 5
 6. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Thời • Trung tâm trọng tài nhận được điểm đơn kiện của nguyên đơn. bắt đầu • Bị đơn nhận được đơn kiện của tố nguyên đơn. tụng July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 6
 7. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI • Trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp; • Có quyền mời nhân chứng, luật sư; • Lựa chọn trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài do các bên thành lập; • Trước khi mở phiên họp, các bên có thể tự hòa giải hoặc yêu cầu trọng tài hòa giải July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 7
 8. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI 1. Chỉ định trọng tài viên cho bị đơn (nguyên đơn) 2. Thay đổi trọng tài viên (nguyên đơn). 3. Xem xét thoả thuận trọng tài (có đơn khiếu n ại); 4. Xem xét thẩm quyền GQTC của HĐTT (các bên). 5. Áp dụng BPKC tạm thời (các bên). 6. Huỷ quyết định trọng tài (các bên). July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 8
 9. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 9
 10. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Đặc  Giải quyết kín; điểm  Quyết định trọng tài là chung thẩm, có hiệu của lực thi hành ngay; tố  Các bên tranh chấp có quyền lựa chọn trung tụng trọng tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải tài quyết tranh chấp;  Quyết định trọng tài có thể bị tòa án h ủy. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 10
 11. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Trung  Là tổ chức trong tài do các tổ chức tâm trọng quốc tế thành lập tài  Là tổ chức trọng tài có chức năng giải quốc tế? quyết tranh chấp giữa các chủ thể kinh doanh có quốc tịch khác nhau. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 11
 12. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  Ủy ban Luật quốc tế - UNCITRAL:United Nations Commission on International Trade Law+  Tòa án quốc tế về trọng tài - ICC International Court of Arbitration++ July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 12
 13. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam – VIAC: Vietnam International Arbitration Centre at Chamber of Commerce and Industry.  Các trung tâm trọng tài khác được thành lập theo Pháp lệnh TTTM 2003. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 13
 14. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI 1. Giải quyết tranh chấp KD-TM có yếu tố nước ngoài; 2. Các bên tranh chấp có quyền chọn lựa: Trọng tài viên, ngôn ngữ, địa điểm giải quyết và luật áp dụng. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 14
 15. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD-TM mà một bên hoặc các bên là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc • Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến tranh chấp đó ở nước ngoài. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 15
 16. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI • Các bên có quyền chọn lựa trọng tài viên trong danh sách trọng tài; • Các bên có quyền th.thuận về sử dụng ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài, nếu các bên không có th.thuận thì ngôn ngữ dùng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 16
 17. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Câu hỏi 1. Câu 3, 4 trang 183 sách Luật KDVN 2. Nêu ưu điểm và nhược điểm về việc giải quyết tranh chấp KD-TM theo phương thức trọng tài. July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 17
 18. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Câu hỏi 3. Trong điều khoản giải quyết tranh chấp của một hợp đồng kinh doanh – thương mại, thông thường các bên chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là một trung tâm trọng tài nào đó nhiều hơn là chọn tòa án. Anh (chị) hãy giải thích về sự chọn lựa của các bên trong hợp đồng nói trên? July 25, 2014 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản