intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

296
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính về chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về các nội dung lần lượt như sau: phân loại dữ liệu, nguồn dữ liệu thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê, xây dựng phương án điều tra thống kê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê

 1. Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê
 2. - Xác định dữ liệu cần thu thập. - Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
 3. 1/ Phân loại dữ liệu Căn cứ vào tính chất dữ liệu Dữ liệu định lượng. Dữ liệu định tính. -Phản ánh tính -Phản ánh mức chất, sự hơn kém độ hơn kém. của đối tượng nc. - Được đo bằng - Được thu thập thang đo khoảng bằng thang đo cách hay thứ bậc. định danh hay thứ bậc.
 4. 1/ Phân loại dữ liệu Căn cứ vào nguồn. Dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu thöù cấp. -Thu thập từ -Thu thập trực những nguồn tiếp,ban đầu có sẵn, đã từ đối tượng qua tổng nghiên cứu. hợp, xử lý.
 5. 2. Nguồn dữ liệu thứ cấp. Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn như sau. a/ Các phòng ban, bộ phận. b/ Cơ quan thống kê: tổng cục TK, cục TK, phòng TK. c/ Cơ quan chính phủ: các Bộ có liên quan.
 6. 2. Nguồn dữ liệu thứ cấp. Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn như sau. d/ Các tổ chức hiệp hội, viện nghiên cứu. e/ Báo, tạp chí. f/ Các công ty nghiên cứu.
 7. 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê. Căn cứ vào tính chất liên tục hay ko liên tục của việc ghi chép dữ liệu. b/ Điều tra ko thường xuyên: a/ Điều tra -Điều tra định kỳ. thường xuyên. -Điều tra ko định kỳ.
 8. 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê. Căn cứ vào phạm vi của đối tượng điều tra. b/ Điều tra ko toàn bộ: a/ Điều tra -Điều tra chọn mẫu. toàn bộ. -Điều tra trọng điểm - Điều tra chuyên đề.
 9. 4. Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu. Thu thập trực tiếp. Thu thập gián tiếp. - Bằng điện thoại, thư qua - Quan sát bưu điện, - Phỏng vấn chứng từ, sổ trực tiếp. sách ở đơn vị điều tra.
 10. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Văn kiện quy định những vấn đề cần giải quyết Phương hoặc cần được là hiểu thống nhất, án những vấn đề điều thuộc về chuẩn bị và tổ chức cho tra. toàn bộ cuộc điều tra.
 11. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. a/ Xác định mục đích, yêu cầu cuộc điều tra. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra.
 12. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra. Đối tượng điều tra: là tổng thể các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu có các tiêu thức cần điều tra.
 13. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra: là đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu và thực tế được điều tra, là nơi phát sinh tài liệu ban đầu cần thu thập.
 14. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. c/ Xác định nội dung điều tra. Nội dung điều tra: là những tiêu thức cần thu thập trên từng đơn vị điều tra.
 15. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. c/ Xác định nội dung điều tra. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra.
 16. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. Thời điểm điều tra: là mốc thời gian được xác định để đăng ký thống nhất tất cả các đơn vị điều tra.
 17. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. Thời kỳ điều tra: là độ dài thời gian được quy định để thu thập tài liệu của hiện tượng xảy ra trong thời kỳ đó. .
 18. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. Thời hạn điều tra: là khoảng thời gian dành cho việc đăng ký tài liệu.
 19. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. e/ Xác định biểu mẫu điều tra và bản giải thích. f/ Kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2