intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết thống kê

Xem 1-20 trên 1089 kết quả Bài giảng Lý thuyết thống kê
 • Mục tiêu chính về chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về các nội dung lần lượt như sau: phân loại dữ liệu, nguồn dữ liệu thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê, xây dựng phương án điều tra thống kê.

  pdf19p wide_12 28-07-2014 301 58   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê Chương 7: Điều tra chọn mẫu trình bày về khái niệm điều tra chọn mẫu, ưu điểm của điều tra chọn mẫu, hạn chế điều tra chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, các bước của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp điều tra chọn mẫu.

  pdf15p wide_12 28-07-2014 381 51   Download

 • Nội dung chính của chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về khái niệm số tuyệt đối, các chỉ tiêu đánh giá độ biến thiên của tiêu thức, đơn vị tính của số tuyệt đối, các đặc trưng đo lường xu hướng tập trung.

  pdf54p wide_12 28-07-2014 466 44   Download

 • Chương 3 Tóm tắt và trình bày dữ liệu thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về các nội dung lần lượt như sau: nhiệm vụ của trình bày dữ liệu, phương pháp cơ bản: phân tổ thống kê, xác định chỉ tiêu giải thích, tóm tắt và trình bày dữ liệu.

  pdf29p wide_12 28-07-2014 419 27   Download

 • Mục tiêu trình bày chương 1 Đối tượng nghiên cứu thống kê thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê nêu đối tượng nghiên cứu của thống kê, quá trình nghiên cứu, thu thập quan sát xử lý phân tích, các hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê thường nghiên cứu.

  pdf18p wide_12 28-07-2014 179 21   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền tảng cần có để tiếp tục học các chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, kế toán tài chính,...

  pdf34p ochuong999 22-06-2020 32 1   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê – Bài 3: Trình bày dữ liệu thống kê" được biên soạn với các kiến thức các hình thức trình bày dữ liệu, tập trung vào phân tổ thống kê, như : khái niệm, tác dụng, các loại phân tổ cũng các bước tiến hành phân tổ thống kê. Ngoài ra bài học cũng giới thiệu cách thức trình bày bảng và đồ thị thống kê.

  pdf18p nguathienthan9 11-12-2020 68 1   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 1: Tổng quan về thống kê kinh doanh" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm về thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh; xác định tổng thể thống kê, phân biệt các loại tổng thể thống kê; tiêu thức thống kê và chỉ tiêu thống kê; dữ liệu thống kê và các nguồn dữ liệu thống kê; điều tra thống kê.

  pdf16p nguathienthan9 10-12-2020 33 1   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 5: Phân tích hồi quy tương quan" giới thiệu phương pháp phân tích hồi quy – tương quan, là phương pháp phân tích mối liên hệ, tác động qua lại giữa hiện tượng kinh tế xã hội. Trong đó, bài học giới thiệu nhiệm vụ phương pháp phân tích hồi quy tương quan, đưa ra một số mô hình hồi quy và cách xác định các tham số trong mô hình.

  pdf12p caygaocaolon9 23-12-2020 31 2   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" trình bày các giai đoạn cơ bản của quá trình nghiên cứu thống kê, đi sâu vào giai đoạn điều tra thống kê. Theo đó, điều tra thống kê sẽ được xem xét trên các nội dung cụ thể như khái niệm, yêu cầu của điều tra; các loại điều tra thống kê, các hình thức tổ chức và phương pháp điều tra thống kê; phương án điều tra và sai số trong điều tra.

  pdf13p gaocaolon10 27-02-2021 22 2   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 7: Chỉ số" giới thiệu về khái niệm, đặc điểm, tác dụng của chỉ số trong phân tích. Bên cạnh đó, nội dung của bài còn đề cập đến phương pháp tính một số loại chỉ số thông dụng và sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích sự biến động của hiện tượng theo sự ảnh hưởng của các nhân tố. Sinh viên cần hiểu rõ được đặc trưng của phương pháp chỉ số cũng như mục đích sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích cho hiện tượng nào, trong các điều kiện về thời gian hay không gian để vận dụng cho phù hợp.

  pdf23p gaocaolon10 27-02-2021 17 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê gồm 7 chương. Nội dung bài giảng lần lượt trình bày các vấn đề về các khái niệm cơ bản về thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, thống kê mô tả, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể, phân tích phương sai một nhân tố, kiểm định phi tham số.

  pdf85p hoahue91 21-07-2014 145 37   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê dành cho các lớp ngoài ngành thống kê có nội dung trình bày đối tượng của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường và các nội dung khác.

  ppt161p hoa_cuc91 30-06-2014 166 33   Download

 • (NB) Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời bài giảng cũng là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Bài giảng là nền tảng cần có để tiếp tục học các chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, kế toán tài chính.

  pdf34p nganga_09 14-10-2015 83 15   Download

 • Chương 1 bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày đối tượng của thống kê học. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê học, những khái niệm thường dùng trong thống kê học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p youcanletgo_02 07-01-2016 101 4   Download

 • Chương 4 Lý thuyết mã – Mã hóa nguồn thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm mã và điệu kiện thiết lập mã, điều kiện để mã phân tách được, mã thống kê tối ưu.

  pdf33p conchimnhai 02-07-2014 258 29   Download

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức cung cấp cho các bạn những khái niệm về tổ chức; các khía cạnh của tổ chức; tổ chức dưới góc nhìn cấu trúc; tầm quan trọng của tổ chức; hệ thống mở và hệ thống đóng; tổ chức dưới góc nhìn hệ thống; quan điểm tiếp cận tổ chức;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p cocacola_08 16-11-2015 361 31   Download

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức trình bày về vai trò định hướng chiến lược; con đường hình thành chiến lược; thiết kế tổ chức; những mục tiêu tổ chức; các kiểu chiến lược; tính hữu hiệu của tổ chức; các cách tiếp cận hữu hiệu truyền thống và hiện đại.

  ppt18p cocacola_08 16-11-2015 215 21   Download

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 7 - Thiết kế cấu trúc tổ chức cung cấp cho các bạn những kiến thức về xác định cấu trúc; hệ thống thông tin; quy trình thiết kế tổ chức; cấu trúc theo chức năng; cấu trúc theo sản phẩm; cấu trúc theo địa lý; cấu trúc hỗn hợp.

  ppt35p cocacola_08 16-11-2015 219 17   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết thông tin: Lý thuyết thông tin thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Đô lượng thông tin, entropy có điều kiện, entropy hợp, entropy tương đối và lượng thông tin tương hỗ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p larachdumlanat 27-10-2020 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Lý thuyết thống kê
p_strCode=baigianglythuyetthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2