Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 8

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
22
download

Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: Ghi dịch CMOS được cấu tạo từ flip flop CMOS , đây là các ghi dịch tĩnh( Static shift register), ngoài ra còn có ghi dịch động( Dynamite shift register) nhờ các công nghệ MOS và CMOS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 8

  1. 5.7 MẠCH GHI DỊCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DịCH 4 BIT
  2. 5.7 MẠCH GHI DỊCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DịCH 5 BIT
  3. 5.7 MẠCH GHI DỊCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch bảng sự thật của 7496
  4. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: Ghi dịch CMOS được cấu tạo từ flip flop CMOS , đây là các ghi dịch tĩnh( Static shift register), ngoài ra còn có ghi dịch động( Dynamite shift register) nhờ các công nghệ MOS và CMOS
  5. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: Ghi dịch CMOS có các loại như SR TTL( phần lớn là cùng mã  số) như 74194/LS194/HC194/HCT194.  Ngõ Clear thường được gọi là MR( Master Reset)
  6. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HIỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: 74HC164/HCT164: Ghi dịch 8bit vào nối tiếp ra song song Tương ứng 74164/LS164 của công nghệ lưỡng cực.  Mạch có ngõ đồng hồ (CP) tác động lên, ngõ MR tác động ở mức thấp, và 2 ngõ dữ liệu nối tiếp DS1, DS2 (một trong 2 ngõ cho phép dữ liệu vào mạch hay không)
  7. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI DS1 Q R Q R Q D DS2 R R R CP MR
  8. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: 74HC164/HCT164: Ghi dịch 8bit vào nối tiếp ra song song Một số đặc điểm:  + Số tỏa ra: Ngõ ra thường là 10 tải TTL-LS, ngõ ra thúc bus là 15 tải TTL-LS + Khoảng nhiệt độ hoạt động: -40- đến 85OC + Trì hoãn truyền và các thời gian chuyển tiếp cân xứng + Loạt 74HC: Điện thế cấp điện VCC=2 đến 6v; độ miễn nhiễu cao, NIL= NIH =30%VCC ở VCC=5V + Loạt 74HCT: Điện thế cấp điện VCC=4.5V đến 5.5 V;tương thích ở ngõ vào với TTL-LS: VIL=0.8V max, VIH=2V max ; tương thích với ngõ vào TTL: I1< 1uA ở VOL,VOH
  9. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI MRP VCC Q7 Q6 Q5 Q4 C 14 13 12 11 10 9 8 74HC/HCT194 1 2 3 4 5 6 7 DS1 DS2 Q0 Q1 Q2 Q4 GND

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản