Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 9

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
21
download

Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

h: mức cao ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ l: mức thấp ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ q: trạng thái ngõ vào ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: 4731B: Bốn ghi dịch 64 bit vào nối tiếp ra nối tiếp: IC 4731B gồm 4 ghi dịch giống nhau có chung nguồn VCC và đất. Mỗi ghi dịch gồm 64 tầng FF nối tiếp, ngõ vào nối tiếp vào tầng đầu , ngõ ra nối tiếp là ngõ ra của FF cuối cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 9

  1. Chế độ vào ra hoạt động MR CP DS1 DS2 Q0 Q1-Q7 Reset L x x x L L-L Dịch H L h l q0- q6 chuyển H L h l q0- q6 phải H H l l q0- q6 H H h h q0- q6 H: mức cao(1), L:mức thấp(0), : cạnh lên h: mức cao ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ l: mức thấp ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ q: trạng thái ngõ vào ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ
  2. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: 4731B: Bốn ghi dịch 64 bit vào nối tiếp ra nối tiếp: IC 4731B gồm 4 ghi dịch giống nhau có chung nguồn  VCC và đất. Mỗi ghi dịch gồm 64 tầng FF nối tiếp, ngõ vào nối tiếp vào tầng đầu , ngõ ra nối tiếp là ngõ ra của FF cuối cùng và ngõ vào đồng hồ đáp ứng ở cạnh xuống  Công dụng của ghi dịch là trì hoãn dữ liệu 64 chy kỳ
  3. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ký hiệu IEEE/ANSI của ghi dịch: Ký hiệu IEEE/ANSI khác với ký hiệu thường, ví dụ ở  74164  Phần trên hai khuyết là phần điều khiển và phần dưới được chia làm 8 vùng hẹp biểu thị 8bit  MR tác động ở mức thấp, CP( clock pulse) tác động ở cạnh lên  Ở ngõ đồng hồ vào ghi dịch C1 ý nói đồng hồ này chỉ tác động lên FF có số 1 đi trước. Dấu / sau C1 là để ly cách C1 với  là cạnh tác động của đồng hồ.
  4. 5.8 GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ký hiệu IEEE/ANSI của ghi dịch:  Đồng hồ tạo sự dịch chuyển cho các bit dữ liệu đang lưu theo chiều Q0 đến Q7  Ở vùng đầu tiên của phần dưới 2 khuyết có 2 ngõ vào dữ liệu A,B và ngõ ra Q0. Dấu 1 để chỉ dữ liệu 1 các vùng khác giống như vùng đầu nên ko cần ghi ra. => Đồng hồ tác động lên tất cả FF.
  5. 5.9 ỨNG DỤNG GHI DỊCH Giới thiệu:
  6. 5.9 ỨNG DỤNG GHI DỊCH 1. Lưu trữ và dịch chuyển dữ liệu:  ứng dụng cơ bản và cung khá phổ biến cả SR lầ lưu trữ dữ liệu.SR n bit lưu trữ được n bit dữ liệu một thời gian mà chừng nào mạch còn được cung cấp điện  Dịch chuyển dữ liệu la khả năng cơ bản thứ 2.Dịch chuyển thì có dịch chuyển phải,dịch chuyển trái,dịch chuyển vòng quanh.
  7. 5.9 ỨNG DỤNG GHI DỊCH 1. Lưu trữ và dịch chuyển dữ liệu: Ví dụ dịch bit: B1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 1000110 1 dịch chuyển trái 1 bit 01000110 1 dịch chuyển phải 1 bit 1 00011010 (a) Số chẵn
  8. 5.9 LƯU TRỮ VÀ DỊCH CHUYỂN DỮ LIỆU 1. Tạo ký tự hoặc dạng điều khiển: Dùng để tạo tín hiệu (dạng sóng) tuần hoàn ra nối tiếp. Thay đổi dạng sóng bằng cách thay đổi mã số nhị phân nạp vào ghi dịch,và thay đổi chu kỳ sóng bằng cách thay đổi tốc độ đồng hồ mà đối với các ghi dịch có thể từ 0 đến 200MHz
  9. 5.9 LƯU TRỮ VÀ DỊCH CHUYỂN DỮ LIỆU 1. Chuyển đổi dữ liệu từ nối tiếp sang song song và ngược lại: MÁY MÁY TÍNH Ghi Ghi TÍNH 2 dịch dịch 1 nối song tiếp song sang sang nôi song Dữ tiếp song liệu 8bit

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản