bài giảng mạng LAN

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
154
lượt xem
57
download

bài giảng mạng LAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Network Topology là sơ đồ dùng để biểu diễn các kiểu sắp xếp, bố trí của máy tính, dây cáp và các thành phần khác trên mạng theo phương diện vật lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng mạng LAN

 1. www.athena.edu.vn ATHENA
 2. M ng Local Area Network ATHENA
 3. N i Dung Các ki n trúc m ng LAN? • Khái ni m • Các ki u ki n trúc m ng: Bus, Star, Ring, Mesh, Star Bus Các công ngh m ng LAN? • Ethernet • Các chu n: 10base2, 10base5, 10baseT, 10baseFL ATHENA
 4. Các Ki n Trúc M ng LAN Khái ni m: • Network Topology là sơ đ dùng đ bi u di n các ki u s p x p, b trí c a máy tính, dây cáp và các thành ph n khác trên m ng theo phương di n v t lý Có 2 ki u ki n trúc m ng: • Ki n trúc v t lý: (mô t cách b trí đư ng truy n v trí các thi t b trong m ng 1 cách c th ) • Ki n trúc Logic: (mô t t ng quát d li u di chuy n c th trên đư ng m ng) ATHENA
 5. Ki n Trúc M ng Bus M ng Bus • Dùng 1 đo n cáp n i t t c các máy tính và các thi t b trong m ng thành 1 hàng Các giao ti p trên m ng Bus • G i tín hi u • D i tín hi u • Terminator (đi n tr cu i) ATHENA
 6. Ki n Trúc M ng Bus M ng Bus ATHENA
 7. Ki n Trúc M ng Bus Ưu đi m: • Ti t ki m cáp, d l p đ t, giá thành r • Khi m r ng m ng tương đ i đơn gi n • Có th dùng Repeater đ khuy ch đ i tín hi u Khuy t đi m: • Khi 1 đo n cáp b đ t thì toàn h th ng ngưng ho t đ ng • Khó phát hi n ra l i n u h th ng có nhi u máy và kích thư c r ng l n ATHENA
 8. Ki n Trúc M ng Bus M ng Bus ATHENA
 9. Ki n Trúc M ng Star M ng Star • Các máy tính đư c n i vào 1 thi t b trung tâm như: Hub, Switch ATHENA
 10. Ki n Trúc M ng Star Ưu đi m: • Cung c p tài nguyên và ch đ qu n lý t p trung • Khi 1 đo n cáp h ng thì ch nh hư ng chính máy đó, không nh hư ng đ n h th ng • Có th thu h p và m r ng m ng d dàng Khuy t đi m: • Đòi h i nhi u cáp • Khi thi t b trung tâm b h ng thì toàn b h th ng m ng ngưng ho t đ ng ATHENA
 11. Ki n Trúc M ng Star M ng Star ATHENA
 12. Ki n Trúc M ng Ring M ng Ring • Các máy tính và các thi t b n i v i nhau thành 1 vòng khép kín, không có đ u h • Tín hi u đư c truy n đi theo 1 chi u và qua nhi u máy tính • Dùng phương pháp chuy n th bài (Token passing) đ truy n d li u quanh m ng ATHENA
 13. Ki n Trúc M ng Ring M ng Ring ATHENA
 14. Ki n Trúc M ng Ring Ưu đi m: • Ti t ki m đư c dây cáp so v i ki u Star • Có th thu h p và m r ng h th ng 1 cách d dàng Khuy t đi m: • Các đư ng dây ph i đư c khép kín • N ub h 1 đo n nào đó thì toàn b h th ng ngưng ho t đ ng ATHENA
 15. Ki n Trúc M ng Mesh M ng Mesh • Là c u hình mà m t thi t b đư c n i t i t t c các thi t b khác trong m ng • T o các k t n i d phòng khi m t k t n i b đ t ATHENA
 16. Ki n Trúc M ng Mesh Ưu đi m: • Đ m b o đư c 1 k t n i liên t c • Khi 1 s i cáp b h ng thì không nh hư ng đ n h th ng Khuy t đi m: • T n nhi u dây cáp • Khó nâng c p thêm máy tính • S lư ng tuy n máy tính tăng nhanh khi s lư ng máy tính tăng lên ATHENA
 17. Ki n Trúc M ng Star/Bus M ng k t h p Star/Bus ATHENA
 18. Các Công Ngh M ng LAN Công Ngh Ethernet • Đư c phát tri n b i các hãng Xerox, Digital, Intel vào đ u 1970 • Phiên b n đ u tiên c a Ethernet đư c thi t k là k t n i 100 máy tính vào 1 s i cáp dài 1km, t c đ 2,94Mbps ATHENA
 19. Công Ngh Ethernet Ethernet chu n thư ng có c u hình Bus, t c đ 10Mbps d a vào k thu t CSMA/CD đ đi u ch nh lưu thông trên đư ng cáp chính Đ c đi m c a Ethernet: • C u hình: Bus, Star • Phương pháp truy c p: CSMA/CD • Quy cách k thu t: IEEE 802.3 • T c d truy n: 10 – 100 Mbps • Cáp: đ ng tr c m ng, dày, cáp UTP • Card m ng Ethernet ATHENA
 20. Công Ngh Ethernet D ng th c khung (Frame) trong Ethernet: • Khung đư c s d ng đ truy n d li u gi a các máy tính trong m ng • Khung trong Ethernet có th dài t 64 đ n 1518byte (nhưng b n thân đã s d ng 18byte) • Khung g m các bit đư c chia thành các trư ng: - Trư ng m đ u - Trư ng đ a ch - Trư ng d li u - Trư ng ki m tra l i ATHENA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản