intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10: An toàn và an ninh Thông tin

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

66
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn an toàn thông tin, các phương pháp mã hóa đối xứng, các hệ mật khóa công khai, xác thực thông điệp, chữ ký số và các giao thức xác thực, các cơ chế xác thực trong các hệ phân tán, Bảo vệ các dịch vụ Internet, đánh dấu ẩn vào dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10: An toàn và an ninh Thông tin

An toàn và An ninh<br /> Thông tin<br /> Nguyễn Linh Giang.<br /> Bộ môn Truyền thông<br /> và Mạng máy tính.<br /> <br /> I.<br /> II.<br /> III.<br /> IV.<br /> V.<br /> VI.<br /> VII.<br /> VIII.<br /> <br /> Nhập môn An toàn thông tin<br /> Các phương pháp mã hóa ñối xứng<br /> Các hệ mật khóa công khai<br /> Xác thực thông ñiệp<br /> Chữ ký số và các giao thức xác thực<br /> Các cơ chế xác thực trong các hệ phân tán<br /> Bảo vệ các dịch vụ Internet<br /> ðánh dấu ẩn vào dữ liệu<br /> <br /> Tài liệu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> W. Stallings – Network and Internetwork<br /> Security;<br /> Introduction to Cryptography – PGP<br /> D. Stinson – Cryptography: Theory and Practice<br /> <br /> Chương I. Nhập môn<br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Nhập môn<br /> Các dịch vụ, cơ chế an toàn an ninh thông tin và các<br /> dạng tấn công vào hệ thống mạng<br /> Các dạng tấn công<br /> Các dịch vụ an toàn an ninh<br /> Các mô hình an toàn an ninh mạng<br /> <br /> Nhập môn<br /> –<br /> <br /> Một số ví dụ về vấn ñề<br /> bảo vệ an toàn thông tin:<br /> <br /> <br /> Truyền file<br /> A<br /> <br /> A và B trao ñổi thông tin<br /> riêng tư<br /> <br /> C chặn<br /> giữ thông<br /> tin trao<br /> ñổi giữa<br /> A và B<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2