Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận

Chia sẻ: Codon_04 Codon_04 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:415

0
50
lượt xem
18
download

Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được kiến trúc phần cứng và phần mềm của họ vi xử lý 80x86, tập trung chi tiết vào các bộ vi xử lý 8088/8086 của Intel; lập trình hợp ngữ sử dụng tập lệnh của 8088/8086; trình bày được cách phối ghép vi xử lý 8088/8086 với bộ nhớ và hệ thống vào ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận

 1. Môn học: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ GV: Phạm Văn Thuận Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Khoa CNTT- ĐH BKHN email: thuanpv@it-hut.edu.vn 1
 2. Lưu ý của tác giả § Bài giảng có sử dụng một số nội dung và hình ảnh trong “Bài giảng kỹ thuật Vi xử lý” của tác giả Nguyễn Kim Khánh và Nguyễn Phú Bình, bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội. § Yêu cầu người học không chỉnh sửa nội dung của bài giảng này nếu chưa được sự cho phép của tác giả. 2 Kỹ thuật Vi xử lý
 3. Mục tiêu môn học § Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có thể • Trình bày được kiến trúc phần cứng và phần mềm của họ vi xử lý 80x86, tập trung chi tiết vào các bộ vi xử lý 8088/8086 của Intel • Lập trình hợp ngữ sử dụng tập lệnh của 8088/8086 • Trình bày được cách phối ghép vi xử lý 8088/8086 với bộ nhớ và hệ thống vào ra 3 Kỹ thuật Vi xử lý
 4. Tài liệu tham khảo chính 1. Văn Thế Minh - Kỹ thuật vi xử lý - 1997. 2. Walter A. Triebel, Avtar Singh - The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications - 1997. 3. Ytha Yu, Charles Marut - Assembly Language Programming and Organization of the IBM-PC - 1992. (Bản dịch: Quách Tuấn Ngọc) 4. Địa chỉ download: ftp://dce.hut.edu.vn/thuanpv 4 Kỹ thuật Vi xử lý
 5. Nội dung môn học Chương 1. Giới thiệu chung về vi xử lý và máy vi tính Chương 2. Kiến trúc bộ vi xử lý 8088/8086 Chương 3. Lập trình hợp ngữ trên PC Chương 4. Bộ vi xử lý 8088 và nối ghép với bộ nhớ Chương 5. Nối ghép vào ra với 8088 5 Kỹ thuật Vi xử lý
 6. CHƯƠNG 1 Giới thiệu chung về vi xử lý và máy vi tính 6 Kỹ thuật Vi xử lý
 7. Nội dung chương 1 1.1. Máy tính và phân loại máy tính 1.2. Sự phát triển của vi xử lý 1.3. Kiến trúc chung của một hệ thống máy tính 7 Kỹ thuật Vi xử lý
 8. Máy tính và phân loại máy tính Định nghĩa máy tính: § Thiết bị điện tử thực hiện các công việc sau: • Nhận thông tin vào • Xử lý thông tin theo chương trình được nhớ sẵn bên trong • Đưa thông tin ra § Þ Máy tính hoạt động theo chương trình. 8 Kỹ thuật Vi xử lý
 9. Máy tính và phân loại máy tính Mô hình máy tính cơ bản 9 Kỹ thuật Vi xử lý
 10. Phân loại máy tính Phân loại truyền thống: § Máy vi tính (Microcomputer) § Máy tính nhỏ (Minicomputer) § Máy tính lớn (Mainframe Computer) § Siêu máy tính (Supercomputer) Tiêu chí phân loại: -Hiệu năng tính toán -Kích thước -Giá thành -… 10 Kỹ thuật Vi xử lý
 11. Phân loại máy tính Phân loại hiện đại: § Máy tính cá nhân (Personal Computer) § Máy chủ (Server) § Máy tính nhúng (Embedded Computer) Tiêu chí phân loại Phân loại theo chức năng 11 Kỹ thuật Vi xử lý
 12. Máy tính cá nhân § Là loại máy tính phổ biến nhất đối với người dùng thông thường. § Thiết kế theo hướng tối ưu cả về giá thành và hiệu năng § Một số loại: • Máy tính để bàn (Desktop) • Máy tính xách tay (Notebook) • Máy trạm làm việc (Workstation) § Giá thành: từ vài trăm đến vài nghìn USD 12 Kỹ thuật Vi xử lý
 13. Máy tính cá nhân 13 Kỹ thuật Vi xử lý
 14. Máy Server Máy chủ (Server) § Thực chất là máy phục vụ § Dùng trong mạng máy tính theo mô hình Client/Server § Tốc độ và hiệu năng tính toán cao § Dung lượng bộ nhớ lớn § Độ tin cậy cao § Giá thành: từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD. 14 Kỹ thuật Vi xử lý
 15. Máy server 15 Kỹ thuật Vi xử lý
 16. Máy tính nhúng Máy tính nhúng (Embedded Computer) § Được đặt trong thiết bị khác (bao gồm cả phần cứng và các kết cấu cơ khí) để điều khiển thiết bị đó làm việc § Được thiết kế chuyên dụng Ví dụ: • Điện thoại di động • Bộ điều khiển trong máy giặt, điều hòa nhiệt độ • Một số thiết bị mạng: Switch, Router, … § Giá thành: từ vài USD đến hàng trăm ngàn USD 16 Kỹ thuật Vi xử lý
 17. Máy tính nhúng 17 Kỹ thuật Vi xử lý
 18. Nội dung chương 1 1.1. Máy tính và phân loại máy tính 1.2. Sự phát triển của vi xử lý 1.3. Kiến trúc chung của một hệ thống máy tính 18 Kỹ thuật Vi xử lý
 19. Sự phát triển của vi xử lý § Bộ vi xử lý (Microprocessor): vi mạch tích hợp thực hiện chức năng của bộ xử lý trung tâm (CPU). § Thế hệ 4 bit (1971÷1973): • Intel 4004 (bộ VXL đầu tiên), 4040 § Thế hệ 8 bit (1974÷1977): • Intel 8080, 8085 • Motorola 6800 • Zilog Z80 19 Kỹ thuật Vi xử lý
 20. Sự phát triển của vi xử lý § Thế hệ 16 bit (1979÷1982): • Intel 8086, 8088, 80186, 80286 • Motorola 68000, 68010 üHãng IBM sử dụng 8088 để thiết kế máy IBM-PC (1981) üHãng Apple sử dụng 68000 để thiết kế máy Macintosh (1983) • Zilog Z8000 20 Kỹ thuật Vi xử lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản