intTypePromotion=1

Bài giảng Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Chia sẻ: Trần Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
628
lượt xem
62
download

Bài giảng Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

 1. Ngữ văn 11 Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 2. Bài tập dành cho cả 4 nhóm hoạt động: Hãy thống kê nhanh hệ thống tác giả, tác phẩm, thể loại văn học thuộc chương trỡnh Ngữ văn 11 ?
 3. T¸c gi¶ T¸c phÈm ThÓ lo¹i
 4. T¸c gi¶ T¸c phÈm ThÓ lo¹i Lª Hữu Tr¸c Vµo phñ chóa TrÞnh KÝ Hå Xu©n H­¬ng Tù tình (Bµi II) Th¬ TNBC NguyÔn Đình Ch¹y giÆc; Th¬ TNBC, ChiÓu Văn tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc Văn tÕ NguyÔn C«ng Trø Bµi ca ngÊt ng­ëng H¸t nãi Cao B¸ Qu¸t Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t Ca hµnh NguyÔn KhuyÕn C©u c¸ mïa thu; Th¬ TNBC; Khãc D­¬ng Khuª Th¬ STLB TrÇn TÕ X­¬ng Th­¬ng vî; VÞnh khoa thi H­¬ng Th¬ TNBC Chu M¹nh Trinh Bµi ca phong c¶nh H­¬ng S¬n H¸t nãi Ng« Thì NhËm ChiÕu cÇu hiÒn ChiÕu NguyÔn Tr­êng Té Xin lËp khoa luËt ĐiÒu trÇn
 5. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo (“Thu điếu” – Nguyễn Khuyến)
 6. …Eo sèo mặt nước buổi đò đông (“Thương vợ” – Tú Xương)
 7. Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy... (“Chạy giặc” – Nguyễn Đình Chiểu)
 8. Nhà nước ba năm mở một khoa... (“Vịnh khoa thi Hương” – Tú Xương)
 9. CÂU HỎI 1: CÂU HỎI 2: Dµnh cho nhãm 1-2 Dµnh cho nhãm 3-4 - Nªu những ®iÓm c¬ b¶n vÒ Những ®iÓm c¬ b¶n vÒ néi dung néi dung yªu n­íc cña c¸c t¸c nh©n ®¹o cña c¸c t¸c phÈm vµ phÈm vµ ®o¹n trÝch sau: ChiÕu ®o¹n trÝch sau: Tù tình (II); Bµi cÇu hiÒn; Ch¹y giÆc; Văn tÕ ca ngÊt ng­ëng; Th­¬ng vî; nghÜa sÜ CÇn Giuéc; Xin lËp Khãc D­¬ng Khuª. khoa luËt; Bµi ca phong c¶nh So víi c¸c giai ®o¹n tr­íc, c¶m H­¬ng S¬n; C©u c¸ mïa thu; høng nh©n ®¹o trong văn häc VÞnh khoa thi H­¬ng. giai ®o¹n nµy cã những biÓu - So víi giai ®o¹n tr­íc c¶m hiÖn gì míi? høng yªu n­íc trong văn häc giai ®o¹n nµy cã những biÓu hiÖn gì míi?
 10. CÂU HỎI 1: Dành cho nhóm 1-2 - Nêu những điểm cơ bản về nội dung yêu nước của các tác phẩm và đoạn trích sau: Chiếu cầu hiền; Chạy giặc; Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; Xin lập khoa luật; Bài ca phong cảnh Hương Sơn; Câu cá mùa thu; Vịnh khoa thi Hương - So với giai đoạn trước cảm hứng yêu nước trong văn học giai đoạn này có những biểu hiện gỡ mới?
 11. T¸c phÈm Những biÓu hiÖn cña néi dung yªu n­íc Bảng biểu của nhóm 1 - 2
 12. Tác phẩm Những biểu hiện của nội dung nhân đạo Bảng biểu của nhóm 3 - 4
 13. T¸c phÈm Những biÓu hiÖn cña néi dung yªu n­íc Chiếu cầu hiền Thu phục hiền tài đem sức ra phò tá triều đại chính nghĩa Chạy giặc Nỗi đau đớn, xót xa trước cảnh nước mất, nhà tan trư nư Lòng căm thù giặc. Biết ơn và ca ngợi những Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc người hy sinh vỡ Tổ quốc ngư Tư tưởng canh tân đất nước, biết lo cho sơn hà xã nư sơ Xin lập khoa luật tắc bằng tâm huyết điều trần. Bài ca phong cảnh Hương Sơn Hương Sơ Ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên đất nước nư Cảm xúc phong phú đối với thiên nhiên, đối với Câu cá mùa thu làng quê bỡnh dị quen thuộc Vịnh khoa thi Hương Hương Tâm sự lo âu khắc khoải trước những đổi thay của trư thời thế, trước vận nước trư nư Biểu hiện mới : - Tư tưởng canh tân đất nước. nư - Nhấn mạnh vai trò của người trí thức đối với đất nước ngư nư - Tư tưởng trung quân mờ nhạt dần và tư tưởng yêu nước mang tinh thần dân chủ tư nư ngày càng rõ nét. - Cảm hứng yêu nước của văn học nửa cuối thế kỷ XIX mang âm hưởng bi tráng. nư hư
 14. Vì sao nội dung yêu nước trong văn học nửa cuối thế kỷ XIX mang cảm hứng bi tráng? Gợi ý : Do hoàn cảnh lịch sử, đất nước rơi vào tay thực dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa quật khởi nhưng đều bị đàn áp đẫm máu.
 15. Vỡ sao nội dung yờu nước giai đoạn văn học thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX mang tinh thần dõn chủ? -Do hoàn cảnh lịch sử, đất nước tiếp xỳc với phương Tõy mà ý thức hệ phong kiến cú những biểu hiện rạn nứt. Tư tưởng yờu nước theo ý thức hệ phong kiến bộc lộ những bảo thủ, hạn chế. - Một số trớ thức phong kiến, mặc dự xuất thõn từ Nho giỏo nhưng do tiếp xỳc với phương Tõy nờn họ mang tinh thần dõn chủ.
 16. CÂU HỎI 2: 2: Dành cho nhóm 3-4 3- Những điểm cơ bản về nội dung nhân đạo của các tác phẩm và đoạn trích sau: Tự tỡnh (II); Bài ca ngất ngưởng; Thương vợ; Khóc Dương Khuê. So với các giai đoạn trước, cảm hứng nhân đạo trong văn học giai đoạn này có những biểu hiện gỡ mới?
 17. Tác phẩm Những biểu hiện của nội dung nhân đạo Con người ý thức về bi kịch duyên phận, về khát Tự tình vọng hạnh phúc mang dấu ấn cá nhân. Bài ca ngất ngưởng Con người ý thức về tài năng cá nhân, bản lĩnh cá nhân, sở thích cá nhân tự do phóng túng Cảm thông, trân trọng những vất vả, hy sinh của Thương vợ người vợ. Khóc Dương Khuê Tình bạn cá nhân rất đời thường BIỂU HIỆN MỚI: _ Văn học hướng vào quyền sống của con người, nhất là con người trần thế, ý thức cá nhân đậm nét hơn _ Văn học giai đoạn này đã xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa
 18. Tại sao đến giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX cảm hứng nhân đạo mới được gọi là một trào lưu? Gợi ý: - Có nhiều tác giả lớn cùng viết về cảm hứng nhân đạo - Có nhiều tác phẩm lớn mang tư tưởng nhân đạo xuất hiện
 19. Theo em, vấn đề cơ bản nhất của nội dung nhân đạo trong văn học từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX là khẳng định quyền sống con người hay là khẳng định con người cá nhân? Vì sao? Gợi ý: Vấn đề cơ bản nhất của nội dung nhân đạo trong văn học từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX là khẳng định quyền sống con người bởi: - Có nhiều tác giả, tác phẩm đề cập đến quyền sống con người -Có những tác giả lớn và tác phẩm kiệt xuất phản ánh quyền sống con người - Giai đoạn này con người cá nhân chưa có cơ sở triết học để xuất hiện thành một trào lưu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2