Bài giảng Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ

Chia sẻ: Tran Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
400
lượt xem
40
download

Bài giảng Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp cho các bạn tìm kiếm tài liệu dễ dàng thì chúng tôi đã tạo ra bộ sưu tập để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Với bài học "Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ" đã đặt ra một vấn đề bức xúc có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống hiện nay là bảo vệ môi trường, giúp các em thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đã tạo nên sự hấp dẫn mạng mẽ của bức thư ấy. Mời quý thầy cô giáo và các em cùng tham khảo bộ bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ

 1. Bài giảng Ngữ văn lớp 6
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Tại sao nói cầu Long Biên là chứng nhân lịch sử?
 3. Tiết 125,126 I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN 1. Đọc 2. Chú thích a. Tác giả, tác phẩm ( SGK) b. Từ khó: ( SGK) ? Em hãy nêu vài nét về tác giả, tác phẩm?
 4. I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN 1. Đọc ? Đây có phải là VBND không? 2. Chú thích Vì sao em biết? 3. Thể loại VBND- Thƣ từ Viết theo thể loại gì? 4. Bố cục Em hãy chỉ ra bố cục của văn bản?
 5. P1: Từ đầu… cha ông chúng tôi: Những điều thiêng liêng trong kí ức ngƣời da đỏ. P2: Tiếp…. Đều có sự ràng buộc: Những lo âu 3 phần của ngƣời da đỏ về đất đai môi trƣờng sẽ bị tàn phá bởi ngƣời da trắng. P3: Còn lại: Kiến nghị của ngƣời da đỏvề việc bảo vệ môi trƣờng, đất đai. ? Các nội dung trên được trình bày qua một đối lập lớn. Đó là đối lập nào? Khẳng định tình yêu Thái độ Thái độ Ý nghĩa của đối lập này?đất đai, môi trƣờng tự của ngƣời của ngƣời da đỏ da trắng nhiên; lo âu sâu sắc về sự tàn phá môi trƣờng ( Trong việc cƣ xử với đất đai, của ngƣời da trắng. môi trƣờng tự nhiên) Bức thư in dấu ấn tâm hồn T/g. Xúc cảm mãnh liệt, tình Đó là dấu ấn gì? yêu sâu sắc với đất đai, môi trƣờng thiên nhiên
 6. I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN II. PHÂN TÍCH 1. Những điều thiêng liêng trong kí ức ngƣời da đỏ. Trong kí ức ngƣời da đỏ hiện lên những điều tốt đẹp nào? “ đất đai… cây lá…hạt sương…tiếng côn trùng…những bông Tại sao vị thủ lĩnh đó nói rằng đó là những điều thiêng liêng? hoa…vũng nước…dòng nhựa chảy trong cây cối…là máu của tổ tiên…là chị, là em, là gia đình…” Những thứ đó đều đẹp đẽ, cao quí, không thể tách rời với sự sống của ngƣời da đỏ, những thứ đó không thể mất, cần đƣợc tôn trọng và giữ gìn. + Gắn bó với đất đai, môi trƣờng thiên nhiên + yêu quí và tôn trọng đất đai, môi trƣờng thiên Những điều thiêng liêng đó biểu hiện cách sống nào của ngƣời da đỏ? nhiên.
 7. II. PHÂN TÍCH 1. Những điều thiêng liêng trong kí ức ngƣời da đỏ. “ đất đai… cây lá…hạt sương…tiếng côn trùng…những bông hoa…vững nước…dòng nhựa chảy trong cây cối…là máu của tổ tiên…là chị, là em, là gia đình…” Những thứ đó đều đẹp đẽ, cao quí, không thể tách rời với sự sống của ngƣời da đỏ, những thứ đó không thể mất, cần đƣợc tôn trọng và giữ gìn. + Gắn bó với đất đai, môi trƣờng thiên nhiên + yêu quí và tôn trọng đất đai, môi trƣờng thiên nhiên. * Nghệ thuật nhân hóaT/d: Sự vật hiện lên gần gũi, ? Nét nổi trội bộc lộ cảm nghĩ sâu sa của T/g với môi Biểu thân thiết; trong đoạn văn là phép nhân hóa. hiện cụ thể của với thiên nhiên. trường sống, nhân hóa ở những lời văn nào? Tác dụng?
 8. I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN II. PHÂN TÍCH 1. Những điều thiêng liêng trong kí ức ngƣời da đỏ. 2. Những lo âu của người da đỏ về đất đai, môi trường thiên nhiên Người da đỏ đã lo lắng - Lo lắng đất đai, môi trường thiên điều gì khi bán đất cho nhiên sẽ bị người da trắng tàn phá. người da trắng? Những lo âu đó phản ánh sự đối lập giữa cách sống của người da trắng với người da đỏ ntn?
 9. Ngêi da ®á Ngêi da tr¾ng §Êt ®ai - Lµ nh÷ng ngêi anh em - C xö nh vËt mua ®îc, tíc ®o¹t ®- - Lµ bµ mÑ îc, b¸n ®i…ngÊu nghiÕn Thiªn Say sa víi: TiÕng l¸ c©y lay ®éng -Ch¼ng cã n¬i nµo yªn tÜnh nhiªn ©m thanh ªm ¸i cña c¬n giã - ChØ lµ nh÷ng tiÕng ån µo l¨ng m¹ c¶nh vËt tho¶ng Kh«ng - Quý gi¸, lµ cña chung - Ch¼ng ®Ó ý g× khÝ Mu«ng - ChØ giÕt ®Ó duy tr× sù sèng - B¾n chÕt c¶ ngµn con thó -Tôn trọng các giá trị tinh thần, yêu - Cách sống vật chất thực dụng quý, bảo vệ đất đai môi trƣờng - Coi thiên nhiên đất đai nhƣ một thứ hàng hóa
 10. ? Đoạn văn lôi cuốn người đọc bới các biện pháp : so sánh, đối lập, nhân hóa, điệp từ ngữ. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng. - NGHỆ THUẬT: SO SÁNH, ĐỐI LẬP, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ. => - NÊU BẬT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI CÁCH SỐNG CỦA NGƢỜI DA TRẮNG VÀ NGƢỜI DA ĐỎ. - THỂ HIỆN RÕ THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƢỜNG. - BỘC LỘ NHỮNG LO ÂU CỦA NGƢỜI DA ĐỎ VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ THIÊN NHIÊN KHI ĐẤT ĐAI CỦA HỌ THUỘC VỀ NGƢỜI DA TRẮNG.
 11. 3. Kiến nghị của người da đỏ với tổng thống Mỹ VỚI ĐẤT ĐAI: + PHẢI KÍNH TRỌNG ĐẤT ĐAI. + PHẢI KHUYÊN BẢO: ĐẤT LÀ MẸ VỚI KHÔNG KHÍ: + VÔ CÙNG QUÝ GIÁ, PHẢI CHIA SẺ VỚI TẤT CẢ CUỘC SỐNG + PHẢI GIỮ GÌN VÀ LÀM CHO NÓ TRỞ THÀNH MỘT NƠI THIÊNG LIÊNG . . . VỚI LOÀI VẬT: + PHẢI ĐỐI XỬ VỚI MUÔNG THÚ . . . NHƢ ANH EM. => PHẢI YÊU QUÝ, TÔN TRỌNG, BẢO VỆ ĐẤT ĐAI, THIÊN NHIÊN, MÔI TRƢỜNG. Họ đã có những kiến nghị gì khi quyết định bán đất?
 12. Em hiểu như thế nào về câu nói: Đất là mẹ? “*Đất là mẹ” - Là nơi sản sinh, nuôi sống muôn loài. - Cái gì con ngƣời làm cho đất đai là làm cho ruột thịt của mình. - Con ngƣời cần sống hòa hợp với môi trƣờng, đất đai và phải biết cách bảo vệ nó.
 13. ?Em nhận thấy giọng điệu trong đoạn thư này có gì khác trước? Tại sao phải thay đổi giọng điệu như thế? *GIỌNG ĐIỆU VỪA THỐNG THIẾT, VỪA HÙNG HỒN, ĐANH THÉP, (NGÀI PHẢI DẠY, NGÀI PHẢI BẢO, PHẢI KÍNH TRỌNG ĐẤT ĐAI . . .) => NHẤN MẠNH TÍNH BỨC THIẾT PHẢI BẢO VỆ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƢỜNG.
 14. I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN II. PHÂN TÍCH 1. Những điều thiêng liêng trong kí ức ngƣời da đỏ. 2. Những lo âu của người da đỏ về đất đai, môi trường thiên nhiên 3. Kiến nghị của người da đỏ với tổng thống Mỹ III. TỔNG KẾT Ghi nhớ: ( SGK) ? Nêu những nét độc đáo về nghệ thuật, nội dung?
 15. Tại sao bức thư ra đời cách đây hơn một thế kỉ mà vẫn được coi là một trong những văn bản hay nhất nói về môi trường? BỨC THƢ ĐƢỢC COI LÀ MỘT TRONG NHỮNG VĂN BẢN HAY NHẤT NÓI VỀ THIÊN NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÌ: *BỨC THƢ ĐỀ CẬP TỚI MỘT VẤN ĐỀ CHUNG CHO MỌI THỜI ĐẠI: QUAN HỆ GIỮA CON NGƢỜI VÀ MÔI TRƢỜNG THIÊN NHIÊN. *BỨC THƢ ĐƢỢC VIẾT BẰNG SỰ AM HIỂU, BẰNG TÌNH YÊU MÃNH LIỆT DÀNH CHO ĐẤT ĐAI, MÔI TRƢỜNG, THIÊN NHIÊN. *VỀ NGHỆ THUẬT, BỨC THƢ ĐƢỢC TRÌNH BÀY BẰNG LỜI VĂN ĐẦY TÍNH NGHỆ THUẬT: GIÀU HÌNH ẢNH, CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ, CÁCH LẬP LUẬN CHẶT CHẼ, GIỌNG VĂN VỪA HÙNG HỒN KHÚC TRIẾT LẠI VỪA ĐẬM ĐÀ CHẤT TRỮ TÌNH SÂU LẮNG.
 16. IV>LUYỆN TẬP: ĐỌC KĨ VÀ ĐÁNH DẤU VÀO Ý TRẢ LỜI ĐÚNG CỦA NHỮNG CÂU HỎI SAU (BÀI TẬP 1,2,3): 1. BỨC THƢ ĐÃ PHÊ PHÁN GAY GẮT NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÀ THÁI ĐỘ GÌ CỦA NGƢỜI DA TRẮNG THỜI ĐÓ? A.TÀN SÁT NHỮNG NGƢỜI DA ĐỎ; B.HỦY HOẠI NỀN VĂN HÓA CỦA NGƢỜI DA ĐỎ; C.THỜ Ơ, TÀN NHẪN ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG SỐNG; 2. Việc sử dụng yếu tố trùng điệp trong bài văn có ý nghĩa gì? D.XÂM LƢỢC CÁC DÂN TỘC KHÁC. A. Nhấn mạnh ý cần diễn tả; C.THỜ Ơ, rõ thái độ, tình cảm VỚIngƣời viết; B. Thể hiện TÀN NHẪN ĐỐI của THIÊN NHIÊN VÀ MÔI C. Tạo cho câu SỐNG; nhịp điệu, giàu sức thuyết phục; TRƢỜNG văn giàu D. Gồm cả 3 ý (A, B, C). D. Gồm cả 3 ý (A, B, C).
 17. 3. Vấn đề nổi bật nhất có ý nghĩa nhân loại đặt ra trong bức thƣ này là gì? A. Bảo vệ thiên nhiên môi trƣờng; B. Bảo vệ di sản văn hóa; C. Phát triển dân số; D. Chống chiến tranh. A. Bảo vệ thiên nhiên môi trƣờng;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản