intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về Công nghệ phần mềm - TS. Trần Ngọc Bảo

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
97
lượt xem
18
download

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về Công nghệ phần mềm - TS. Trần Ngọc Bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về Công nghệ phần mềm giúp học viên biết được công nghệ phần mềm, quy trình công nghệ phần mềm; biết được tổ chức nhân sự và vai trò của từng thành viên trong hệ thống; biết được các loại tài liệu kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giới thiệu tổng quan về Công nghệ phần mềm - TS. Trần Ngọc Bảo

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm Người trình bày: Trần Ngọc Bảo Email: baotn@hcmup.edu.vn
 2. PHẦN MỀM MỤC TIÊU • Biết được công nghệ phần mềm, qui PM VỀ CNP trình công nghệ phần mềm BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Biết được tổ chức nhân sự và vai trò QUAN V của từng g thành viên trong g hệ ệ thống g TỔNG Q • Biết được các loại tài liệu kỹ thuật T Tran Ngoc TRẦN Bao 2 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 3. PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Công nghệ phần mềm PM • Một ộ số ố mô ô hình ì công ô nghệ ệ phần ầ mềm ề VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Vai trò của các thành viên QUAN V • Sưu liệu/tài liệu kỹ thuật TỔNG Q • Trao đổi thảo luận T Tran Ngoc TRẦN Bao 3 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 4. Phần mềm là gì ? PHẦN MỀM Phần PM mềm ? Phần VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P mềm ? QUAN V Phần mềm TỔNG Q T Người Người dùng Chuyên viên tin học Tran Ngoc TRẦN Bao 4 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 5. Phần mềm là gì ? • Phần ầ mềm ề là một công cụ PHẦN MỀM hỗ trợ để thực hiện các PM công ô việciệ chuyên h ê môn ô VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P của mình trên máy tính. • Phầm mềm quản lý giáo vụ trường QUAN V phổ thông hỗ trợ các nghiệp vụ: quản lý hồ sơ học sinh, kết quả học tập, tính điểm trung bình, … TỔNG Q • Phần mềm quản lý bán hàng hỗ trợ các nghiệp vụ: lập chứng từ hóa đơn Người Người dùng bán hàng, đơn đặt hàng, tính doanh T thu, in báo cáo.. • …. Tran Ngoc TRẦN Bao 5 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 6. PHẦN MỀM Phần mềm là gì ? • Phần mềm là một hệ thống gồm 3 thành phần cơ bản: PM thà h phần thành hầ llưu ttrữ, ữ thành thà h VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P phần giao tiếp, thành phần xử lý cần phải thực hiện QUAN V theo yêu cầu của người dùng. TỔNG Q • Thành phần giao tiếp: giao diện chương trình • Thành phần lưu trữ: cho phép lưu trữ và Chuyên viên tin học T t truy xuất ất dữ liệu. liệ • Thành phần xử lý: thực hiện các xử lý theo qui trình nghiệp vụ của người dùng Tran Ngoc TRẦN Bao 6 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 7. PHẦN MỀM Phần mềm là gì ? • Phần mềm là hệ thống các chương ự hiện trình thực ệ được ợ trên máyy tính PM VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P hỗ trợ cho các nhà chuyên môn trong từngg lĩnh vực ự thực ự hiện ệ tốt các QUAN V nghiệp vụ của mình TỔNG Q T Tran Ngoc TRẦN Bao 7 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 8. PHẦN MỀM Mô hình phần mềm Hệ thống tin học PM Người dùng VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P Hệ thống giao diện TỔNG QUAN V Phần mềm Hệ thống xử lý Q Hệ thống dữ liệu T Phần cứng Tran Ngoc TRẦN Bao 8 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 9. PHẦN MỀM Một số phần mềm quản lý • Hệ thống quản lý học sinh: lưu trữ thông tin liên PM quan đến học sinh VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Hệ thống quản lý sinh viên: lưu trữ thông tin liên quan đến sinh viên QUAN V • Hệ thống quản lý nhân sự: lưu trữ thông tin liên quan đến nhân viên trong công ty TỔNG Q • Hệ thống quản lý tiền lương • Hệ thống quản lý kế toán T • Hệ thống quản trị dự án Tran Ngoc TRẦN Bao 9 NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 10. PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T PM VỀ CNP Hệ thống quản lý học sinh Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 10 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 11. PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T PM VỀ CNP Hệ thống quản lý sinh viên Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 11 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 12. Hệ thống quản lý lịch công tác của giảng viên PHẦN MỀM PM VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 12 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 13. PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T PM VỀ CNP Hệ thống quản trị dự án Project Management Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 13 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 14. PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T PM VỀ CNP Hệ thống quản trị luồng công việc Workflow Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 14 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 15. Công nghệ phần mềm ? • Công ô nghệ ệ phần ầ mềm ề là à ngành à khoa PHẦN MỀM học nghiên cứu về việc xây dựng PM những hữ phần hầ mềmề có ó chất hấ lượng, l có ó VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P giá thành hợp lý trong khoảng thời gian i hợp h lý QUAN V • Đối tượng nghiên cứu TỔNG Q – Qui trình công nghệ – Phương gppháp p xây y dựng ự gp phần mềm T – Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm Công nghệ phần mềm – Software Engineering Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 15 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 16. Công nghệ phần mềm nghiên cứu PHẦN MỀM PM • Qui Q i trình t ì h công ô nghệ hệ VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V • Phương pháp á xây â dựng phần ầ mềm ề TỔNG Q • Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm T Công nghệ phần mềm – Software Engineering Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 16 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 17. Qui trình công nghệ phần mềm PHẦN MỀM • Xây dựng phần mềm cần phải thực hiện theo trình tự nào ? PM VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Cần bao nhiêu người tham gia ? vai trò của từng thành viên ? tổ chức QUAN V quản lý các thành viên ? • Giao Gi tiế tiếp giữa iữ các á thành thà h viên iê trong t TỔNG Q hệ thống ? T Qui trình Công nghệ phần mềm – Software Development Process Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 18. PHẦN MỀM BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P QUAN V TỔNG Q T PM VỀ CNP Qui trình công nghệ phần mềm Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 18 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 19. PHẦN MỀM Qui trình công nghệ phần mềm Bộ phận tiếp nhận • Làm thế nào để tiếp nhận chính xác yêu cầu của PM yêu ê cầuầ của ủ khá kháchh hà hàng ? Khách hàng VỀ CNP BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Làm thế nào để đặc tả đúng yêu cầu của khách hàng • Làm thế nào để giao tiếp, tiếp tương tác QUAN V với bộ phận phát triển hệ thống • Làm thế nào để kiểm tra hệ thống TỔNG Q phát triển đúng theo yêu cầu trước khi thực hiện triển khai đến khách hàng Bussiness Analyst T Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 19 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
 20. PHẦN MỀM Qui trình công nghệ phần mềm Bộ phận phát triển phần mềm Infrastructure • Làm thế nào để thiết kế hệ PM Architect VỀ CNP thống ố đúng với yêu cầu ầ của BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P người dùng ? • Làm thế nào để giao tiếp, QUAN V tương tác với các thành viên trong bộ phận phát triển phần TỔNG Q mềm ề • Làm thế nào để quản lý, theo Developer IT Operations dõi tiến trình thực ự hiện ệ phần p T mềm Tran Ngoc TRẦN Bao NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN 20 -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC DaiSƯ hocPHẠM Su PhamTP.HCM TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2