intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Nhiễm trùng răng miệng - ThS.BS. Võ Đắc Tuyến

Chia sẻ: Kinh Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:207

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Nhiễm trùng răng miệng - ThS.BS. Võ Đắc Tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng gồm tai biến nhiễm trùng răng miệng; dạng lâm sàng nhiễm trùng răng miệng, biến chứng nhiễm trùng thứ phát; bệnh lý tủy răng và quanh chóp; bệnh lý mô nha chu; viêm nướu, viêm nha chu; viêm nướu hoại tử lở loét; viêm quanh thân răng, biến chứng do mọc răng số 8...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhiễm trùng răng miệng - ThS.BS. Võ Đắc Tuyến

 1. NHIEÃM TRUØNG RĂØNG MIỆNG Ths Bs VOÕ ÑAÉC TUYEÁN
 2. TAI BIEÁN NHIEÃM TRUØNG RAÊNG MIEÄNG ƒ LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG XAÙO TROÄN MOÂI TRÖÔØNG MIEÄNG 9 Bieåu moâ nieâm maïc mieäng 9 Raêng 9 Nöôùc boït 9 Dòch nöôùu ƒ LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG THAY ÑOÅI VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG VAØ SOÁ LÖÔÏNG TAÏP KHUAÅN TRONG MIEÄNG ƒ LIEÂN QUAN ÑEÁN CÔ CHEÁ TÖÏ VEÄ TAÏI CHOÅ HOAËC TOAØN THAÂN CUÛA CÔ THEÅ
 3. DAÏNG LAÂM SAØNG NHIEÃM TRUØNG NGUYEÂN PHAÙT BIEÁN CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG THÖÙ PHAÙT
 4. NHIEÃM TRUØNG NGUYEÂN PHAÙT ƒ Beänh lyù răng, tuûy raêng vaø vuøng quanh choùp ƒ Beänh lyù ở moâ nha chu ƒ Beänh lyù nieâm maïc mieäng
 5. Beänh lyù tuûy raêng vaø quanh choùp Là bệnh lý tường gặp nhất
 6. Tủy hoại tử Viêm quanh chóp cấp Acute apcal periodontitis Áp xe quanh chóp cấp Acute periapical abscess Áp xe xương ổ cấp Acute dento-alveolar abscess
 7. • Đau dữ dôi • Răng lung lay • Cảm giác răng trồi ra khỏi ổ răng, đau không ăn nhai dược • Gõ dọc đau • Sưng phù dáy hành lang tương ứng với vùng chóp
 8. • Beänh lyù moâ nha chu
 9. Viêm nướu Viêm nha chu
 10. Túi nha chu và biến chứng áp xe nha chu
 11. (PERIODONTAL ABSCESS)
 12. Viêm nha chu phá hủy
 13. Viêm nướu hoại tử lở loét
 14. VIÊM QUANH THÂN RĂNG (pericoronitis)
 15. Nguyên nhân ƒchấn thương ƒNhồi nhét thức ăn Viêm quanh thân răng Áp xe quanh răng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản