intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hạch lymphô

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

0
44
lượt xem
4
download

Hạch lymphô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. Viêm hạch cấp tính: - Biểu hiện lâm sàng: hạch to, đau; liên quan đến viêm nhiễm các vùng lân cận, như viêm amidan, hô hấp trên, và nhiễm khuẩn răng, miệng. - Vi thể: nang lymphô tăng sinh, trung tâm mầm có nhiều đại thực bào. Điểm quan trọng: hạch có thể chuyển sang áp xe, hoặc viêm mạn tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạch lymphô

 1. BỆNH HẠCH LYMPHÔ Ths. Nguyễn Văn Luân
 2. MỤC TIÊU 1. Mô tả và phân tích các loại viêm hạch. 2. Mô tả và phân tích đặc điểm bệnh Hodgkin hạch. 3. Mô tả và phân tích đặc điểm bệnh lymphôm không Hodgkin hạch.
 3. Caáu truùc haïch limphoâ bình thöôøng Caùc teá baøo cuûa nang limph
 4. Söï bieät hoùa vaø ñaùp öùng cuûa lymphoâm t ế baøo
 5. Söï bieät hoùa vaø ñaùp öùng cuûa lymphoâm t ế baøo
 6. Sô ñoà bieät hoùa doøng limphoâ Teá baøo trung gian  Töông  limphoâ ­ töông baøo baøo Limphoâ baøo B1  Tieàn  thaân  Nguyeân baøo mieãn dòch B  Limphoâ  teá baøo  B baøo B2  Nguyeân taâm  baøo  Teá baøo goác taâm  baøo  Tuyeán öùc  Tieàn  thaân teá  baøo T Limphoâ baøo T1  Nguyeân baøo mieãn dòch  Limphoâ baøo T2  T 
 7. Caáu truùc haïch limphoâ bình thöôøng Caùc teá baøo cuûa nang limph
 8. AÙc tính Beänh lyù haïch limphoâ Vieâm Phaûn Laønh tính öùng
 9. 1. VIÊM HẠCH KHÔNG ĐẶC HIỆU 1.1. Viêm hạch cấp tính: - Biểu hiện lâm sàng: hạch to, đau; liên quan đến viêm nhiễm các vùng lân cận, như viêm amidan, hô hấp trên, và nhiễm khuẩn răng, miệng. - Vi thể: nang lymphô tăng sinh, trung tâm mầm có nhiều đại thực bào. Điểm quan trọng: hạch có thể chuyển sang áp xe, hoặc viêm mạn tính.
 10. 1.2. Viêm hạch mãn tính không đặc hiệu - Định nghĩa: là phản ứng miễn dịch của mô lymphô hạch, có thể thay đổi hình thái ở nhiều mức độ khác nhau. - Vi thể: bao gồm tăng sản nang, tăng sản mô limphô vùng cận vỏ, và tăng sản xoang.
 11. 1.3. Hạch viêm mạn tính đặc hiệu Hạch viêm lao - Thường gặp ở Việt Nam, hiếm gặp ở các nước phát triển. - Đại thể: hạch to, có hoại tử bã đậu. - Vi thể: tổn thương dạng nang, thoái bào, đại bào Langerhans và hoại tử bã đậu.
 12. Vieâm haïch ñaëc hieäu: Vieâm lao Haïch to, ôû coå, naùch, cöùng hoaëc meàm, khoâng ñau, doø ra da haïch cöùng, caét ngang coù nhöõng oå hoaïi töû maøu vaøng
 13. Vieâm haïch ñaëc hieäu: Vieâm lao ñaïi baøo Langhans hoaïi töû baõ ñaäu Thoaùi baøo
 14. Beänh lyù aùc tính Beänh lyù aùc tính cuûa HAÏCH cuûa HAÏCH Nguyeân phaùt Thöù phaùt Beänh Limphoâm Hodgkin Khoâng Hodgkin
 15. Ung thư hạch nguyên phát  Bệnh Hodgkin  Lymphôm không hodgkin
 16. 2. BỆNH HODGKIN  Bệnh Hodgkin được mô tả lần đầu tiên do Thomas Hodgkin (vào năm 1832), bởi sự quan sát đại thể hạch lymphô; Thuật ngữ bệnh Hodgkin được Wilks áp dụng (vào năm 1865). Vi thể bệnh này điển hình bởi sự hiện diện của tế bào Reed - Sternberg.  Bệnh Hodgkin chiếm 0,7% của tất cả các bệnh ung thư mới mắc ở Hoa Kỳ, với khoảng 7.400 mỗi năm.  Đây là bệnh ác tính của hạch thường gặp; Có rất nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh lý này trong nhiều thập kỷ qua, và bây giờ chữa trị được hầu hết các trường hợp.
 17. Beänh Hodgkin TB Reed-Sternberg
 18. Tế bào Reed Sternberg
 19. Dịch tễ học:  Nam nhiều hơn nữ, riêng bệnh Hodgkin loại xơ cục có xuất độ nữ nhiều hơn nam.  Tuổi mắc bệnh có hai nhóm đỉnh tuổi, nhóm khoảng 20 tuổi và nhóm > 50 tuổi.
 20. Triệu chứng Lâm sàng - Một phần ba bệnh Hodgkin có triệu chứng bao gồm: sốt, mồ hôi về đêm, và sụt cân (gọi là những triệu chứng " B "). - Ngứa toàn thân, gặp trong loại Hodgkin xơ cục. - Hạch cổ to, không đau là triệu chứng thường gặp nhất; hạch to đau sau uống rượu cũng là triệu chứng kinh điển, nhưng chỉ gặp ở một số ít bệnh nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản