intTypePromotion=1

Bài giảng Nhiệt động: Chương 4 - ThS. Đỗ Văn Quân

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
54
lượt xem
6
download

Bài giảng Nhiệt động: Chương 4 - ThS. Đỗ Văn Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Nhiệt động - Chương 4: Chu trình nhiệt động của một số thiết bị nhiệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình thuận chiều (chu trình của khí lý tưởng, chu trình của khí thực), chu trình ngược chiều (chu trình của khí lý tưởng, chu trình của khí thực). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhiệt động: Chương 4 - ThS. Đỗ Văn Quân

 1. CHƯƠNG IV CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA  MỘT SỐ THIẾT BỊ NHIỆT A. Chu trình thuận chiều IV.1. Chu trình của khí lý tưởng IV.2. Chu trình của khí thực B. Chu trình ngược chiều IV.3. Chu trình của khí lý tưởng IV.4. Chu trình của khí thực
 2. A. Chu trình thuận chiều IV.1.  CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA  KHÍ LÝ TƯỞNG ­ XÉT CỤ THỂ CHO  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG IV.1.1. Khái niệm Xy lanh Piston
 3. IV.1.2. Phân loại ­ Theo loại nhiên liệu: xăng và diezen ­ Theo cách cháy nhiên liệu: cháy cưỡng bức  (buzi), động cơ tự cháy ­ Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4  kỳ  ­ Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt  trong cấp nhiệt đẳng tích, động cơ đốt trong  cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp.
 4. IV.1.3. Các giả thiết  Ta giả thiết có 1 kg chất môi giới là khí  lý tưởng  Quá trình nén và giãn nở là đoạn nhiệt  thuận nghịch.   Ta lý tưởng hoá quá trình cháy của  nhiên liệu thành quá trình cấp nhiệt  Lý tưởng hoá quá trình thải sản phẩm  cháy của nhiên liệu thành quá trình thải  nhiệt đẳng tích
 5. IV.1.4. Các đại lượng đặc trưng  Tỷ số nén:  v1 ε= v2 p3  Tỷ số tăng áp:  λ= p2 v3  Hệ số giãn nở sớm:  ρ = v2
 6. IV.1.5. Các chu trình động cơ đốt trong IV.1.5.1. Động cơ cấp nhiệt đẳng tích  a. Khái niệm
 7. b. Chu trình nhiệt  p 3 ộng đ1­2: Nén đo ạn nhiệt  2 4 2­3: Cấp nhiệt đẳng tích 1 3­4: Giãn nở đoạn nhiệt T v 3 4­1:Thải nhiệt đẳng tích 2 4 q2 ηt = 1 − q1 1 s q1 = q23 = Cv(T3 – T2) C v (T4 ­ T1 ) (T4 ­ T1 ) ηt = 1­ =1­ C v (T3 ­ T2 ) (T3 ­ T2 ) q2 = q41= Cv(T1 – T4) 
 8. IV.1.5.2. Động cơ cấp nhiệt đẳng áp  1­2: Nén đoạn nhiệt 2­3: Cấp nhiệt đẳng áp 3­4: Giãn nở đoạn  nhiệt 4­1:Thải nhi ệ ηt = 1 − q 2ẳng  t đ tích q1 q1 = q23 = Cp(T3 – T2) C v (T4 ­ T1 ) (T4 ­ T1 ) ηt = 1­ =1­ Cp (T3 ­ T2 ) k(T3 ­ T2 ) q2 = q41= Cv(T1 – T4) 
 9. IV.1.5.3. Động cơ cấp nhiệt hỗn hợp  1­2: Nén đoạn nhiệt p 2’ 3 2­2’: Cấp nhiệt đẳng  2 4 tích 1 2’­3: Cấp nhiệt đẳng áp T v 3­4: Giãn nở đoạn nhiệt 2’ 3 4­1:Thải nhiệt đẳng tích  2 4 q2 t 1 1 q1 s
 10. q1 = q22’ + q2’3  q1= Cv(T2’ – T2) + Cp(T3 – T2’) q2 = q41= Cv(T1 – T4) C v (T4 ­T1 ) ηt = 1­ C v (T2' ­ T2 ) +C p (T3 ­T2' ) (T4 ­T1 ) ηt = 1­ (T2' ­ T2 )+ k(T3 ­T2' )
 11. • Xác định hiệu suất nhiệt theo T1 và  ,  ,   Quá trình 1­2: nén đoạn nhiệt k­1 T2 �v1 � T2 = T1.ε k ­1 = � � =ε k­1 T1 � v2 �  Quá trình 2­2’: cấp nhiệt đẳng tích T2' p 2' = =λ T2' = T2 .λ = T1.ε .λk ­1 T2 p 2
 12.  Quá trình 2’­3: cấp nhiệt đẳng áp T3 v3 = =ρ T3 = T2'.ρ = T1.ε k­1.λ.ρ T2' v 2'  Quá trình 3­ 4: giãn nở đoạn nhiệt k­1 T4 �v3 � =� � T3 �v 4 � k­1 k­1 T4ρv � 2 �ρ � � ρ k­1 ρ k­1 = � � = � � T4 = T3 . = T1.ε .λ.ρ. k­1 = T1 . λ. ρk T3 �vε1 � � � ε k­1 ε k­1
 13. k λρ ­1 ηt = 1­ k­1 ε � (�λ ­1) + kλ ( ρ ­1) � � ­ Nếu 3 2’ thì  =1 1 ηt = 1­ k ­1 ε ­ Nếu 2  2’ thì  =1 1ρ ­1 k ηt = 1­ k­1 . ε k(ρ ­1)
 14. IV. 2.  CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG  LỰC HƠI NƯỚC IV.2.1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị 1­ Lò hơi 2­ Bộ quá nhiệt 2 3 6 3­ Tuabin Nước vào 1 4 4­ Bình ngưng Nước ra 5­ Bơm cấp 5 6­ Máy phát điện
 15. 2 3 6 Nước vào 1 4 Nước ra 5
 16. IV.2. Chu trình Rankine 1­2: Quá trình giãn nở đoạn nhiệt sinh  công trong tuabin  2­3: Quá trình ngưng hơi đẳng áp, đẳng  nhiệt trong bình ngưng  3­4: Quá trình bơm nước ngưng về lò hơi  4­5­6­7­1: Quá trình cấp nhiệt đẳng áp  trong lò hơi
 17. T       k       1        7    5            6    4            3    2            s q ηt =1­ 2 q 1 q1 = q45671 =  i = i1 – i4 = i1 – i3 (do i3 = i4)  q2= q23 = i3 – i2 
 18. Công của chu trình là: lo = q1 ­ q 2 = i1 ­ i 2 lo i1 ­i 2 ηt = = q1 i1 ­i 3 Nhận xét
 19. 2 3 6 Nước vào 1 Quá nhiệt trung gian 4 Nước ra 5
 20. B. Chu trình ngược chiều IV.3. CHU TRÌNH THIẾT BỊ LÀM  LẠNH  DÙNG MÁY NÉN KHÍ  IV.3.1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị  1­ Máy nén 2 q1 2­ Dàn làm mát 3­ Xylanh giãn nở  3 1 4­ Buồng lạnh q2 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản