intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ôn tập truyện kí Việt Nam - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Diễm Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

329
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 10: ÔN TẬP TRUYỆN. KÝ VIỆT NAM.. NGỮ VĂN 8: TIẾT 38 – BÀI 10.. Tác phẩm bàng bạc chất thơ viết năm 1941 ?. Nhà văn nào được Nguyễn Tuân nhận xét là:. xui người nông dân nổi loạn ?.... ÔN TẬP. Tôi đi học Ngô Tất Tố... Người Tácợc ả có tác phẩlà nhà văn của i tên nữ vàvnhi đồng?. đư gi mệnh danh m trùng tên vớ phụ nhân ật?.. TRUYỆN KÍ VIỆT NAM. Nhân vật nào chọn cái chết như một sự tự giải thoát mình?..... c. Hạ. o. Lã. “Trong lòng mẹ” Hồng. Nguyên Nam Cao.Bức tranh này minh họa cho đoạn trích nào?.. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã.1. Thống kê học ở lớp 8:. Tªn ThÓ Ph­¬ng thø c Né i dung §Æc s ¾c. v¨n b¶n lo ¹i biÓu ®¹t c hñ yÕu ng hÖ. thuËt. t¸c g i¶.Thảo luận. nhóm..... Hết1 ờ. 3. 2gi.. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã.1. Thống kê học ở lớp 8:. Tªn Ph­¬ng. ThÓ Né i dung c hñ §Æc s ¾c. v¨n b¶n thø c. lo ¹i yÕu ng hÖ thuËt. t¸c g i¶ biÓu ®¹t. Ktq. ếu. ả Những kỉ niệm - Diễn tả bằng. th o. ả Tự sự. lu n. ậ Truyệ xen miêu trong sáng của dòng cảm nghĩ. Tôi đi học tuổi học trò với những rung. n ngắn tả và. biểu trong buổi tựu động thiết tha,. (1941) trường đầu tiên ngòi bút giàu. cả m. chất thơ.. ThanhTịnh. (1911-1988).. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam.1. Thống kê. Tªn ThÓ Ph­¬ng Né i dung c hñ §Æc s ¾c. v¨n b¶n lo ¹i thø c yÕu ng hÖ thuËt. biÓu ®¹t. t¸c g i¶. Ktq. ếu. ả - Nỗi cay đắng, - Nghệ thuật. th o. ả Trong. lu n. ậ Hồi ký T ự sự tủi cực khi mồ xây dựng tình. lòng mẹ. (Trích) (xen trữ tình) côi cha và phải huống truyện. (Những. sống xa mẹ rất đặc sắc,. ngày thơ. của chú bé điển hình.. ấu - 1940). Hồng. - Nghệ thuật. Nguyên. - Thể hiện tình miêu tả tâm lí. Hồng. yêu thương và nhân vật rất. (1918-1982). những khát ấn tượng và. khao cháy bỏng giàu sức gợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ôn tập truyện kí Việt Nam - Ngữ văn 8

 1. BÀI 10: ÔN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT NAM
 2. NGỮ VĂN 8: TIẾT 38 – BÀI 10 Tác phẩm bàng bạc chất thơ viết năm 1941 ? Nhà văn nào được Nguyễn Tuân nhận xét là: xui người nông dân nổi loạn ? ÔN TẬP Tôi đi học Ngô Tất Tố Người Tácợc ả có tác phẩlà nhà văn của i tên nữ vàvnhi đồng? đư gi mệnh danh m trùng tên vớ phụ nhân ật? TRUYỆN KÍ VIỆT NAM Nhân vật nào chọn cái chết như một sự tự giải thoát mình? c Hạ o Lã “Trong lòng mẹ” Hồng Nguyên Nam Cao Bức tranh này minh họa cho đoạn trích nào?
 3. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã 1. Thống kê học ở lớp 8: Tªn ThÓ Ph­¬ng thø c Né i dung §Æc s ¾c v¨n b¶n lo ¹i biÓu ®¹t c hñ yÕu ng hÖ thuËt t¸c g i¶ Thảo luận nhóm Hết1 ờ 3 2gi
 4. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã 1. Thống kê học ở lớp 8: Tªn Ph­¬ng ThÓ Né i dung c hñ §Æc s ¾c v¨n b¶n thø c lo ¹i yÕu ng hÖ thuËt t¸c g i¶ biÓu ®¹t Ktq ếu ả Những kỉ niệm - Diễn tả bằng th o ả Tự sự lu n ậ Truyệ xen miêu trong sáng của dòng cảm nghĩ Tôi đi học tuổi học trò với những rung n ngắn tả và biểu trong buổi tựu động thiết tha, (1941) trường đầu tiên ngòi bút giàu cả m chất thơ. ThanhTịnh (1911-1988)
 5. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam 1. Thống kê Tªn ThÓ Ph­¬ng Né i dung c hñ §Æc s ¾c v¨n b¶n lo ¹i thø c yÕu ng hÖ thuËt biÓu ®¹t t¸c g i¶ Ktq ếu ả - Nỗi cay đắng, - Nghệ thuật th o ả Trong lu n ậ Hồi ký T ự sự tủi cực khi mồ xây dựng tình lòng mẹ (Trích) (xen trữ tình) côi cha và phải huống truyện (Những sống xa mẹ rất đặc sắc, ngày thơ của chú bé điển hình. ấu - 1940) Hồng. - Nghệ thuật Nguyên - Thể hiện tình miêu tả tâm lí Hồng yêu thương và nhân vật rất (1918-1982) những khát ấn tượng và khao cháy bỏng giàu sức gợi của nhà văn cảm. đối với người - Lời văn chân mẹ bất hạnh. thực.
 6. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam 1.Thống kê Tªn ThÓ Ph­¬ng Né i dung c hñ §Æc s ¾c ng hÖ v¨n b¶n lo ¹i thø c yÕu thuËt biÓu ®¹t Ktq ếu t¸c g i¶ ả th o ả - Vạch trần bộ - Ngòi bút hiện lu n ậ mặt tàn các bất thực khoẻ khoắn, Tức nước nhân của chế độ giàu tinh thần lạc vỡ bờ( Tắt Tiểu Tự sự thực dân nửa quan. đèn - 1939) thuyết phong kiến, tố - Xây dựng tình Ngô Tất Tố (Trích) cáo chính sách huống truyện bất (1893 – 1954) thuế khoá vô nhân ngờ có cao trào và đạo giải pháp hợp lý. - Ca ngợi phẩm - Xây dựng, miêu chất cao quý và tả nhân vật chủ sức mạnh quật yếu qua ngôn ngữ khởi, tiềm năng và hành động mạnh mẽ của chị trong thế tương Dậu, cũng là của phản với các nhân người phụ nữ vật khác. Việt Nam trước
 7. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã 1.Thống kê học ở lớp 8: Tªn ThÓ Ph­¬ng Né i dung c hñ §Æc s ¾c Ktq ếu v¨n b¶n lo ¹i thø c yÕu ng hÖ thuËt ả biÓu ®¹t tho ả t¸c g i¶ lun ậ - Số phận đau - Tài năng khắc Tự sự thương và phẩm hoạ nhân vật rất Lão Hạc Truyện (Lão Hạc – ngắn (xen trữ tình) chất cao quý của cụ thể, sống động, 1943) (Trích) người nông dân đặc biệt là miêu tả Nam Cao cùng khổ trong và phân tích diễn (1915 –1951) XHVN trước CM biến tâm lý của T8 nhân vật . - Thái độ trân - Cách kể chuyện trọng của tác giả mới mẻ, linh hoạt, đối với họ kể và miêu tả người chân thực đậm đà chất nông thôn: triết lý nhưng giản dị, tự nhiên.
 8. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 2. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các văn bản truyện kía, Giống nhau 2. So sánh * Về thể loại: a, Giống nhau Văn bản tự sự, là truyện kí hiện đại * Thời gian ra đời Trước cách mạng, trong giai đoạn 1930 – 1945 Tìm đi ể m * Đề tài, chủ đề ố : u a h n i g Đều viết về con người và đời sống xã hội đương thời ; đều đi .V ể ề h t sâu miêu tả số phận những con người cực khổ, bị vùi dập ạ ? i o l •Tờ r n a g i h * Giá trị tư tưởng đ i ờ ? •Đủ ề h c , i à t - Đều có lối viết chân thực, gần gũi đời sống, rất sinh động (bút đ ? ề pháp hiện thực) •Gị r t á i ư - Chan chứa tinh thần nhân đạo: yêu thương trân trọng những tình tư n ? ở g cảm, phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của con người, tố cáo những gì tàn ác, xấu xa (giá trị nhân đạo)
 9. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 2. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các văn bản truyện kí b. Khác nhau 2. So sánh Tªn Trong lòng mẹ Tức nước vỡ bờ Lão Hạc a, Giống nhau t¸c phÈm - t¸c (Nguyên Hồng) (Ngô Tất Tố) (Nam Cao) b, Khác nhau gi¶ Ph­¬ng thø c biÓu®¹t §Ò tµi,c hñ ®Ò c ô thÓ Né i dung c hñ yÕu §Æc s ¾c ng hÖ thuËt
 10. b. Khác nhau Tên tác phẩm Trong lòng mẹ T ức n ư ớ c v ỡ bờ Lão Hạc tác giả (Nguyên Hồng) (Ngô Tất Tố) (Nam Cao) Thể loại ­ Hồi ký Truyện ngắn Phương thức Tiểu thuyết biểu đạt ( tự sự – trữ tình) (tự sự) (tự sự xen trữ tình) Đề Tình cảnh khốn khổ Người nông dân cùng Ông lão nông dân đau tài, của đứa trẻ mồ côi khổ bị dồn nén, áp khổ tự tử để giải thoát chủ đề bức đã vùng lên mình. cụ Nỗi đau xót tủi cực Phê phán chế độ tàn ác, Số phận bi thảm Nội dung thể của chú bé mồ côi bất nhân và ca ngợi vẻ của người nông dân chủ yếu và tình yêu thương đẹp tâm hồn, sức sống cùng khổ và phẩm mẹ của chú bé tiềm tàng của người chất cao đẹp phụ nữ nông thôn Lời văn chân Khắc hoạ nhân vật Nhân vật có chiều sâu Đặc sắc thực,tình huống nghệ thuật và miêu tả hiện tâm lí, cách kể chuyện truyện đặc sắc, miêu thực một cách sinh tự nhiên, linh hoạt, vừa tả tâm lý nhân vật rất động, chân thực chân thực vừa đậm chất ấn tượng. trữ tình và triết lý.
 11. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 3. Luyện tập 2. So sánh Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về một trong số những tác phẩm truyện kí đã học. 3. Luyện tập Gợi ý: - Em yêu thích tác phẩm nào nhất? - Vì sao em tâm đắc với tác phẩm đó?
 12. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 3. Luyện tập 2. So sánh Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về một trong số những tác phẩm truyện kí đã học. 3. Luyện tập Gợi ý: - Em yêu thích tác phẩm nào nhất? - Vì sao em tâm đắc với nội dung đó? Cỏc tỏc phẩm “Tụi đi học” , đoạn trớch “Trong lũng mẹ” cú tỏc động gỡ đến tõm hồn người đọc?
 13. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 3. Luyện tập “ Sức mạnh kì lạ của chị Dậu do đâu mà có? 2. So sánh Đó là do sức mạnh của lòng căm hờn sục sôi, của sự uất ức cao độ khi bị dồn đẩy đến cùng đường, không thể chịu đựng 3. Luyện tập được nữa. Nhưng đó còn là sức mạnh của tình thương yêu chồng con vô bờ bến. Thương chồng, lo cho chồng, chị đã cố van xin, hạ mình mà không được. Để bảo vệ chồng trong phút giây khẩn cấp, chị đã vùng lên chống trả quyết liệt và chị đã chiến thắng vẻ vang. Diễn biến thái độ dẫn đến hành động ấy của chị Dậu bất ngờ thì có bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lí, hợp quy luật. Từ hình ảnh chị Dậu trong chương truyện này, càng khẳng định tính đúng đắn của quy luật xã hội: Có áp bức sẽ có đấu tranh, có tức nước ắt sẽ có vỡ bờ. Câu nói mộc mạc đầy phẫn uất của chị Dậu sau hai cuộc chiến chính là lời tuyên ngôn hùng hồn cho quy luật ấy: ­ Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…!” ( Theo sách Kiến thức cơ bản Văn tiếng Việt _ Tg: Nguyễn Xuân Lạc )
 14. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 3. Luyện tập LÃO HẠC 2. So sánh 3. Luyện tập ve àmX ậả nc nhm sc ncu gốộ ư iờ nủ gac ngn dô ân a
 15. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam 1. Thống kê 3. Luyện tập 2. So sánh LÃO HẠC 3. Luyện tập “ L·o H¹c lµ mét n«ng d© nghÌo cùc, kh«ng ® häc n ­îc hµnh, ch¼ng cã ch÷nghÜa, cµng kh«ng biÕt nhiÒu lÝ luËn vÒ t× phô tö. Nh­ng c¸i chÕt d÷déi cña l·o lµ nh b»ng chøng c¶m ® éng vÒ c¸i t× cha con nguyªn s¬ nh méc m¹c nh­ng th¨m th¼m, thiªng liªng biÕt chõng nµo ! C¸i chÕt cña L·o H¹c, tõ trong b¶n chÊt cña nã, ch­a h¼n lµ bi quan. Bëi, nã vÉn nãi lªn niÒm tin s© s¾c vµ u sù tr­êng tån vµo b¶n chÊt cña con ng­êi, qua mÊy dßng suy ngÉm, triÕt lÝ cña «ng gi¸o ë cuèi truyÖn: - Kh«ng! Cué c ®ê i ch-a h¼n ®· ®¸ng buån!” ( Theo s¸ch KiÕn thøc c ¬ b¶n V¨n tiÕng ViÖt _ Tg: NguyÔn Xu© L¹c ) n
 16. Truyện ngắn Lão Hạc đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc như thế nào về số phận và tính cách của người nông dân thời ấy ?
 17. 4. Củng cố Trò chơi ô chữ 1 T Ă T Đ E N 2 T R Ư Ơ N G T Ư V Ư N G 3 T Ư U T R Ư Ơ N G 4 T A Y S A I 5 T R U Y Ê N N G Ă N 6 Ô N G G I A O 7 P H A N K H A N G 8 B I K I C H Câu 4: Cai lệ, người nhà lý trưởng được gọi là gì của chính quyền Câu 3:CâuNhânlàng pĐâyquatinh n ữngọđáng kínhthểthứạtốnétchđáng u.thờihgian này. Câu Những kvậậ trCâu5:ci“Tôi u choac”tng lít ậttrí t ụcộ iủng lạitrong ề ý nghĩa. Câu 6: Đây ồ tniệảợm1:ủcman thuytế ầy………………… ị Dậ thương? cũ. 2: 8: Câu 7:này đlà Tiệ thchnộ ừ thuộctác nm c1939chung v xã ội H ỷ t Câu pạ di ể điầủ ầ có ớp ph ăms nghèo vào mi ơn aảnh ng nhân v nh“tôi” c này? h nh đ sáng ấ lo a phong kiến thực dân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2