intTypePromotion=1

Bài giảng phần 3 Công cụ phân tích trong nghiên cứu - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Chia sẻ: Nguyen Phuoc Loc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

0
145
lượt xem
32
download

Bài giảng phần 3 Công cụ phân tích trong nghiên cứu - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần 3 Công cụ phân tích trong nghiên cứu do PGS.TS. Đinh Phi Hổ biên soạn với các nội dung như: Một số khái niệm biến số và thang đo, mô hình kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phần 3 Công cụ phân tích trong nghiên cứu - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Phần 3<br /> CÔNG CỤ PHÂN TÍCH<br /> TRONG NGHIÊN CỨU<br /> (Analysis Tools for Research)<br /> <br /> PGS.TS. Đinh Phi Hổ<br /> <br /> 1<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> NỘI DUNG<br /> - Hồi quy tuyến tính đa biến<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung<br /> thành của khách hàng.<br /> <br /> Mô hình<br /> Kinh tế lượng<br /> <br /> - Phân tích nhân tố khám phá<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu<br /> tư trực tiếp nước ngoài (FDI).<br /> - Hồi quy Binary Logistic<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu<br /> nhập của người dân bị thu hồi đất ở các<br /> khu công nghiệp.<br /> <br /> SỬ DỤNG SPSS - PHIÊN BẢN 18.0<br /> <br /> BT KT GIỮA HP – 3 BT Nhà (20% điểm môn học)<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> TIẾNG VIỆT<br /> Đinh Phi Hổ (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế & Viết luận văn Thạc sĩ,<br /> Nxb. Phương Đông , Tp. HCM.<br /> Đinh Phi Hổ (2012), Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên cứu<br /> thực tiễn trong kinh tế phát triển – Nông nghiệp, Nxb. Phương Đông , Tp.<br /> HCM.<br /> Đinh Phi Hổ (2011), “Tác động của yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam đến<br /> đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp”, Nghiên cứu kinh tế, Số 5(396).<br /> Đinh Phi Hổ (2011), “Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp<br /> đối với người lao động: Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre”,<br /> Kinh Tế & Phát Triển, Số 168.<br /> Đinh Phi Hổ (2011), “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp<br /> có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với dịch vụ hỗ trợ thuế (Trường hợp<br /> nghiên cứu điển hình ở Đồng Nai), Phát triển kinh tế, Số 254.<br /> Đinh Phi Hổ (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự (2006), Công nghiệp<br /> hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước 2006 – 2020, Sở<br /> Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.<br /> 3<br /> <br /> Đinh Phi Hổ (2011), “Sự thay đổi về thu nhập của người dân sau thu hồi<br /> đất để xây dựng khu công nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng và gợi ý chính<br /> sách”, Phát triển kinh tế, Số 254.<br /> Đinh Phi Hổ (2009), “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách<br /> hàng: Trường hợp nghiên cứu ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển<br /> nông thôn, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh”, Kinh Tế & Phát Triển, Số<br /> 168.<br /> Đinh Phi Hổ (2009), “Yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của nhà đầu tư nước<br /> ngoài vào các khu công nghiệp: Mô hình định lượng và gợi ý chính sách”,<br /> Phát triển kinh tế, Số 254.<br /> Đinh Phi Hổ (2009), “Nghèo và môi trường tự nhiên trong quá trình phát<br /> triển nông nghiệp bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Phát triển kinh<br /> tế, Số 220.<br /> Đinh Phi Hổ (2008),“Mô hình định lượng đánh giá mức độ hài lòng của<br /> khách hàng: Ứng dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại.”, Quản lý<br /> kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Số 26.<br /> 4<br /> <br /> Lê Văn Huy (Cb) và Trương Trần Trâm Anh (2012), Phương pháp<br /> nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài Chính.<br /> Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong<br /> kinh doanh, Nxb Lao động Xã hội.<br /> Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2011), Ứng dụng mô<br /> hình cấu trúc tuyến tính SEM, Tái bản lần 2, Tp.HCM: NXB Lao<br /> động, trang 3-85.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản