intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
534
lượt xem
74
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 Nguồn gốc của nhà nước nằm trong bộ bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước. Quá trình hình thành nhà nước theo quan điểm học thuyết Mác – Lênin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

 1. BÀI 2 NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC Thời lượng: 3 tiết Thờ lượng: Yêu cầu: hiểu và phân tích nguyên nhân ra đời cầ hiể tích đờ của của nhà nước ước Phương pháp: thuyết trình, thảo luận pháp thuyế trình, thảo luậ
 2. Nội dung 1. Các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà Các học thuyế biể về nguồ gố nước ước 2. Quá trình hình thành nhà nước theo quan trình hình thành ước điể học thuyế Mác điểm học thuyết Mác – Lênin
 3. 1. Các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc Các học thuyế biể về nguồ gố nhà nước ước 1.1 Các học thuyết phi Mác-xít về nguồn gốc của Mác- Nhà nước 1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn Mác- gốc của nhà nước
 4. 1.1 Các học thuyết phi Mác-xít về nguồn gốc Mác- của Nhà nước  Thuyết thần quyền: thượng đế sắp đặt quyền: thượng đặ  Thuyết gia trưởng: sự phát triển của gia đình trưởng: phát triể của đì  Thuyết bạo lực: kết quả của bạo lực lực: của bạo lự  Thuyết tâm lý: nhu cầu được cai trị lý: cầ được  Thuyết khế ước xã hội: sự thỏa ước hội: thỏa ước  Các học thuyế này giải thiế Các học thuyết này lý giải thiếu cơ sở khoa sở học học và được lợi dụng để che đậy nguồn gốc ược lợ dụng đậ nguồ gố và bản chất nhà nước bản chấ ước
 5. 1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về Mác- nguồn gốc của nhà nước • Nhà nước là một hiện tượng mang tính lịch sử, hiệ tượng tính lịch sử sự hình thành và phát triển mang tính quy luật hình thành phát triể tính luậ khách khách quan. • Nhà nước xuất hiện khi loài người phát triển ước xuấ hiệ loài người phát triể đến mộ trình độ nhấ đị đến một trình độ nhất định khi xã hội hình hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp. thành cấ cấ
 6. 2. Quá trình hình thành nhà nước theo trình hình thành ước quan điểm học thuyết Mác – Lênin điể học thuyế Mác 2.1 Chế độ Cộng sản nguyên thuỷ, tổ chức thị tộc bộ lạc và quyền lực xã hội 2.2 Sự tan rã của tổ chức thị tộc bộ lạc và sự xuất hiện nhà nước 2.3 Điểm qua sự ra đời của một số nhà nước điển hình
 7. 2.1 Chế độ cộng sản nguyên thuỷ • Cơ sở kinh tế: nền kinh tế săn bắn hái lượm, sở tế tế bắ hái lượm chế độ sở hữu chung chế • Cơ sở xã hội: liên kết dựa trên hôn nhân và sở kế dự huyết thống huyế thố • Tổ chức quản lý xã hội: Hội đồng toàn thể, Hội chứ quản đồ toàn thể đồng Bô lão, Tù trưởng và thủ lĩnh quân sự lão trưởng lĩnh sự • Quyền lực: mang tính xã hội, do cộng đồng tự Quyề lự tính cộ đồ tự tổ chức nên, và vì toàn thể cộng đồng. chứ nên, toàn thể đồ
 8. 2.2 Sự tan rã của tổ chức thị tộc bộ lạc và sự xuất hiện nhà nước 2.2.1 Sự chuyển biến kinh tế 2.2.2 Chuyển biến xã hội - sự tan rã chế độ thị tộc Chuyể biế chế 2.2.3 Sự xuất hiện của nhà nước xuấ hiệ của ước
 9. 2.2.1 Sự chuyển biến kinh tế • Sự phát triển của sản xuất: phát triể của sản xuấ – Thay đổi phương thức sản xuất đổ thứ sản xuấ – Cải tiến công cụ, tích lũy kinh nghiệm Cải tiế cụ, tích lũy nghiệ – Phân công lao động độ • Năng suất lao động tăng -Xuất hiện chế độ tư suấ độ Xuấ hiệ chế hữu – Tư hữu về tư liệu tiêu dùng hữ về liệ dùng – Tư hữu về tư liệu sản xuất hữ về liệ sản xuấ
 10. 2.2.2 Chuyển biến về xã hội - sự tan rã chế độ Chuyể biế về chế thị tộc • Chế độ tư hữu, sự phân hóa xã hội phá vỡ chế hữu, hóa độ sở hữu chung và bình đẳng • Nền kinh tế mới làm phá vỡ cuộc sống định cư của thị tộc • Sự thay đổi của cơ sở kinh tế làm thay đổi mối đổ của sở tế làm đổ mố quan hệ giữa con người trong sản xuất vật chất hệ giữ người sản xuấ vậ chấ • Sự thay đổi của xã hội dẫn đến mô hình quản đổ của dẫ đến hình quản lý xã hội trong chế độ thị tộc không còn phù chế còn hợp nữa nữ
 11. 2.2.3 Sự xuất hiện của nhà nước xuấ hiệ của ước Nhu cầu quản lý xã hội, giữ xã hội trong một cầ quản giữ mộ trậ tự nhấ đị trước sự trật tự nhất định trước sự thay đổi của cơ sở đổ của sở kinh tế và các quan hệ xã hội mới xuất hiện tế các hệ mớ xuấ hiệ Nhu cầu bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị cầ bảo vệ của cấ thố và trấn áp giai cấp bị trị trấ cấ Sự ra đời của nhà nước nảy sinh từ xã hội đờ của ước nảy từ Sự ra đời của nhà nước mang tính quy luật, đờ của ước tính luậ khách khách quan
 12. 2.3 Sự ra đời của một số nhà nước điển hình Nhà nước Aten ra đời từ sự hình thành giai cấp đờ hình thành và đấu tranh giai cấp trong nội bộ xã hội thị tộc. đấ cấ Nhà nước Rôma xuất hiện bởi cuộc đấu tranh xuấ hiệ bở bình dân chống lại giới quý tộc thị tộc La Mã. bình Nhà nước Giéc-manh là kết quả xâm lược của Giéc- lược của người Giéc-manh vào đế chế La Mã cổ đại. người Giéc vào Sự xuất hiện Nhà nước Phương Đông chịu tác chịu tác động của Nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại của xâm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản