intTypePromotion=1

Bài giảng Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK 20 - Lịch sử 8 - GV.T.P.Thùy

Chia sẻ: Trần Phương Thùy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
114
lượt xem
5
download

Bài giảng Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK 20 - Lịch sử 8 - GV.T.P.Thùy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng điện tử Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 bằng Powerpoint giúp cho các em học sinh nắm được phong trào Đông Du 1905-1909, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 1907. Cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung kì 1908 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK 20 - Lịch sử 8 - GV.T.P.Thùy

 1. 1. Nối cột A ( Giai cấp) với cột B ( Thái độ chính trị) Sao cho thích hợp TT A (Giaicấp) B ( Thái độ) TT Nối 1 Địa chủ PK Sẳn sàng đứng lên làm cách mạng a 1: C 2 Nông dân Chưa dám tỏ thái độ chính trị b 2: d 3 Tư sản Cam chịu làm tay sai cho Pháp c 3: b 4 Công nhân Sẳn sàng tham gia cách mạng d 4: a
 2. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TỨ NHẤT II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914-1918 )
 3. TIẾT 49 I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 ) Phan Bội lập: 26/12/1867_ 29/10/1940) a. Thành Châu( Năm 1904Đàn NghiệChâu thành lập Hội Duy tân Tại Nam tóm tắt An Hãy Phan Bộ -Năm c đích:Ông lập ragiành độcTân( Do Cường b. Mụ 1904 đánh Pháp hội Duy lập c.Biệtiểu sử cờ Nhật giúp đởPhong tràotiền bạc n pháp: ch ủa Để làm hội Nh ủ ) khí giới và t động:Đ ội -Năm Phanthành hập sinht sang Nhật học. ục hội d. Hoạ1912 Bưa l ọc Việ Nam quang ược Đông Du đ ph -Năm 1925 Ông tbị bắtbáo tuyênng iHunào ạt Viế Độ ở cơ ếho ra ờ ề Châu? sách và giamđtruyvàn’. - Có lúc sất họHuế vào nămkhiếngười ư thiế Ông m ố ở c sinh lên đến 200 n Phan Bộ 1940. nh động e. Kết quả:Năm 1908 Pháp cấu kếnào?vào ật giải Châu t với Nh dựa tán phong trào. Nhật? Phong trào tan rã.
 4. TIẾT 49 I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 ) Các em thảo luân nhóm ( 4 em ) ? Qua sự thất bại của phong trào Đông Du , ta rút ra bài học gì?
 5. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 ) 2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907) Ông sinh năm 1854 ,tại Thường Tín- Hà Nội , Năm 17 tuổi Ông đổ thi hương, năm 25 tuổi Ông mở trường dạy học . Năm 1908 Ông mở trườtắtĐông Kinh nghĩa Hãy tóm ng thục tiểu sử Năm 1914 Ông bcbắt và đày sang Nam Vang ị ủa ( Cam pu Chia). Năm 1921 Ông được trả tự do Lương Ông mất năm 1927 văn Can?
 6. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 ) 2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907 ) * Thành lập: Tháng 3/1907 * Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền ạy các môn phổ thục Hoạt động: Mở trường dĐông Kinh nghĩa thông , Tổ chức các buổi nói chuyệnra đờivănhoạt động được bình và .* Mục đích: Truyền bá nư p sế ng mới,ục đích, ýnước nh ế th ố nào? M lòng yêu Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệcủađóng cức này là nghĩa nh tổ ch ửa trường Ý nghĩa: Cổ vũ cách mạng, phát trigì? văn hóa , ển Thức tỉnh lòng yêu nước.
 7. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì ( 1908) Phan Châu Trinh sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc Huyện Tiên Phước ( Nay là xã Tam lộc Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) Những năm đầu TK XX ắt tiểukhắp nơi trong Tóm t Ông đi nước để vận động Duy tân sử của Phan Năm 1907 Ông ra Hà Nội và tham gia giảng dạy Châu Trinh? ở trường Đông Kinh nghĩa thục. Năm 1908 Ông bị bắt , đến năm1910 Ông ra tù.Từ năm 1911 đến 1924 Ông sang Pháp hoạt Động. Đến năm 1925 Ông về nước tiếp tục hoạt động . Ông mất ngày 4/4/1926 tại Sài Gòn.
 8. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì ( 1908) a. Cuộc vận động Duy Tân: _ Lãnh đạo: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng Cuộc vận động _ Hình thức: Mở trường Tân ở Trung Duy dạy học, tuyên truykìn, ễn ra như thế ề di diễn thuyết nào? _ Nội dung: Đả phá các hủ tục cũ,lạc hậu , cổ vũ công thương nghiệp…
 9. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì ( 1908) a. Cuộc vận động Duy Tân: b. Phong trào chống thuế ở Trung kì ** Nguyên nhân: Nguyên nhân dẫn đến phong trào -Ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân chống thuế ở Trung -Do chính sách thuế nặng nề của Thực dân ễn biến của kì? Di Pháp đối với nhân phong trào? dân ta. ** Diễn biến: Tháng 3/1908 phong trào nổ ra rầm rộ ở Quảng nam sau đó lan ra các tỉnhTrung kì. Pháp đàn áp đẩm máu.
 10. I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì ( 1908) b. Phong trào chống thuế ở Trung kì ** Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước Phong trào Và năng lực cách mạng của nông dân chống thuế ở trung Kì có ý nghĩa như thế nào?
 11. CÂU HỎI CỦNG CỐ Giống nhau : Mục đích giải phóng dân tộc. Khác nhau : Phong trào chống Pháp của nhân ta trong những -Mục tiêu : năm cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX có điểm gì + Phong trào CầnốVương cunhau? ế kỉ XIX, thiết lập lại chế độ gi ng và khác ối th phong kiến . +Phong trào đầu thế kỉ XX : Sau khi cách mạng thành công, các sĩ phu tiến bộ muốn đưa nước nhà tiến lên con đường TBCN. -Hình thức đấu tranh + Phong trào cuối thế kỉ XIX : Khởi nghĩa vũ trang. +Phong trào đầu thế kỉ XX : Hình thức rất phong phú.
 12. CÂU HỎI CỦNG CỐ Nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng: TT Nhân vật lịch sử TT Xu hướng cách mạng N ối 1 Phan Châu Trinh A Mở trường học giáo dục lòng A: yêu nước. 3 2 Phan Bội Châu B Dựa vào Pháp, chống PK, thực B: 1 hiện cải cách 3 Lương Văn Can c Dựa vào Nhật để đánh Pháp C: 2 giành độc lập
 13. CÂU HỎI CỦNG CỐ Đãnh dấu X vào ô đầu câu với ý đúng: Phong trào Đông Du là đưa học sinh sang Nhật học X Để về đấu tranh giành độc lập X Quảng nam là địa phương đi đầu trong phong trào chống thuế ở Trung kì X Phan Châu Trinh là người sáng lập ra Đông Kinh nghĩa thục X Các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX đều nhằm giải phóng dân tộc và đưa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
 14. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài , nắm -Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả phong trào Đông Du (1905-1909) ? -Hoàn cảnh ra đời, chương trình hoạt động, tác dụng của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục? -Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chóng thuế ở Trung kì 1908 diễn ra như thế nào ? 2. Chuẩn bị bài 30, phần II: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) Gợi ý chuẩn bị bài: Chính sách của Pháp ở Đông Dương trong thời chiến? Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế: thành phần tham gia, kết cục? Khởi nghĩa Thái Nguyên: nguyên nhân, diễn biến? Trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Động cơ thúc đẩy người sang phương Tây? Nét chính về hành trinh cứu nước?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2