intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 7: Chính sách bảo mật

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

52
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 7 giúp người học hiểu về "Chính sách bảo mật". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Account policy, local policy, sercurity options, user rights assignment, account lockout policy, password policy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng - Chương 7: Chính sách bảo mật

  1. CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (GROUP POLICY) 7.1. ACCOUNT POLICY 1. Password policy Vào Aministrative Tools  Local Sercurity Policy  Account policies. Nhớ bao nhiêu password không cho đặt trùng. Số ngày user đổi pass 1 lần Độ dài tối thiểu của password Mã hoá Khi đặt password password cho wins phải có đủ độ phức tạp. (hoa, thường, số, ký tự đặc biệt).
  2. CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (GROUP POLICY) 7.1. ACCOUNT POLICY 2. Account lockout policy Khoá account trong 30 phút khi đăng nhập sai. Xoá bộ nhớ đánh Khoá account khi pass. đăng nhập sai.
  3. CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (GROUP POLICY) 7.2. LOCAL POLICY 1. User rights assignment: Vào Administrator  Local SercurityLocal policies. cho phép đăng nhập. những người được thay đổi giờ hệ thống. chọn user không cho đăng nhập vào máy tính.
  4. CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (GROUP POLICY) 7.2. LOCAL POLICY 2. Sercurity options Vào Administrator  Local SercurityLocal policies.
  5. CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (GROUP POLICY) 7.2. LOCAL POLICY 2. Sercurity options Vào Administrator  Local SercurityLocal policies.  Interactive logon: Do not display last user name: Khi user logout máy cửa sổ đăng nhập sẽ không ghi lại account user vừa logon.  Interactive logon: Message text for users attempting to log on: Bạn có thể nhắn gởi một nội dung nào đó tới các user trước khi họ logon vào máy với nội dung nhắn gởi ở đây.  Interactive logon: Message title for users attempting to log on: Bạn nhập tiêu đề của hộp nội dung nhắn gởi vào đây.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2