intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Chia sẻ: Hồ Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
81
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 tổ chức, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: tổ chức marketing, thực hiện, kiểm tra hoạt động marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

 1. CHƯƠNG CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING Chương này giới thiệu các nội dung sau: I. TỔ CHỨC MARKETING II. THỰC HIỆN III. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING 
 2. I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING
 3. TỔ CHỨC MARKETING (SỰ PHÁT TRIỂN) 1. Tổ chức bộ phận bán hàng đơn giản 2. Tổ chức bán hàng với bộ phận Marketing 3. Tổ chức phòng Marketing độc lập 4. Tổ chức bộ phận Marketing hiện đại
 4. TỔ CHỨC BỘ PHẬN BÁN HÀNG ĐƠN GIẢN Tổng giám đốc PTGĐ bán hàng Lực lượng Các chức năng bán hàng Marketing khác (thuê ngoài)
 5. TỔ CHỨC BÁN HÀNG VỚI BỘ PHẬN MARKETING Tổng giám đốc PTGĐ bán hàng Lực lượng Giám đốc Marketing bán hàng Các chức năng Marketing khác (nội bộ và thuê ngoài)
 6. TỔ CHỨC PHÒNG MARKETING ĐỘC LẬP Tổng giám đốc PTGĐ bán hàng PTGĐ Marketing Lực lượng Các chức năng bán hàng Marketing khác
 7. TỔ CHỨC BỘ PHẬN MARKETING HIỆN ĐẠI Tổng giám đốc P.Tổng giám đốc Giám đốc Giám đốc bán hàng Marketing Lực lượng Các chức năng bán hàng Marketing khác
 8. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ PHẬN MARKETING 1. Tổ chức theo chức năng 2. Tổ chức theo vùng địa lý và thị trường 3. Tổ chức theo sản phẩm hay thương hiệu 4. Tổ chức theo ma trận
 9. TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG PTGĐ Marketing Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc nghiên cứu bán hàng chiêu thị sản phẩm thị trường
 10. TỔ CHỨC THEO VÙNG ĐỊA LÝ VÀ THỊ TRƯỜNG PTGĐ Marketing Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc nghiên cứu bán hàng chiêu thị sản phẩm thị trường Giám đốc Giám đốc Giám đốc khu vực A khu vực B khu vực C
 11. TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM HAY THƯƠNG HIỆU PTGĐ Marketing Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc nghiên cứu bán hàng chiêu thị sản phẩm thị trường Giám đốc Giám đốc Giám đốc thương hiệu C thương hiệu B thương hiệu A
 12. TỔ CHỨC THEO MA TRẬN PTGĐ Marketing Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc nghiên cứu bán hàng chiêu thị sản phẩm thị trường Khu vực A Khu vực B Khu vực C Sản phẩm I Sản phẩm II Sản phẩm III
 13. II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING
 14. THỰC HIỆN MARKETING 1. Khái niệm Ł Là quá trình chuyển đổi kế hoạch Marketing thành các hoạt động cụ thể và đảm bảo các hoạt động này hoàn thành phù hợp với mục tiêu kế hoạch đề ra 2. Kỹ năng thực hiện – Kỹ năng nhận dạng và chẩn đoán vấn đề – Kỹ năng đánh giá nơi xuất hiện vấn đề trong công ty – Kỹ năng thực hiện kế hoạch – Kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện
 15. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MARKETING Công việc cần thực hiện Trách nhiệm Thực hiện cho việc như thế nào thực hiện Khi nào thực hiện và ở đâu
 16. ĐỊNH NGHĨA KẾ HOẠCH MARKETING Kế hoạch Marketing hàng năm bao gồm: Mục tiêu, Hoạt động và Ngân sách cho những chương trình Marketing khác nhau
 17. VỊ TRÍ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING Các mục tiêu của công ty Vị trí mà công ty mong muốn Các yếu tố Khoảng Các kế môi trường cách hoạch chiến lược chức năng Vị trí hiện tại Các điểm mạnh của công ty và điểm yếu của công ty
 18. ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ HOẠCH MARKETING • Công cụ thông tin, hướng dẫn hoạt động • Nguồn cung cấp đầu vào quan trọng đối với quá trình phân bổ tài nguyên • Là tiêu chuẩn để đánh giá kiểm tra
 19. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH MARKETING  Kế hoạch Marketing tầm doanh nghiệp  Kế hoạch sản phẩm  Kế hoạch mại vụ
 20. VÌ SAO KẾ HOẠCH MARKETING CẦN THIẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ  Cho phép doanh nghiệp nhìn rõ vị thế hiện tại và các nhiệm vụ cần phải hoàn thành nhằm đạt được mong muốn trong tương lai  Làm chi tiết các bước quan trọng trong quá trình từ vị trí hiện tại của doanh nghiệp đến vị trí mong muốn trên thị trường  Giúp doanh nghiệp xác định về mặt thời gian thực hiện các bước  Giúp doanh nghiệp xác định rõ các nguồn lực về người và tài chính để thực hiện được mục tiêu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2