intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường - TS. Nguyễn Vinh Quy

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Uyên Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:127

0
78
lượt xem
24
download

Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường - TS. Nguyễn Vinh Quy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường có mục tiêu tổng quát là cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy hoạch và quy hoạch tài nguyên môi trường; quy trình quy hoạch tài nguyên môi trường và phương pháp thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường - TS. Nguyễn Vinh Quy

 1. QUY HoẠCH SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 2. I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC VAØ HÌNH THÖÙC HÌNH THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ 1.TÊN MÔN HỌC: QUY HoẠCH SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG * (PLANNING FOR SUSTAINABLE UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES). 2. MÃ MÔN HỌC: TNQH ­6013 Quy hoạch sử dụng bền vững tài  nguyên ­Planning for sustainable utilization of natural resources  3. SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH: 02 TC. 4. MỤC TIÊU MÔN HỌC.  Mục tiêu tổng quát của môn học là cung cấp kiến thức chuyên sâu về: quy hoạch và quy hoạch tài nguyên môi trường; quy trình quy hoạch tài nguyên môi trường; phương pháp thực hiện.  Người học sau khi kết thúc môn học không những nắm vững
 3. I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC VAØ HÌNH THÖÙC HÌNH THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ 3. PHAÂN PHOÁI THÔØI LÖÔÏNG ☛ Lyù thuyeát : 60% ☛ Thöïc haønh: 40% 4. HÌNH THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ: *  Kết quả học tập của người học sẽ được đánh giá thông qua  các tiêu chí: chuyên cần; ý thức trách nhiệm; và mức độ hoàn thành  nhiệm vụ được giao đối với môn học. * Thang điểm đaùnh giaù keát quaû hoïc taäp: 10 ñieåm = 100%. 7/22/14 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy 3
 4. II. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC  MÔN HọC YÊU CầU HọC VIÊN: 1.     Thực hiện đầy đủ các các yêu cầu của giảng viên về việc: - Tham gia đầy đủ các giờ học & thảo luận trên lớp; tìm kiếm tài liệu để thảo luận. - Thảo luận nhóm - tùy theo nội dung trình bày trên lớp học, giảng viên đưa ra môt vấn đề để các nhóm thảo luận. - Các nhóm thảo luận trên lớp được hình thành ngay trong giờ học và thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 7/22/14 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy 4
 5. II. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC 2. Lập “Đề cương chi tiết” cho tài liệu quy hoạch. -  Mỗi học viên đề xuất một ý tưởng/vấn đề cần phải quy hoạch. - Học viên và giảng viên cũng xem xét quyết định đề tài. - Trên cơ sở đề tài (vấn đề TN cần quy hoạch) đã được chọn, học viên xây dựng đề chi tiết quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên đó.    3. Thi hết môn học.  7/22/14 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy 5
 6. III. TÀI LIỆU HỌC TẬP &  NGHIÊN CƯÚ       F  Tài liệu người học có thể tham khảo bao gồm:  1.  Giáo  trình/nội  dung  bài  giảng  của  giáo  viên  –  (Giảng  viên  sẽ  cung  cấp  cho  học  viên  ở  dạng  file  nếu  học  viên  yêu cầu). 2. Tài liệu tham khảo bằng tiếng việt. -Department of the Interio Bureau of Reclamation 2003,  Resource  Management  Plan  Guiebook:  Planning  for  the  future. 7/22/14 ­  Cain  6 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy J.  2001,  Planning  improvements  in  natural 
 7. III. TÀI LIỆU HỌC TẬP &  NGHIÊN CƯÚ -Selman, p. 2000 , Environmental Planning, secon ed., SAGE Publication Ltd. London. - Cain  J.  2001,  Planning  improvements  in  natural  resources management, Wallingford.  -Strategic_Planning_Handbook_12­2­10.pdf 7/22/14 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy 7
 8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7/22/14 Tiến sĩ: Nguyễn Vinh Quy 8
 9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GiẢI QUYẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH          Nội dung chương trình đề cập các vấn đề sau: 1. Quy hoạch và quy hoạch tài nguyên môi trường. 2. Sử dụng bền vững tài nguyên môi trường.
 10. 1. khái niệm về quy hoạch E  Quy hoạch là một quá trình  xác định chúng ta muốn đi đâu  và  bằng  cách  nào  để  đạt  được  điều ta muốn.
 11. WHAT IS PLANNING ? E Planning  is  a  process  of  determining…..Where  we  want  to  go    (Symbolised  by  the  compass) and how we are going to  get there (Symbolised by the compass)
 12. 1. khái niệm về quy hoạch E   Quy  hoạch  là  một  quá  trình “biến ước mơ thành sự  thật”  E   Planning  is  a  process  of  bringing dream to life.
 13. 1. khái niệm về quy hoạch E    Quy hoạch có nghĩa là suy nghĩ về tương lai và là một nhiệm vụ đòi hỏi:  Sự thông minh  Kỹ năng kỹ thuật,  Trí tưởng tượng và quan trọng nhất là tầm nhìn.
 14. 1. khái niệm về quy hoạch E Planning, by definition, means thinking a bout the future, and that is an exercise requiring intelligence, technical skill, imagination, and most of all, vision. (Harrision 1997)
 15. 1. khái niệm về quy hoạch E   Quy hoạch có thể là một khát vọng (Planning can be an aspiration)  Tương lai chưa chắc là một nơi mà ta được mang đến nhưng chắc chắn là một nơi được ưa thích mà ta tạo ra. (The future is not probable place we are being taken to, but a preferred place we are creating) Peter Dyard 1993
 16.  KẾT LuẬN KHÁI NiỆM/ĐỊNH NGHĨA VỀ QUY HoẠCH E  Quy hoạch thường được đề cập như là một  quá  trình  xây  dựng  một  chiến  lược  nhằm  đạt được mục tiêu, khát vọng của cộng đồng,  giải  quyết  được  các  vấn  đề  tồn  tại  và  nảy  sinh, và làm thuận tiện cho các hành động. “Planning is usually interpreted as a process  to  develop  a  strategy  to  achieve  desired  objectives, to solve problems, and to facilitate  action" (Mitchell 2002, 6).
 17.  KẾT LuẬN KHÁI NiỆM/ĐỊNH NGHĨA VỀ QUY HoẠCH E  Vai trò của người làm quy hoạch là phải  xác định các ước vọng trong tương lai và  chuẩn  bị  các  chương  trình  hành  động  nhằm đạt được mục tiêu đó.   “  The  role  of  the  planner  is  thus  to  identify a desirable future and to prepare  a  course  of  action  to  achieve  this  goal  (Mitchell 2002)”
 18. TẠI SAO PHẢI QUY HoẠCH? A  Quy hoạch nhăm: v Sống tốt hơn với thiên nhiên/ To live in better harmony with nature. v Sống hòa đồng hơn với các nhóm lợi ích khác nhau/ To live in better harmony with each other.
 19. TẠI SAO PHẢI QUY HoẠCH? v       Bảo vệ được các giá trị về môi trường, lịch sử, cảnh quan và kinh tế/To protect areas of environmental, historic, scenic or economic value v  Giảm thiểu các xung đột giữa các  nhóm  lợi  ích/To  minimize  conflicts 
 20. TẠI SAO PHẢI QUY HoẠCH?  Hiện nay không có ‘cái gì’ được giữ lại một cách ngẫu nhiên, nếu muốn giữ lại thì cần phải quy hoạch!/Today, nothing remains special by accident, if you want it to remain special, you have to plan for it.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản