intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản - GV. Đỗ Tiến Khoa

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

527
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản trình bày về một số vấn đề cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của đảng, tính tất yếu khách quan của nguyên tắc tập trung dân chủ (trọng tâm), bản chất và nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ quán triệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của đảng cộng sản - GV. Đỗ Tiến Khoa

 1. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN GV. Đỗ Tiến Khoa
 2. Nhắc lại kiến thức đã nghiên cứu 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 1
 3. TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN Mục đích và yêu cầu Phương pháp và dụng cụ hỗ trợ giảng dạy Kết cấu bài giảng gồm 2 phần 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 2
 4. TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC (trọng tâm) II. QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NT TTDC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1. Tình hình và những nhân tố tác động 2. Thực trạng quán triệt và thực hiện NT TTDC 3. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt NT TTDC trong tình hình hiện nay 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com (trọng tâm) 3
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Giáo trình trung cấp Lý luận Chính trị-Hànhchính, Học viện CT-HC-QG Hồ Chí Minh 2009. - VK ĐHĐTQ lần thứ VIII, IX , X, XI - NQ TW 6 (lần 2) của BCH TW khoá VIII - NQ TW 4 của BCH TW khóa XI - Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 4
 6. TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC … 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 5
 7. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  * Việc thực hiện NT TTDC bắt nguồn từ bản chất của ĐCS - Mang bản chất GCCN ĐCS - Đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của GCCN - TC Liên minh tự nguyện của GCCN&NDLĐ 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 6
 8. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - ĐCS là đội tiên phong, là lãnh tụ chính trị của GCCN Lý luận Tiên Vai trò phong tiên phong của Hành động hiện trên những ĐCS được thể lĩnh vực nào? Tổ chức 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 7
 9. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về lý luận: ĐCS được vũ trang Mác-Lênin bằng XDĐ TTDC  Phủ nhận Đảng ngay từ bản chất 8
 10. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về hành động: Người lãnh đạo, đi để - Định hướng mọi h.động của GCCN&NDLĐ đầu mọi - Tạo sự thống nhất ý chí & hành động lĩnh Bác dạy:… “Đảng ta tuy nhiều người, vực nhưng khi tiến đánh như  Thể hiện trong việc một người” lĩnh, chỉ có đề ra cương đường lối chính trị để lãnh đạo. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 9
 11. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất)  - Tiên phong về tổ chức: ĐCS là đội ngũ có: Tổ chức Cách Giác ngộ chặt chẽ mạng nhất của nhất nhất GCCN VD: Dây - ý thức tổ chức kỷ luật cao có chuyền GCCN - sáng tạo sản xuất - chủ động trong lao động SX  Đảng là đội tiện phong̣, Đảng càng phải thể hiện sự hơn hẳn của mình, có như thế Đảng mới đủ sức mạnh.  Do vậy, Đảng phải thực hiện NT TTDC để giữa vai trò 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 10 tiên phong về lý luận, hành động và tổ chức
 12. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ nhất) - Đảng còn là TC liên minh tự nguyện của GCCN&NDLĐ XD nền Điều nói - Bản chất của Đảng là lên DC đó - Mục đích hoạt động XHCN  Muốn thực hiện vấn đề bản chất ấy, ĐCS phải thực hiện NT TTDC. 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 11
 13. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ hai) * …bắt nguồn từ nhiệm vụ lịch sử của ĐCS thắng lợi cuộc CM DTDCND, Lãnh GCCN lịch thực của Đánhlà nhiệmbỏ XH cũ, Nhiệm vụ & sử đấu tranh xóa vụ gì? ĐCS đổ CNTB ĐCS đạo hiện NDLĐ xây dựng XH mới xóa bỏ chế độ người bóc lột người, XD thành công XH mới đó là tiến XH XHCN tới CNCS 12
 14. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ hai) Trí tuệ 2 điều kiện để đấu tranh Lực lượng̣ VD:- CM10 (1917); - CM8 (1945)…  Đảng phải thực hiện NT TTDC để TT trí tuệ, TT lực lượng̣ 13
 15. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ ba) *…bắt nguồn từ kinh nghiệm thành công hay không thành công thực hiện muốn • tồn tại phải ĐCS nào đúng NT thì 1 tổ chức • phát triển TTDC vững mạnh thu được sự ủng hộ hút Đảng Sẽ của mọi tầng có đề đó Sự thống lớp trong XH ra nhất về tư CT, ĐL, C.sách đáp ứng được tưởng & vì đó yêu cầu nguyện vọng của ND hành động, là 14 sản phẩm trí tuệ của toàn dân.
 16. 1. Tính tất yếu khách quan (thứ ba)  * còn Vi phạm • sẽ suy yếu, (…) ĐCS nào hoặc • bị phân liệt, (…) Xa rời • thậm chí bị tan rã VD: ĐCS Liên Xô; (…)  ĐCS muốn tồn  ĐCS nào vi phạm hoặc tại & phát triển thì xa rời NT TTDC sẽ dẫn đến phải thực hiện đúng suy yếu, bị phân liệt về tổ đắn NT TTDC; chức, thậm chí bị tan rã.15
 17. Tóm lại:  NT TTDC là một tất yếu khách quan đối với tất cả các ĐCS Bài phát biểu của Tổng bí thư Đỗ Mười, tại hội nghị BCH-TW lần thứ 7 (khoá VII), đã nhấn mạnh: . 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 16
 18. TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NT TTDC TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 1. Tính tất yếu khách quan của NT TTDC 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển 7/11/2014 dotienkhoa@gmail.com 17
 19. 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển  Mác và Ăngghen: Chưa dùng thuật Đưa nội dung TTDC vào xây ngữ TTDC dựng chính đảng CM Được thể hiện • “Liên đoàn những người cộng sản” trong điều lệ: • “Hội liên hiệp công nhân quốc tế”  Theo tinh thần của nguyên tắc 18
 20. 2. Bản chất và nội dung của NT TTDC a. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Một số nội dung như: • Vấn đề • Quyền • Cấp dưới bầu cử thảo luận phục tùng dân chủ, thông qua cấp trên bình đẳng cương lĩnh • Mọi thành viên đều có • Thiểu số trách nhiệm thực hiện kỷ phục tùng luật bắt buộc như nhau đa số 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2