intTypePromotion=3

Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
638
lượt xem
99
download

Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, vận dụng vào điều kiện của Đảng ta hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

 1. ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN LOGO
 2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN MỤC TIÊU VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG NGANG TẦM NHIỆM VỤ MỚI www.themegallery.com Company Name
 3. NỘI DUNG I KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ ĐCSCQ II ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS CẦM QUYỀN www.themegallery.com Company Name
 4. I. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ 1. KHÁI NIỆM ĐCS CẦM QUYỀN - Lịch sử ĐCS cầm quyền - Đảng cầm quyền - Đảng cộng sản cầm quyền - Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền www.themegallery.com Company Name
 5. LỊCH SỬ CÁC ĐẢNG CẦM QUYỀN QUA HAI THỜI KỲ THUYẾT PHỤC NẮM CHÍNH VÀ TẬP HỢP QUYỀN, LÃNH QUẦN CHÚNG ĐẠO CHÍNH ĐẤU TRANH QUYỀN QUẢN GIÀNH CHÍNH LÝ XÃ HỘI, XÂY QUYỀN DỰNG ĐẤT NƯỚC www.themegallery.com Company Name
 6. Đảng phải tồn tại và hoạt động hợp pháp ĐIỀU KIỆN Phải nắm quyền ĐẢNG CHÍNH lập pháp, hành pháp, TRỊ TRỞ tư pháp, cả lực lượng vũ trang THÀNH ĐCQ Bảo vệ lợi ích của giai cấp Quốc gia, dân tộc www.themegallery.com Company Name
 7. KHÁI NIỆM VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Đảng cầm quyền là khái niệm chỉ thời kỳ Đảng đã nắm được chính quyền và sử dụng chính quyền đĩ như một cơng cụ của giai cấp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của giai cấp www.themegallery.com Company Name
 8. QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN TUYÊN NGÔN ĐCS: GCCN CÓ SMLS MAC- MAC- Xoá bỏ CNTB - Xây dựng CNCS trên phạm vi toàn thế giới => THÀNH LẬP MỘT CHÍNH ANGGHEN ĐẢNG – thông qua sự lãnh đạo của Đảng- tiến hành CM bạo lực- Công xã Pari CMT10 NGA THÀNH CÔNG LÊN LÊNIN ĐỀ RA NHỮNG CHỦ TRƯƠNG IN MẠNH DẠN VÀ ĐÚNG ĐẮN VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS CẦM QUYỀN www.themegallery.com Company Name
 9. LÊNIN ĐCS CQ là khái niệm để chỉ một thời kỳ mới, 1 giai đoạn mới của CM. Thời kỳ mà CNXH không đơn thuần chỉ là một mục đích, là cương lĩnh, là học thuyết nữa mà đã trở thành công việc phấn đấu hàng ngày của Đảng Thời kỳ mà nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm là tổ chức xây dựng đất nước, chứ không phải là nhiệm vụ giành CQ nữa www.themegallery.com Company Name
 10. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH  TRONG CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN  TRONG DI CHÚC, NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH “ĐẢNG TA LÀ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN”  Lãnh đạo nhân dân giành lấy CQ, lấy công nông làm gốc, được vũ trang bằng CNMLN  Là ĐCQ thì tư cách của Đảng phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của ND  Đảng phải xây dựng NN của dân, do dân, vì dân.  ĐCQ phải biết tìm ra và tuân theo một quy trình nghiêm ngặt để định ra đường lối, quyết sách chiến lược đúng đắn  Phải xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh. www.themegallery.com Company Name
 11. KHÁI NIỆM VỀ ĐCS CẦM QUYỀN Đảng Cộng sản cầm quyền là khái niệm chỉ rõ đặc điểm, vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản trong giai đoạn cách mạng mà GCCN, đã giành được chính quyền thiết lập HTCT lãnh đạo Nhà nước và XH. www.themegallery.com Company Name
 12. CÁC HÌNH THỨC ĐẢNG CẦM QUYỀN TRÊN THẾ GIỚI Đa đảng- nhưng chỉ hai đảng thay nhau cầm quyền: MỸ (đảng cộng hòa 1854, dân chủ 1828), ANH (đảng bảo thủ 1867, đảng tự do Anh 1877) Đa đảng- liên minh các đảng để nắm quyền: PHÁP (20 đảng) – NHẬT(8 đảng) www.themegallery.com Company Name
 13. Đa đảng – nhưng chỉ một đảng cầm quyền: TQ (đảng cộng sản TQ-8 đảng phái), “ủy ban cách mạng Quốc dân đảng TQ, đồng minh dân chủ TQ, hội kiến quốc dân chủ TQ, hội xúc tiến dân chủ TQ, đảng dân chủ công TQ, đảng trí công TQ, học xã cửu tam, đồng minh tự trị dân chủ Đài loan” SINGAPO (đảng hành động nhân dân PAP 1954- 3 đảng phái đối lập) Một đảng - và duy nhất cầm quyền: VN, CuBa, Bắc Triều Tiên, Lào www.themegallery.com Company Name
 14. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN XÂY DỰNG VÀ ĐỔI MỚI 1986 ĐẾN NAY 1975- ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN CMXHCN TRÊN TOÀN QUỐC 1954- CHIẾN THẮNG ĐBP XD CN XH Ở MIỀN BẮC 1945- CMT8 THÀNH CÔNG ĐCS VIỆT NAM CÀM QUYỀN www.themegallery.com Company Name
 15. Kết luận: ĐCSVN trở thành Đảng cầm quyền là do Đảng đi tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân và dân tộc, lật đổ chế độ cũ, giành lấy chính quyền. ĐCSVN cầm quyền thực chất cũng là nhân dân nắm chính quyền. Mục đích của đảng là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên CNXH www.themegallery.com Company Name
 16. 2. VỊ TRÍ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG TRONG XÃ QUAN HỆ HỘI VỚI DÂN TỘC www.themegallery.com Company Name
 17. TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Đảng là một bộ phận của HTCT song Đảng giữ vị trí là hạt nhân của HTCT VÌ: Đảng lãnh đạo HTCT Chất lượng lãnh đạo của Đảng ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng của HTCT www.themegallery.com Company Name
 18. TRONG XÃ HỘI Đảng là một bộ phận của XH, đứng trong lòng XH, song Đảng giữ vị trí là trung tâm của xã hội. hội. VÌ: VÌ: - Đảng là lực lượng tiên tiến- những tiến- người ưu tú nhất - Tiên phong về lý luận và hành động www.themegallery.com Company Name
 19. TRONG QUAN HỆ VỚI DÂN TỘC Xuất phát từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Đảng cũng sinh ra trong lòng dân tộc Đội ngũ cán bộ, ĐV cũng từ dân mà ra Vì Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. . . Đại diện lợi ích cho GCCN, NDLD, DTỘC. . . . www.themegallery.com Company Name
 20. 3. VAI TRÒ CỦA ĐCS CẨM QUYỀN - Đảng lãnh đạo HTCT nhưng không làm thay, quyết thay, không can thiệp vào công việc của các tổ chức trong HTCT cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo của mình - Đảng lãnh đạo XH nhưng Đảng không đứng trên không đứng ngoài XH mà là một bộ phận ưu tú nhất, tiên tiến nhất trong XH -Đảng lãnh đạo nhân dân nhưng không quan liêu, xa cách dân mà gần dân -Đề phòng mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền www.themegallery.com Company Name

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản