intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế hệ thống cơ điện tử - ThS. Nguyễn Tấn Phúc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

184
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế hệ thống cơ điện tử - ThS. Nguyễn Tấn Phúc trình bày các kiến thức về các khái niệm hệ thống cơ điện tử, thành phần cơ bản hệ thống cơ điện tử, phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế hệ thống cơ điện tử - ThS. Nguyễn Tấn Phúc

 1. 08-Oct-12 TRNG ðI HC NÔNG LÂM TPHCM KHOA CƠ KHÍ –CÔNG NGH B MÔN CƠ ðiN T MÔN HC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ðiỆN TỬ . GV : Th.S. Nguyễn Tấn Phúc. Tel : 01267102772. Email: phucpfiev1@gmail.com. 1
 2. 08-Oct-12 GiỚI THIỆU MÔN HỌC Tổng thời gian : 45 ết. 30 tiết lý thuyết. 15 tiết thực hành (mô hình + robot 2 ). Nội Dung: Các khái niệm hệ thống cơ điện tử. Các thành phần cơ bản hệ thống cơ điện tử. Phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử . 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 2 2
 3. 08-Oct-12 GiỚI THIỆU MÔN HỌC Kiểm tra – Đánh giá : Bài tập lớn cá nhân (10%). Chuyên cần ( 10% ) Báo cáo tiểu luận nhóm (30%). Thi Cuối kì (50%). 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 3
 4. 08-Oct-12 SÁCH THAM KHẢO THE MECHATRONICS HANDBOOK – R. H. Bishop Download link : http://tinyurl.com/cnhvan ESSENTIALS OF MECHATRONICS – J. Billingsley. Download link : http://tinyurl.com/cqw9kh CƠ ðiỆN TỬ - CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN – Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry. Download link : http://tinyurl.com/cqw9kh 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 4 4
 5. 08-Oct-12 NỘI DUNG MÔN HỌC C1. Tổng quan về Cơ ñiện tử C2. Mô hình hóa-mô phỏng hệ thống C3. Hệ thống ñiều khiển . C4. Cơ cấu chấp hành C5. Hệ thống cảm biến C6. Phương pháp thiết kế hệ cơ ñiện tử 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 5 5
 6. 08-Oct-12 HỆ THỐNG CƠ ĐiỆN TỬ CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CƠ ĐiỆN TỬ 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 6 6
 7. 08-Oct-12 MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày ñược các ñịnh nghĩa về Cơ ñiện tử, hệ thống Cơ ñiện tử và xu hướng phát triển của ngành Cơ ñiện tử. Phân tích ñược cấu tạo và qui trình hoạt ñộng các hệ thống cơ ñiện tử thực tế. Thực hiện ñược các thiết kế cơ bản cho một hệ thống cơ ñiện tử ñơn giản. 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 7 7
 8. 08-Oct-12 Mechatronics NỘI DUNG BÀI HỌC System I. Tổng quan II. Phương pháp thiết kế Cơ ñiện tử III. Sản phẩm cơ ñiện tử IV. Xu hướng phát triển 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 8 8
 9. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System I. Tổng quan II. Phương pháp thiết kế Cơ ñiện tử III. Sản phẩm cơ ñiện tử IV. Xu hướng phát triển 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 9 9
 10. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System 7 xu hướng công nghệ sẽ ñiều khiển tương lai chúng ta 2. quang ñiện tử 5. công nghệ siêu dẫn 3. bộ phận cơ thể nhân tạo 6. công nghệ nano 1. cơ ñiện tử 4. pin nhiên liệu 7. công nghệ gen 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 10 10
 11. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Cơ ñiện tử ? 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 11 11
 12. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Cơ ñiện tử - Mechatronics Cơ ñiện tử (Mechatronics): là sự kết hợp của cơ khí (mecha) và ñiện tử (tronics). ‘Yasakawa Electric Company’ Mecha- Mechanics Electronics tronics 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 12 12
 13. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 13 13
 14. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Cơ ñiện tử - Mechatronics Cơ ñiện tử : là sự tích hợp cơ khí , ñiện tử và hệ thống ñiều khiển thông minh trong thiết kế và sản xuất các sản phẩm và quá trình công nghiệp. 08-Oct-12 GV: Th.S. Nguyễn Tấn Phúc 14 14
 15. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Cơ ñiện tử 3 thành phần : • Kĩ thuật cơ khí. • Kĩ thuật ñiện tử. • Khoa học máy tính. 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 15 15
 16. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Cơ ñiện tử 4 thành phần : • Kĩ thuật cơ khí. • Kĩ thuật ñiện tử. • Khoa học máy tính. • Phương pháp ñiều khiển. 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 16 16
 17. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Hệ thống cơ ñiện tử - Mechatronics system? Hệ thống Cơ ñiện tử là hệ thống tích hợp của : • Hệ thống cơ khí. • Hệ thống ñiện-ñiện tử. • Hệ thống ñiều khiển. • Hệ thống máy tính. 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 17 17
 18. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Hệ thống cơ ñiện tử - Các thành phần : Cảm Hệ thống cơ khí. biến . Cảm biến và cơ cấu Điện tử chấp hành. Hệ thống ñiều khiển (hệ thống tín hiệu). Cơ khí Máy tính Hệ thống ñiện tử (hệ thống logic). ðiều Hệ thống máy tính. khiển 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 18 18
 19. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Hệ thống cơ ñiện tử - Ví dụ: Tay máy khoan mạch in Sơ ñồ khối hệ thống ñiều khiển 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 19 19
 20. 08-Oct-12 Mechatronics TỔNG QUAN System Ứng dụng Cơ ñiện tử trong sản xuất công nghiệp Chế tạo Ô tô Thực phẩm & ðiện tử Vận hành Quá trình Hoá chất& Dệt ðóng gói Hoá dầu 08-Oct-12 GV. ThS. Nguyễn Tấn Phúc 20 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2