Bài giảng Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
195
lượt xem
60
download

Bài giảng Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp do giảng viên trường đại học Công nghiệp biên soạn. Nội dung của bài giảng gồm ba chương trong đó chương 1 trình bày những vấn đề chung về thuế thu nhập. Cụ thể là khái niệm, mục đích, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của thuế doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế. Chương 2 nói về thực trạng thuế thu nhập và cách kê khai, chương 3 là một số giải pháp và kiến nghị liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. TÌM HIỂU VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP www.hui4.net LOGO phamdinhmanhhung@gmail.com
 2. NÔỊ DUNG: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TTN VÀ CÁCH KÊ KHAI CHƯƠNG III: MỘT SỐ GiẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ LOGO
 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTN  KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  PHẠM VI, ÐỐI TƯỢNG ÐIỀU CHỈNH CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.  ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ  CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  ĐĂNG KÝ , KÊ KHAI , QUYẾT TOÁN THUẾ LOGO
 4. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH  1.1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp.  Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.  1.2. Mục đích :  Tạo cho Nhà Nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. LOGO
 5. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH  Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh họat động trong nền kinh tế thị trường.  Thông qua ưu đãi về thuế suất và miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu từ tại Việt Nam.  Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay. LOGO
 6. PHẠM VI, ÐỐI TƯỢNG ÐIỀU CHỈNH  Phạm vi điều chỉnh.:  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có phát sinh thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi điều LOGO
 7. ÐỐI TƯỢNG ÐIỀU CHỈNH Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Cá nhân trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam. LOGO
 8. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTN ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Đối tượng Đối tượng nộp không thuộc Thuế thu nhập diện nộp Thuế doanh nghiệp thu nhập doanh nghiệp LOGO
 9. Căn cứ và phương pháp tính Thuế thu nhập doanh nghiệp e Thuế thu nhập Thu nhập Thuế suất doanh chịu thuế Thuế thu nghiệp trong kỳ nhập doanh phải nộp = tính thuế. x nghiệp trong kỳ tính thuế. LOGO
 10. Căn cứ và phương pháp tính Thuế thu nhập doanh nghiệp e Thu Doanh nhập thu để Chi Thu chịu phí nhập tính thu chịu thuế hợp lý trong = nhập chịu thuế - trong + thuế khác kỳ kỳ tính trong kỳ trong kỳ tính tính thuế thuế tính thuế thuế LOGO
 11. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp Đăng ký thuế  Tất cả các cơ sở kinh doanh phải đăng ký Thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với thời điểm đăng ký thuế GTGT.  Các đơn vị khi đăng ký thuế phải khai rõ các đơn vị kinh doanh trực thuộc hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc. Các đơn vị kinh doanh nay đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng. LOGO
 12. Đăng ký thuế  Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đon vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương , không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương. LOGO
 13. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp  Kê khai thuế :  Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A/TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất vào ngày 25 tháng 1 hàng năm hoặc ngày 25 của tháng kế tiếp tháng kết thúc kỳ tính thuế đối với cơ sở kinh doanh có kỳ tính thuế là năm tài chính khác năm dương lịch.  ……. LOGO
 14. Kê khai  Đối với cơ sở kinh doanh mà kết quả sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn dẫn đến có thể tăng hoặc giảm trên 20% số thuế tạm nộp đã kê khai với cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh phải làm đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và số thuế tạm nộp của 2 quý cuối năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất không quá ngày 30 tháng 7 hàng năm. LOGO
 15. Nộp thuế :  Thời hạn nộp thuế:  Trường hợp người nộp thuế khai thuế: Đối với quý kết thúc vào Hạn nộp thuế chậm nhất 31/3 30/4 30/6 30/7 30/9 30/10 31/12 30/1 (năm sau) LOGO
 16. Nộp thuế :  Thời hạn nộp thuế:  Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế: thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. LOGO
 17. Nộp thuế  Đồng tiền nộp thuế  Địa điểm nộp thuế  Thủ tục nộp thuế:  Xác định ngày đã nộp thuế: LOGO
 18. Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp  Khi kết thúc kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán thuế số 04/TNDN, tờ khai nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính. Đối với cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản thì thời gian nọp tờ khai quyết toán thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  ……… LOGO
 19. Những thay đổi, bổ sung của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp A Về đối tượng nộp thuế QUAN TRỌNG Về cách xác định thu nhập B NHẤT chịu thuế C Về xác định chi phí chịu thuế D Hạ mức thuế suất thuế TNDN Nơi nọp thuế E LOGO
 20. Những thay đổi, bổ sung của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  Về đối tượng nộp thuế: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ điều tiết với tổ chức có thu nhập từ hoạt động SXKD. Các cá nhân có thu nhập từ doanh nghiệp sẽ chuyển qua nộp thuế thu nhập cá nhân. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản