Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
3
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 5: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xâu ký tự, khai báo và sử dụng xâu, một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 5 - Ngô Văn Linh

Chương 5<br /> Xâu ký tự<br /> Ngo Van Linh<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin<br /> Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> 5.1. Khái niệm xâu ký tự<br /> 5.2. Khai báo và sử dụng xâu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5.2.1. Khai báo xâu ký tự<br /> 5.2.2. Truy cập vào một phần tử của xâu<br /> <br /> 5.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự<br /> trong C.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5.3.1.<br /> 5.3.2.<br /> 5.3.3.<br /> 5.3.4.<br /> <br /> Các hàm xử lý ký tự<br /> Các hàm xử lý xâu ký tự<br /> Một số hàm xử lý xâu ký tự khác<br /> Con trỏ và xâu ký tự<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> 5.1. Khái niệm xâu ký tự<br /> 5.2. Khai báo và sử dụng xâu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5.2.1. Khai báo xâu ký tự<br /> 5.2.2. Truy cập vào một phần tử của xâu<br /> <br /> 5.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự<br /> trong C.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5.3.1.<br /> 5.3.2.<br /> 5.3.3.<br /> 5.3.4.<br /> <br /> Các hàm xử lý ký tự<br /> Các hàm xử lý xâu ký tự<br /> Một số hàm xử lý xâu ký tự khác<br /> Con trỏ và xâu ký tự<br /> 3<br /> <br /> 5.1. Khái niệm xâu ký tự<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Là một dãy các kí tự viết liên tiếp nhau.<br /> Xâu rỗng: Xâu không gồm kí tự nào cả.<br /> Độ dài xâu: Số kí tự có trong xâu.<br /> Ví dụ:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> "Tin hoc" là một xâu kí tự gồm 7 kí tự: 'T', 'i',<br /> 'n', dấu cách (' '), 'h', 'o', và 'c'.<br /> <br /> Lưu trữ xâu ký tự:<br /> <br /> <br /> Ký tự kết thúc xâu: NULL hoặc '\0'.<br /> 4<br /> <br /> 5.1. Khái niệm xâu ký tự (tiếp)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cần phân biệt giữa ký tự và xâu bao gồm một ký<br /> tự. Ví dụ 'A' là ký tự A được mã hóa bằng 1 byte,<br /> trong khi "A" là một xâu ký tự chứa ký tự A xâu<br /> này được mã hóa bằng 2 bytes cho ký tự A và ký<br /> tự '\0'.<br /> Trong C không tồn tại các phép toán so sánh, gán<br /> nội dung của xâu này cho xâu khác. Để thực hiện<br /> các công việc này C cung cấp cho người lập trình<br /> một thư viện các hàm chuẩn, được khai báo trong<br /> tệp header có tên là string.h.<br /> Để sử dụng các hàm thao tác xâu, trên đầu<br /> chương trình cần phải có dòng khai báo #include<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản