Xâu ký tự

Xem 1-20 trên 578 kết quả Xâu ký tự
 • Nội dung chính của chương 7 Xâu ký tự của bài giảng Cơ sở lập trình trình bày các nội dung khai báo, các thao tác trên xâu kí tự, mảng xâu kí tự, một số hàm xử lý xâu kí tự.

  ppt21p model_12 23-04-2014 83 25   Download

 • Kiểu xâu ký tự : typedef char Chuoi[KT]; Khi đó, Chuoi trở thành một kiểu dữ liệu, là kiểu xâu ký tự, ta có thể khai báo các biến thuộc kiểu này.

  doc8p hoangluonghlk 08-05-2011 91 11   Download

 • Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Xâu ký tự cstring, lớp string. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf12p tieu_vu07 21-05-2018 0 0   Download

 • Trong tất cả các chương trình chúng ta đã thấy cho đến giờ, chúng ta chỉ sử dụng các biến kiểu số, chỉ dùng để biểu diễn các số. Nhưng bên cạnh các biến kiểu số còn có các xâu kí tự, chúng cho phép chúng ta biểu diễn các chuỗi kí tự như là các từ, câu, đoạn văn bản... Cho đến giờ chúng ta mới chỉ dùng chúng dưới dạng hằng chứ chứa quan tâm đến các biến có thể chứa chúng. Trong C++ không có kiểu dữ liệu cơ bản để lưu các xâu kí tự. Để...

  pdf7p nuoiheocuoivo 09-05-2010 182 59   Download

 • Giá trị nguyên biểu diễn dưới dạng một ký tự viết trong 2 dấu nháy vd: 'z'=122 là giá trị nguyên của ký tự z (ký tự thứ 122 trong bảng mã ASCII)...

  pdf23p nolgefal 28-04-2011 206 50   Download

 • • Con trỏ (Pointer) – Mạnh, nhưng khó làm chủ – Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference) – Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu • Biến con trỏ (Pointer variable) – Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị – Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp) – Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

  pdf77p hungsalem 25-02-2010 288 121   Download

 • Tập các phần tử thuộc cùng một kiểu dữ liệu, Được sắp xếp liên tục trong bộ nhớ kích thước là cố định Có thể đánh chỉ số và truy cập theo thứ tự ngẫu nhiên C/C++: chỉ số luôn bắt đầu từ 0. Có thể truyền mảng là tham số cho một hàm, Như là tham số biến, Hàm cần phải biết kích thước của mảng thông qua một tham số phụ thông qua giá trị kết thúc mảng.

  ppt39p thanhtungka1991 07-03-2010 244 96   Download

 • Để truy nhập tới từng phần tử, sử dụng chỉ số: Tên_Biến_Mảng[chỉ_số] A[3]. phần tử thứ ba trong mảng A (xem VD). Dem1[‘M’]. phần tử thứ ‘M’ trong mảng Dem1. Mỗi phần tử của mảng có thể coi như một biến độc lập có kiểu dữ liệu là KPT. Một mảng tưng ứng với nhiều biến có cùng kiểu. Mọi thao tác (đọc, viết, gán,…) đối với kiểu dữ liệu KPT đều áp dụng được với phần tử của mảng....

  ppt13p hoahoctro_yl_vp 16-11-2012 61 11   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung cấu trúc dữ liệu con trỏ (pointer), cấu trúc dữ liệu xâu ký tự (string),... Tài liệu hữu ích để cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin bổ trợ thêm kiến thức lập trình của mình.

  pdf32p hetiheti 03-03-2017 8 2   Download

 • Nội dung: Các phần tử cơ bản Kiểu dữ liệu. Khai báo biến, hằng. Các câu lệnh điều kiện. Các câu lệnh lặp Cấu. trúc lặp. Chương trình con. Kiểu mảng. Xâu ký tự.

  ppt41p yenquy 03-10-2010 297 109   Download

 • Tài liệu gồm các chương: Chương 1 các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal, chương 2 các kiểu dữ liệu cơ bản hằng, biến, biểu thức và câu lệnh, chương 3 các câu lệnh có cấu trúc, chương 4 dữ liệu kiểu mảng (array), chương 5 xâu ký tự (string), chương 6 dữ liệu kiểu file text (tệp), chương 7 chương trình con.

  doc25p zxcvbn0 17-04-2016 180 77   Download

 • Đây là một số bài tập access - xâu kí tự gửi đến các bạn độc giả tham khảo để thực hành ôn tập môn access.

  doc10p vtuan0211 15-06-2011 162 41   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 5: Con trỏ và xâu ký tự trình bày khái quát về khai báo và khởi tạo biến con trỏ, các thao tác trên con trỏ, gọi hàm bằng tham chiếu, sử dụng const với con trỏ, sắp xếp nổi bọt sử dụng Pass-by-Reference, các phép toán trên con trỏ, quan hệ giữa con trỏ và mảng, mảng con trỏ.

  pdf77p lehanhtuyet 15-07-2014 71 30   Download

 • Bài 9 Mảng và xâu ký tự thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: mảng, xâu kí tự, con trỏ và địa chỉ (optional). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong bài này.

  pdf16p khangduybk 29-12-2014 41 8   Download

 • Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

  ppt67p thanglxkmhd 06-05-2014 55 6   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 10 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc bao gồm những nội dung về kiểu dữ liệu có cấu trúc như kiểu mảng, sắp xếp mảng, mảng nhiều chiều, xâu ký tự String. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf23p cocacola_10 07-12-2015 27 5   Download

 • Khi chương trình được thực thi, trình biên dịch tạo ra một file object, chứa mã máy và một bảng chứa tất cả các chuỗi hằng khai báo trong chương trình. Trong đọan 1, lệnh s = ”hello”; xác định rằng s chỉ đến địa chỉ của chuỗi hello trong bảng chuỗi hằng. Bởi vì chuỗi này nằm trong bảng chuỗi hằng, và là một bộ phận trong mã exe, nên bạn không thể thay đổi được nó. Bạn chỉ có thể dùng nó theo kiểu chỉ-đọc (read-only).

  pdf24p sakuraphuong 31-05-2013 25 3   Download

 • Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu chuỗi ký tự của tác giả Huỳnh Bỏa Thiên sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề chính như sau: Khai báo chuỗi ký tự (String), các thao tác xử lý xâu (chuỗi). Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  ppt13p thanhcongluong 29-08-2015 37 3   Download

 • Nội dung của bài giảng tuần 3, 4 môn Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cho người học các kiến thức như: Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và lặp, mảng (bảng) và xâu ký tự, một số bài tập áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p namthangtinhlang_01 03-11-2015 18 2   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm về xâu ký tự; khai báo và sử dụng xâu; một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tin học đại cương Phần 2: Bài 6 - Xâu ký tự".

  pdf10p codon_03 02-12-2015 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản