intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 2 - Hệ thống thông tin

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

100
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 2 - Hệ thống thông tin nêu lên đặc điểm, tính chất của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin phục vụ quản lý tác nghiệp, hệ thống thông tin phục vụ quản lý cấp trung gian, hệ thống thông tin phục vụ quản lý cấp cao,.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 2 - Hệ thống thông tin

 1.  Nhiều thành phần  Mỗi thành phần đảm nhiệm 1 chức năng HỆ HỆ  Liên kết với nhau theo 1 nguyên tắc để  THỐNG THỐNG tạo ra sản phẩm, kết quả của hệ thống. EE CC AA FF A C AA AA CC DD E D DD GG FF GG F G Nguyên tắc tổ chức 1 Nguyên tắc tổ chức 2
 2. Liên quan đến hệ thống: Môi trường bên ngoài Mục tiêu, kết quả Môi trường bên hệ thống Các nguồn lực trong Mối quan hệ Chu kỳ: hình thành –phát triển suy thoái
 3. Tính chất của hệ thống • TÍnh hệ thống (tương tác, phụ thuộc) • Tính mở • Tính thừa kế
 4. - Cần thông tin gì? - Làm cách nào để có  thông tin cần? - Máy tính điện tử; - Khối lượng TT lớn - Dữ liệu phải được  xử lý thành Thông tin
 5. Kết quả do  tổ chức tạo ra Các yếu tố Bên ngoài Tác động  của kết quả Tổ chức là một hệ thống lớn
 6. Thông tin phản hồi Thông tin phản hồi Điều hành Đánh Thông giá, kết tin chỉ luận đạo Xử lý dữ liệu Đầu vào thành Đầu ra (Dữ liệu) thông tin (thông tin) Khai thác giá trị của thông tin Tổ chức hoạt động như một hệ thống thông tin
 7. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẦU VÀO ĐẦU RA (Goal) (Performance) (Output) (Outcome) (Input)   Điều khiển
 8. Các thành ph ần c ủa h ệ th ống  thông tin Đầu vào Các nguồn lực (Input) Đầu ra Hàng hoá và các loại dịch vụ (Output) Xử lý Cơ cấu, công nghệ (processing) Phản hồi TT về các quá trình xảy ra trong tổ chức; về việc sử dụng (Feedback) đầu vào so với mục tiêu và kết quả thực tế
 9. (MIS­Management Information System)   • Gồm các thành phần, có quan hệ tương tác theo  nguyên tắc để tạo ra thông tin kết quả (đầu ra)  từ thông tin đầu vào (nguyên liệu) phục vụ  hoạt động quản lý Cần dựa vào đầu ra của tổ chức để xây dựng MIS
 10. (MIS­Management Information System)   Hệ thống thông tin quản lý được quy định bởi: • Cấu trúc tổ chức  • Quy trình tác nghiệp trong tổ chức  • Mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ  chức  Cần dựa vào đầu ra của tổ chức để xây dựng MIS
 11. MIS MIS Mang tính thức bậc  Chia sẻ Ngăn cách  Hỗ trợ Ít khách quan  Khách quan Cấu trúc thứ bậc Cấu trúc tham gia
 12. Đặc điểm của MIS • Thu thập DL • Liên kết các TT từ CSDL khác nhau • Đầu ra là BÁO CÁO
 13. tự động hoá Hiệu quả Kiểm soát Khách quan
 14.  Hệ thống thơng tin phục vụ  quản lý tác nghiệp  • Tình hình hoạt động của các đơn vị chức  năng  • Cung cấp dữ liệu phục vụ chức năng  kiểm soát, điều hành hàng ngày
 15.  Hệ thống thơng tin phục vụ  quản lý cấp trung gian  • Nghiên cứu đánh giá về sự thích hợp của phương thức thực hiện công việc (quy trình tác nghiệp) • Xây dựng các giải pháp, ý tưởng, sáng kiến phục vụ cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hoạt động
 16.  Hệ thống thơng tin phục vụ  quản lý cấp cao (chiến lược) • Hoạch định chiến lược phát triển tổ chức • Đánh giá: • Hiện trạng tổ chức • Cơ hội-Thách thức • Kiểm soát việc thực hiện mục tiêu chiến lược
 17. cần o Nguồn cung cấp thông tin (TT vào) o  Cơ sở dữ liệu – DataBase (nhập liệu) o Các quy trình xử lý thông tin  o Hệ thống trang thiết bị phục vụ xử lý  thông tin tự động (lưu trữ, xử lý, truyền,  cung cấp)
 18. Ba cấp thông tin trong  cơ quan HCNN – Thơng tin hỗ trợ quản lý, điều hành (Nội  bộ) – Thơng tin hỗ trợ quản lý chuyên ngành  (tương tác với các tổ chức khác) – Thơng tin phục vụ xã hội (tương tác với  cơng dân, xã hội )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2