intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu - Hà Tân Bình

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
84
lượt xem
13
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu - Hà Tân Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu trình bày về đối tượng nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu - Hà Tân Bình

 1. CẤU TRÚC CHƯƠNG I I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MƠN HỌC TT HCM II. Phương pháp nghiên cứu của mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh III. Ý nghĩa của việc học tập mơn học đối với sinh viên
 2. I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC TT HCM
 3. a. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TTHCM là một hệ thống quan điểm   ­toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN,  từ CMDTDCND đến CM XHCN; ­ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển  CNM­L vào điều kiện cụ thể của nước ta;   ­đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời  đại ­  ­  nhằm GPDT, GPGC và GP con người.
 4. b. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh Dân tộc và cách mạng CNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä giải Phóng dân tộc leân CNXH ở Vieät Nam Đảng cộng sản  Việt Nam Đại đoàn kết dân tộc Xây dựng nhà nước Và đồn kết quốc tế của dân,do dân vì dân Văn hóa, đaïo ñöùc và xây dựng       con người mới
 5. I.2. Đối tượng và nhiệm vụ của mơn học  TTHCM   I.1.a.  ĐỐI TƯỢNG NG CỨU TƯ TƯỞNG  HCM  ­ Nguyên cứu nguồn gốc, quá trình hình  thành, phát triển TT HCM ­  Ng.cứu hệ thống các q điểm, lý luận của  HCM v ề CMVN trong thời đại mới mà nền                     tảng là ĐL DT, DC và CNXH ­ Ng cứu mối q hệ biện chứng giữa lý luận  và thực tiễn của hệ thống q điểm HCM và  quá trình hiện thực hĩa TT HCM vào thực  tiễn CM VN.
 6. ­ Cơ sở hình thành tư tưởng HCM ­ Các giai đoạn phát triển TTHCM ­ Nội dung, bản chất, đặc điểm của TTHCM ­ Vai trò của TTHCM đối với CMVN ­ Vận dụng TTHCM qua các g. đoạn CM                                                              của Đảng ­Giá trị tư tưởng lý luận của TTHCM                                                    đối với CM TG
 7. Những  Tư   nguyên  ­Là thế giới quan và ph pháp luận tưởng  lý cơ  ­ Là nguồn tư tưởng, lý luận trực      tiếp quyết định bản chất CM và HỒ  bản  CHÍ               khoa học của CN  MINH     M ­L
 8. Đường  Tư   lối cách  ­Là cơ sở thế giới quan và tưởng  mạng     phương pháp luận của  HỒ  ­Là nền tảng tư tưởng và  ĐẢNG  CHÍ    kim chỉ nam cho hành động CỘNG  MINH SẢN VN
 9.   Ph pháp luận chung: Dựa vào thế giới quan của CNM­L đặc biệt là CN DV LS.   1 số ng tắc PP luận trong nghiên cứu Tư tưởng HCM  a. Sự thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học b. Q điểm thực tiễn và ng tắc lý luận gắn liền với thực tiễn c. Quan điểm lịch sử ­ cụ thể d. Quan điểm toàn diện và hệ thống e. Quan điểm kế thừa và phát triển g. Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn       chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh
 10. ­Vận dụng phương pháp lịch sử và phương pháp     logic ­Vận dụng phương pháp liên ngành: triết, k tế,    chính trị, q. sự, văn hóa, đạo đức… ­Vận dụng các ph pháp tổng hợp: so sánh, thống    kê, điều tra XHH, phỏng vấn nhân chứng     lịch sử…
 11. 1.Nâng cao năng  2. Bồi dưỡng  lực tư duy lý  phẩm chất đạo  luận và  đức CM và rèn  phương pháp  luyện bản lĩnh  công tác chính trị   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản