intTypePromotion=3

Bài giảng Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp - ThS. Nguyễn Văn Lành

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
50
lượt xem
7
download

Bài giảng Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp - ThS. Nguyễn Văn Lành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp - ThS. Nguyễn Văn Lành sẽ giới thiệu tới các bạn các thách thức đối với công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ; ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo – các tồn tại phổ biến; hệ thống thông tin trong đào tạo tín chỉ: các đặc trưng và yêu cầu;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp - ThS. Nguyễn Văn Lành

  1. Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp TS Võ Như Tiến – Hiệu Trưởng ThS. Nguyễn Văn Lành – P. Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Trình bày: ThS. Nguyễn Văn Lành
  2. Nội dung  Các thách thức đối với công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.  Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo – các tồn tại phổ biến.  Hệ thống thông tin trong đào tạo tín chỉ: các đặc trưng và yêu cầu  Triển khai hệ thống thông tin quản lý đào tạo tại Trường CĐCN.  Mô hình quản lý phù hợp là tiền đề cho một hệ thống thông tin hiệu quả. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  3. Các thách thức đối với công tác quản lý đào tạo  Sự gia tăng về qui mô đào tạo và loại hình đào tạo  Áp lực của việc triển khai các chủ trương, quyết sách mới- đặc biệt là yêu cầu triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ.  Các hạn chế nghiệp vụ của nhân viên QLĐT  Mâu thuẩn ngày càng tăng giữa mong muốn tập trung hóa công tác quản lý đào tạo với việc phân bổ khối lượng công việc quản lý Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  4. Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo – các tồn tại phổ biến  Nhà trường không biết rõ mình cần gì khi đặt hàng mua ứng dụng – phần mềm quản lý.  Ý tưởng xây dựng phần mềm dùng chung cho nhiều trường thường không thành công.  Việc thay đổi các qui định, qui chế đào tạo, chế độ chính sách.  Việc tồn tại song hành nhiều loại hình đào tạo trong cùng 1 cơ sở đào tạo, sự điều chỉnh chương trình ĐT  Những ứng dụng được đầu tư qui mô bài bản và rất tốn kém lại tỏ ra không hiệu quả trong điều kiện thực tế nhiều biến động trong công tác QLĐT hiện nay. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  5. Hệ thống thông tin trong đào tạo tín chỉ: các đặc trưng và yêu cầu  Tính mềm dẻo của học chế tín chỉ  Sự đa dạng và cá thể hóa theo từng người dùng.  Khả năng tự động cập nhật các thay đổi.  Sự tích hợp và chia xẻ thông tin tác nghiệp.  Sự phản ánh mô hình & qui trình quản lý  Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  6. Mô hình “quản lý tập trung, dữ liệu phân tán” tại trường Cao đẳng Công nghệ.  Sự lựa chọn mô hình quản lý là cơ sở cho việc xác lập qui trình quản lý, là nền tảng của việc xây dựng 1 Hệ thống thông tin.  Sự bố trí chuyên viên CNTT bên cạnh các chuyên viên và nhân viên khác.  Phần mềm quản lý đào tạo tự viết  Có khả năng tự điều chỉnh theo các thay đổi.  Chính cán bộ quản lý đào tạo biết rõ họ cần gì, và làm thế nào để hợp lý hóa qui trình quản lý.  Lựa chọn giải pháp công nghệ. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  7. Hệ thống thông tin quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ  Tiếp nhận sinh viên nhập học, xếp lớp, cấp tài khoản .  Hệ thống đăng ký môn học trực tuyến.  Hệ thống thông tin đào tạo trực tuyến gồm chương trình đào tạo, qui chế , biểu mẫu, thời khóa biểu, lịch thi, bảng điểm kết quả học tập.  Hệ thống thu nhận góp ý và phản hồi của sinh viên cuối học kỳ cho từng môn học và công tác quản lý phục vụ của nhà trường.  Hệ thống web tác nghiệp giúp chuyên viên Tài vụ trong công tác quản lý thu trả miễn giảm học phí.  Thư viện tra cứu trực tuyến Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  8. Hệ thống thông tin quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ  Hệ thống học liệu WEBCT (Web Course Tool)  Giảng viên upload bài giảng và tài liệu giảng dạy  Các tài liệu học tập được tổ chức theo cấu trúc chương mục như đã ghi trong đề cương chi tiết học phần.  Sinh viên đăng ký học phần thì được quyền truy cập vào tài liệu của học phần đó.  Hệ thống web tác nghiệp phục vụ chuyên viên phòng đào tạo trong việc in ấn, phát hành danh sách, bảng điểm, nhập điểm và tổng hợp, phân loại, xử lý học vụ mỗi học kỳ.  Mỗi cán bộ giáo viên và sinh viên được cấp tài khoản sử dụng  Tích hợp thẻ sinh viên và thẻ ATM của ngân hàng VietInBank để truy cập hệ thống ở địa chỉ http://www.dct.udn.vn/daotao  Hệ thống được tích hợp với hệ thống SMS học tập do một doanh nghiệp cung cấp để tự động chuyển tin nhắn đến từng sinh viên khi có thông tin liên quan Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  9. Cơ sở xây dựng Hệ thống thông tin  Mô hình quản lý hợp lý và hiệu quả.  Cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt  Phản ánh đầy đủ nhu cầu thông tin của user  Có khả năng mở rộng, nâng cấp và tùy biến.  CSDL là móng của ngôi nhà.  Lựa chọn giải pháp công nghệ hợp lý. Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM
  10. Kết luận  Ứng dụng tốt CNTT trong quản lý đào tạo là chìa khóa thành công trong việc quản lý của các nhà trường, là tiền đề nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo  Mô hình hệ thống quản lý của nhà trường nên là mô hình của một cơ sở dữ liệu phân tán, ở đó sự quản lý là tập trung, còn dữ liệu thì phân tán.  Không nên phân bổ công tác quản lý đào tạo đến nhiều bộ phận, vì giá thành của sự phối hợp hoạt động quản lý thường đắt hơn giá thành của sự tích hợp dữ liệu  Đầu tư CNTT tại nhà trường trong tình hình hiện nay không cứ có nhiều tiền là làm được mà cần sự phân tích thấu hiểu đặc điểm hệ thống và phải phát triển trên nền của một mô hình quản lý tốt cùng với các tiền đề nhân lực CNTT tốt Hội thảo quốc tế về Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu & quản lý Ngày 14-15/07/11 giáo dục đại học- SEAMEO RETRAC - TPHCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản