Bài giảng Xu thế phát triển của kinh tế thời đại và tổng quan về thương mại quốc tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
36
lượt xem
2
download

Bài giảng Xu thế phát triển của kinh tế thời đại và tổng quan về thương mại quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xu thế phát triển của kinh tế thời đại và tổng quan về thương mại quốc tế do Trương Đình Tuyển biên soạn bao gồm những nội dung về xu thế phát triển của thời đại, tổng quan về sự phát triển của TM quốc tế, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xu thế phát triển của kinh tế thời đại và tổng quan về thương mại quốc tế

Trương Đình Tuyển<br /> <br /> XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA KINH<br /> TẾ THỜI ĐẠI VÀ TỔNG QUAN VỀ<br /> THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ<br /> <br /> 1<br /> <br /> . Trương Đình Tuyển<br /> <br /> I.<br /> <br /> XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỜI ĐẠI<br /> <br /> 1. Đặc đểm:<br /> (1) Sự phát triển rất nhanh, rất mạnh của khoa học và công<br /> nghệ<br /> (2) Toàn cầu hoá kinh tế và tự do hoá thương mại, dịch vụ<br /> và đầu tư phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và hình<br /> thức biểu hiện<br /> (3) Phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa tốc độ tăng<br /> trưởng với chất lượng tăng trưởng, giũa tăng trưởng<br /> kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ<br /> môi trường là đòi hỏi của chính tiến trình phát triển<br /> 2<br /> <br /> Trương Đình Tuyển<br /> <br /> 2. Hệ quả<br /> (1)Tiến trình công nghiệp hoá được rút ngắn, nước (doanh nghiệp) đi<br /> sau có thể đuổi kịp, thậm chí vượt nước (doanh nghiệp) đã có trình<br /> độ phát triển cao hơn nếu có chiến lược đúng<br /> (2)Toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại và do đó, hôi nhập<br /> quốc tế là xu thế lớn của thời đại và là điều kiện cho sự phát<br /> triển của mỗi quốc gia.<br /> (3)Tính bất định và độ rủi ro tăng lên.(phản ứng chính sách linh hoạt<br /> và quản trị rủi ro trở thành yêu cầu quan trọng với các nhà quản<br /> lý) Do quá trình tự do hóa và sự phát triển rất nhanh của thị<br /> trường tài chính với các sản phẩm phái sinh nên sự biến động<br /> của một nền kinh tế tác động rất nhanh rất mạnh trên phạm vi<br /> toàn cầu (Hiện tượng Sip. Ngày thứ 2 đen tối: Sự sụp đổ của thị<br /> trường chứng khoán Thượng Hải).<br /> Ghi chú: Năm 1980, giá trị của thị trường tài chính thế giới là 12 nghìn tỷ USĐ<br /> (tương đương 100% GĐP toàn cầu_. Vào thời điểm khủng hoảng đã lên tới<br /> 4<br /> 140 nghìn tỷ , bằng 1.166% (gấp 3,25 lần GĐP<br /> <br /> . Trương Đình Tuyển<br /> <br /> 3. Quá trình chuyển đổi<br /> (1) Từ kỷ nguyên công nghệ chế tạo sang công nghệ cao do<br /> công nghệ thông tin dẫn dắt<br /> (2) Từ lao động cơ bắp sang lao động trí tuệ.<br /> (3) Từ sản xuất vật chất sang phát triển các ngành dịch vụ.<br /> (4) Cùng với việc hình thành các tập doàn kinh tê lớn đa quốc<br /> gia là xu hướng cá biệt hóa doanh nghiệp.<br /> (5) Từ thị trường quốc gia sang thị trường thế giới và khu vực;<br /> tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi cung ứng chứ không<br /> chỉ là XK vào các thị trương riêng lẻ.<br /> (6) Từ phân bố lao động theo nguồn lực sang tối đa hoá hoạt<br /> động thị trường<br /> (7) Từ chạy theo tốc độ tăng trưởng sang coi trọng chất lượng<br /> tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững<br /> 5<br /> (8) Từ nhà nước chỉ huy sang nhà nước kiến tạo phát triển.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản