Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm Thổ

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
505
lượt xem
248
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm Thổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm Thổ " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm Thổ

  1. BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II (IIA) to 1. Ca 2C CaC2 2. CaC2 2 HCl CaCl 2 C 2 H 2 dpdd 3. CaCl2 2 H 2O có vách ngan Ca OH 2 Cl2 H2 to 4. Ca OH 2 CaO H 2O 5. CaO CO2 CaCO3 6. CaCO3 CO2 H2 O Ca HCO3 2 o t 7. Ca HCO3 2 CaCO3 CO 2 H 2O to 1 8. Ca NO3 2 Ca NO2 2 O2 2 9. CaCO3 2 HNO3 Ca NO3 2 CO2 H 2O 10. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 2 AgCl 11. CaCO3 2 HCl CaCl2 CO2 H 2O 12. Ca H 2 CO3 CaCO3 H2 13. Ca 2H 2O Ca OH 2 H2 14. Ca OH 2du CO2 CaCO3 H2O 15. Ca OH 2 Cl2 CaOCl2 H 2O oxít CO 16. 2CaOCl2 2CaCl2 O2 Hoặc CaOCl2 2 HCl CaCl 2 H 2O Cl 2
  2. 900o C 17. CaCO3 CaO CO2 18. CaO H 2O Ca OH 2 19. Ca OH 2 khô Cl 2 CaOCl2 H 2O 20. CaOCl2 2HCOOH HCOO 2 Ca Cl2 H2 O 21. HCOO 2 Ca H 2SO4 CaSO4 2HCOOH Để lâu ta có CaSO4.2H2O o 150 C 22. 2CaSO4 .2 H 2O 2CaSO4 .H 2O 2H 2O dpnc 23. CaCl2 Ca Cl 2 24. CaCl2 Na2CO3 CaCO3 2 NaCl 1 25. Ca O2 CaO 2 26. CaO H 2O Ca OH 2 27. Ca OH 2 CO2 CaCO3 H 2O 28. CaCO3 CO2 H2O Ca HCO3 2 o t 29. Ca HCO3 2 CaCO3 CO 2 H 2O 900o C 30. CaCO3 CaO CO2 31. CO2 Ca OH 2 CaCO3 H2 O 32. CaCO3 2 HCl CaCl 2 CO 2 H 2O 33. CaCl2 2 AgNO3 Ca NO3 2 2 AgCl 34. Ca NO3 2 H 2 SO4 CaSO4 2HNO3 Ít tan
  3. 1 35. Ca O2 CaO 2 2000o C 36. CaO 3C CaC2 CO 37. CaC2 H 2 SO4 CaSO 4 C 2 H 2 600o C 38. CaSO4 4C CaS 4CO 39. 3CaS 2 H 3 PO4 Ca3 PO4 2 3H2 S 40. Ca3 PO4 2 2H2 SO4 (d ) 2CaSO4 Ca H2 PO4 2 Hoặc Ca3 PO4 2 4H3 PO4 3Ca H2 PO4 2 41. Ca H 2 PO4 2 H 2 SO4 CaSO4 2H3 PO4 42. MgCl2 dpnc Mg Cl 2 1 43. Mg O2 MgO 2 44. MgO 2HNO3 Mg NO3 2 H2 O to 1 45. Mg NO3 2 MgO 2 NO2 O2 2 46. MgO 2 HCl MgCl2 H2O 47. MgCl2 2 NaOH Mg OH 2 2 NaCl 48. Mg OH 2 2CH 3COOH CH 3COO 2 Mg 2 H2 O to 49. CH 3COO 2 Mg MgCO 3 CH 3COCH 3 to 50. Mg OH 2 MgO H 2 O 51. MgO H 2 SO4 MgSO4 H 2O 52. MgSO4 Na2CO3 MgCO3 Na 2SO4 53. MgCO3 CO2 H2O Mg HCO3 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản