intTypePromotion=1

Bài tập thống kê mô tả

Chia sẻ: Phạm Công Đồng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
586
lượt xem
105
download

Bài tập thống kê mô tả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bài tập thực hành THỐNG KÊ MÔ TẢ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thống kê mô tả

  1. BÀI TẬP PHẦN THỐNG KÊ MÔ TẢ Bài 1: Có tài liệu về số công nhân nghỉ việc trong 106 ngày ở một công ty may như sau: 146 141 139 140 145 141 142 131 142 140 144 140 138 139 147 139 141 137 141 132 140 140 141 143 134 146 134 142 133 149 140 143 143 149 136 141 143 143 141 140 138 136 138 144 136 145 143 137 142 146 140 148 140 140 139 139 144 138 146 153 148 142 133 140 141 145 148 139 136 141 140 139 158 135 132 148 142 142 145 121 129 143 148 138 149 146 141 145 144 137 153 148 144 138 150 148 138 142 145 142 143 143 148 141 145 141 Hãy phân tổ tài liệu trên đây và lập bảng phân phối tần số? Bài 2: Có tài liệu về số nhân viên bán hàng trong các cửa hàng bách hóa thuộc thành phố X: 7 3 5 8 6 2 8 9 9 6 7 8 4 7 8 6 8 8 6 3 8 8 9 11 9 8 7 4 9 10 9 8 7 3 8 7 5 9 9 6 7 7 4 7 10 9 7 11 8 6 10 7 5 9 10 5 8 7 6 10 7 10 8 9 9 8 11 9 12 10 10 9 6 7 11 5 10 11 7 5 11 6 8 8 8 8 10 10 8 2 8 8 10 8 10 6 9 9 9 8 Hãy phân tổ tài liệu trên đây và lập bảng phân phối tần số? Bài 3: Tình hình tiêu thụ lúa trong năm 2007 của ba xã như sau: Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu Tên xã Năng suất Năng suất Diện tích (ha) Sản lượng (tạ) (tạ /ha) (tạ /ha) A 33 100 40 6.000 B 35 120 38 4.940 C 37 180 36 4.320 Hãy tính: 1. Năng suất lúa trung bình vụ Đông Xuân của cả ba xã? 2. Năng suất lúa trung bình vụ Hè Thu của cả ba xã? 3. Năng suất lúa trung bình một vụ trong năm của cả ba xã? 1
  2. Bài 4: Tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2007 của các ấp thuộc huyện X: Năng suất lúa (tạ/ha) Số ấp 30 – 35 10 35 – 40 20 40 – 45 40 45 – 50 25 >= 50 5 Hãy tính năng suất lua thu hoạch trung bình vụ Đông Xuân của toàn huyện? Bài 5: Tài liệu phân tổ về năng suất lao động của công nhân trong một xí nghiệp trong kỳ báo cáo như sau: Năng suất lao động (sản Số công nhân phẩm/người/tuần) 30 – 35 10 35 – 40 20 40 – 45 40 45 – 50 25 > =50 5 Hãy xác định: 1. Năng suất lao động trung bình của công nhân? 2. Mốt về năng suất lao động? 3. Số trung vị về năng suất lao động? 4. Độ lệch tuyệt đối trung bình? 5. Phương sai? 6. Độ lệch tiêu chuẩn? Bài 6: Có tài liệu về tổng giá trị sản lượng của các xí nghiệp thuộc tổng công ty X qua hai năm 2005-2006 như trong bảng sau: Tổng giá trị sản lượng (nghìn đồng) Tên xí nghiệp 2006 2007 Thực tế Kế hoạch Thực tế A 4.300 4.500 6.150 B 10.600 12.000 14.200 C 5.000 5.500 4.300 D 1.200 1.300 1.310 Cộng 21.100 23.300 25.960 • Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch của mỗi xí nghiệp và của tổng công ty? • Số tương đối hoàn thành kế hoạch của mỗi xí nghiệp và của tổng công ty? • Số tương đối động thái của mỗi xí nghiệp và của tổng công ty? Bài 7: Hãy tính số tương đối hoàn thành kế hoạch trong các trường hợp sau: • Kế hoạch của một xí nghiệp dự kiến hạ giá thành đơn vị sản phẩm 5% so với lỳ gốc. Thực tế so với kỳ gốc giá thành đơn vị sản phẩm đã giảm 7%. • Kế hoạch của một xí nghiệp dự kiến giảm lượng thời gian hao phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm là 4% so với lỳ gốc. Thực tế so với kỳ gốc lượng thời gian hao phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm tăng 2%. • Kế hoạch của một xí nghiệp dự kiến tăng tổng giá trị sản lượng 8% so với kỳ gốc. Thực tế so với kỳ gốc tổng giá trị sản lượng đã tăng 12%. 2
  3. Bài 8: Diện tích đất của một tỉnh là 4000 km2, dân số trung bình trong năm 2005 là 808.000 người. Cũng trong năm 2005 các cơ quan hành chánh của tỉnh đã đăng ký khai sinh 40.400 người và khai tử 9.696 người. Hãy tính: • Mật độ dân số của tỉnh? • Hệ số sinh, hế số tử và hệ số tăng tự nhiên của nhân khẩu trong tỉnh? Bài 9: Có tài liệu về chi phí sản xuất trong tháng 12/2007 của một xí nghiệp như sau: ĐVT: 1000 đồng Các khoản chi phí Kế hoạch Thực tế Nguyên, nhiên, vật liệu 1.000 1.400 Khấu hao tài sản cố định 100 130 Tiền lương 600 900 Quản lý xí nghiệp 300 450 Cộng 2.000 2.880 Biết thêm rằng sản lượng kế hoạch là 200 tấn và thực hiện được 300 tấn. Yêu cầu: • Tính số tương đối hoàn thành kế hoạch giảm giá thành đơn vị sản phẩm của xí nghiệp? Bài 10: Có hai tổ công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm trong 8 giờ. Tổ 1 có 15 công nhân, tổ 2 có 18 công nhân. Thời gian hao phí trung bình để mỗi công nhân hoàn thành 1sp của tổ 1, 2 lần lượt là 15, 12 phút. Hãy tính thời gian trung bình để hoàn thành một sp của công nhân cả hai tổ? Bài 11 Có tình hình sản xuất tại hai nhà máy sx bóng đèn trong quí 1 và 2 năm 2007 như sau: Quí 1 Quí 2 Số sp đạt chất Số sp sx (1.000 Tỷ trọng % đạt Tỷ trọng % đạt Nhà máy lượng (1.000 chất lượng (%) chất lượng (%) bóng) bóng) A 720 93 720 95 B 480 91 512 93 a) Tỷ trọng trung bình số bóng đèn đạt chất lượng tính chung cho cả 2 nhà máy trong quí 1? b) Tỷ trọng trung bình số bóng đèn đạt chất lượng tính chung cho 2 nhà máy trong 2 quí? Bài 12 Hai Dn cùng sx loại sp X. tài liệu về tình hình sx loại sp này của 2 DN năm 2007: DN A DN B Quí Giá thành đvsp (ng.đ) CPSX (trđ) Giá thành đvsp (ng.đ) Tỷ trọng SLSP (%) I 20 1.000 19 16 II 21 1.386 20 35 III 19 1.387 18 30 IV 17 1.394 19 19 Tính và so sánh giá thành bình quân 1đvsp năm 2007 giữa 2 DN trên? Bài 13 Có số liệu về tình hình sản xuất của công ty TNHH Secas như sau: - Tổng chi phí sản xuất (CPSX) của 04 sản phẩm A, B, C, D năm 2007 so với năm 2006 tăng 30%, mức tăng tuyệt đối là 300 triệu đồng. - Chỉ số giá thành tổng hợp của 04 sản phẩm trên là 103%. 1) Xác định tổng CPSX năm 2006, 2007? 2) Phân tích sự thay đổi tổng CPSX năm 2007 so với năm 2006 do ảnh hưởng của các nhân tố giá thành và khối lượng? Cho nhận xét? 3
  4. 3) Năm 2008 công ty đặt kế hoạch giảm 15% CPSX so với năm 2007. Giả sử CPSX thực tế năm 2008 là 1.100 triệu đồng. Hãy tính CPSX kế hoạch năm 2008 và cho biết cty có đạt được kế hoạch giảm CPSX đã đề ra hay không? 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2