Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 3)

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
323
lượt xem
105
download

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành oracle 9i (bài số 3)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 3)

  1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 – ORACLE (Subquery) 1. Chọn ra last_name của tất cả nhân viên có lương cao hơn lương của nhân viên có last_name = ‘Rajs’ SELECT LAST_NAME,SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY> (SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE LAST_NAME=’Rajs’); 2. Chọn ra last_name, job_id, salary của tất cả nhân viên có employee_id = 143 và có salary lớn hơn lương của employee_id = 141. SELECT LAST_NAME,JOB_ID,SALARY FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=143 AND SALARY> (SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=141); 3. Chọn ra last_name, job_id, salary của tất cả nhân viên có salary ở mức thấp nhất. SELECT LAST_NAME,JOB_ID,SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY= (SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES); 4. Chọn ra employee_id, last_name, job_id, salary của những nhân viên có lương nhỏ hơn TẤT CẢ lương của nhân viên có job_id = 'IT_PROG' và job_id của họ không phải 'IT_PROG'. SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME,JOB_ID,SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY< ALL (SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE JOB_ID=’IT_PROG’) AND JOB_ID ’IT_PROG’;
  2. 5. Chọn ra employee_id, last_name, job_id, salary của những nhân viên có lương nhỏ hơn bất kỳ lương của nhân viên có job_id = 'IT_PROG' và job_id của họ không phải 'IT_PROG'. 6. Tìm ra những nhân viên có mức lương thấp nhất trong từng phòng ban (hiển thị: last_name, salary, department_id) SELECT LAST_NAME,SALARY,DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES WHERE SALARY IN (SELECT MIN(SALARY) FROM EMPLOYEES GROUP BY DEPARTMENT_ID); 7. Chọn ra last_name của tất cả nhân viên không có giữ chức vụ quản lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản