intTypePromotion=1

Bài tập và bài giải Luật kinh doanh

Chia sẻ: Huongquynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
514
lượt xem
121
download

Bài tập và bài giải Luật kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cung cấp một số dạng bài tập môn Luật kinh doanh có kèm theo đáp án, sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức căn bản và rèn luyện kỹ năng giải bài tập tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập và bài giải Luật kinh doanh

  1. Bài tập và bài giải luật kinh doanh
  2. Đề bài Đề 1: Công ty CP Trường Xuân kinh doanh xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, đến phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K để đăng ký bổ xung ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất một số loại vật liệu xây dựng. Khi tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty phải xin phép UBND tỉnh K nếu UBND tỉnh K đồng ý bằng văn bản thì mới bổ sung ngành nghề này cho công ty vì đây là ngành nghề UBND tỉnh K quy định phải có giấy phép kinh doanh. Căn cứ vào các quy định của pháp luật hãy nhận xét tình huống trên và lý giải tại sao nhận xét như thế? Đề 2: Ông Quang đến phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K để đăng ký thành doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất và tái chế giấy, do ông làm chủ DNTN. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đã được lập đầy đủ theo quy định của luật DN năm 2005 và ông đã xuất trình CMND với phòng đăng ký kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K yêu cầu ông Quang phải nộp thêm giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp về việc ông không vi phạm điều 13 Luật DN năm 2005, giấy xác nhận về quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở và nơi sản xuất giấy, và giấy xác nhận về điều kiện môi
  3. trường của sở tài nguyên môi trường. Ông Quang ko thực hiện được các yêu cầu trên nên hồ sơ của ông ko được chấp nhận và doanh nghiệp ko được thành lập Căn cứ vào các quy định của pháp luật hãy nhận xét tình huống trên và lý giải tại sao nhận xét như thế? Hướng dẫn cách giải 1/ Trong tình huống trên có các chủ thể nào tham gia? 2/ Các chủ thể này thực hiện các hành vi gì? 3/ Với tư cách là chủ thể đó, thực hiện hành vi đó là đúng hay sai theo đúng quy định của pháp luật. 4/ Nếu là sai thì phải sửa chữa như thế nào. Lời giải : BT 1: Công ty CP Trường Xuân kinh doanh xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, đến phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K để đăng ký bổ xung ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất một số loại vật liệu xây dựng. Khi tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty phải xin phép UBND tỉnh K nếu UBND tỉnh K đồng ý bằng văn bản thì mới bổ sung ngành nghề này cho công ty vì đây là ngành nghề UBND tỉnh K quy định phải có giấy phép kinh
  4. doanh. Căn cứ vào các quy định của pháp luật hãy nhận xét tình huống trên và lý giải tại sao nhận xét như thế? Sản xuất vật liệu xây dựng không thuộc lĩnh vực trong danh mục các nghành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp về Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh quy định: 4. Chính phủ định kỳ rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp; sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các điều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành điều kiện kinh doanh mới theo yêu cầu quản lý nhà nước. 5. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Việc UBND tỉnh K quy định phải có Giấy phép kinh doanh là trái với Điều 7 của Luật DN. BT 2: Ông Quang đến phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K để đăng ký thành doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất và tái chế giấy, do ông làm chủ DNTN. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đã được lập đầy đủ theo quy định của luật DN năm 2005 và ông đã xuất trình CMND với phòng đăng ký kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh K yêu
  5. cầu ông Quang phải nộp thêm giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp về việc ông không vi phạm điều 13 Luật DN năm 2005, giấy xác nhận về quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở và nơi sản xuất giấy, và giấy xác nhận về điều kiện môi trường của sở tài nguyên môi trường. Ông Quang ko thực hiện được các yêu cầu trên nên hồ sơ của ông ko được chấp nhận và doanh nghiệp ko được thành lập Căn cứ vào các quy định của pháp luật hãy nhận xét tình huống trên và lý giải tại sao nhận xét như thế? Điều 13 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định một số trường hợp sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  6. - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; Theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp về vốn đầu tư của chủ DNTN thì chủ DNTN được quyền đăng ký vốn bao gồm cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DN, tuy nhiên phải được ghi rõ loại tài sản, số lượng, giá trị còn lại… Đối với ngành nghề SX và tái chế giấy theo quy định của Pháp luật đòi hỏi phải tuân thủ các quy định về xử lý nước thải, chất thải. Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo phương án xử lý nước thải chất thải đã được Sở tài nguyên môi trường xem xét chấp thuận. Việc Phòng đăng ký kinh doanh yều cầu Ông Quang nộp bổ sung các giấy xác nhận trên là đúng và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. BT 3: Cty TNHH M có tổng số vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, trong đó bà Thanh Tâm góp 350 triệu đồng, ông Hoàng Mạnh góp 200 triệu đồng, bà Hồng Loan góp 150 triệu đồng, ông Đắc Minh góp 150 triệu đồng, ông Võ Tài góp 150 triệu đồng. Bà Tâm được cử giữ chức GĐ Cty TNHH trong nhiệm kỳ 3 năm đầu tiên. Trong thời gian này bà Tâm thành lập DNTN và đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, bà Tâm cũng là GĐ Cty DNTN này. Các thành viên còn lại của Cty TNHH đã y/c bà
  7. Tâm thôi giữ chức vụ GĐ Cty TNHH, bà Tâm không đồng ý vì cho rằng mình là người góp vốn lớn nhất trong Cty. Anh chị hãy giải quyết vụ việc trên theo quy định của PLVN Theo điều 41 Luật doanh nghiệp, các thành viên có quyền khiếu nại, khởi kiện GĐ khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của Pháp luật. Nếu các thành viên có cơ sở để chứng minh rằng việc bà Tâm đồng thời làm GĐ Cty M và DNTN gây phương hại tới lợi ích của mình, các thành viên có quyền đ/n triệu tập họp để giải quyết. Nếu Chủ tịch hội đồng thành viên không triệu tập họp theo y/c của các thành viên, các thành viên có quyền triệu tập họp khi có số lượng thành viên dự họp đại diện cho ít nhất 50% vốn điều lệ. Quyết định về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức giám đốc được thông qua khi được số phiếu đại diện cho ít nhất 65% tống số vôn góp của các thành viện dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định). BT 4: Ngày 10/07/06 ông An là chủ DNTN An Phúc đột ngột qua đời, ông An có vợ và 2 người con trai 14 và 17t, ông không để lại di chúc. Hai tuần sau đại diện của Cty TNHH X đến y/c bà Mai vợ ông An thực hiện HĐ mà chồng bà đã ký
  8. trước đây, nếu không thực hiện HĐ thì bà phải trả lại số tiền mà Cty đã ứng trước là 50 triệu đồng và lãi suất là 3%/tháng. Bà An không đồng ý. Bằng những quy định của PL hiện hành hãy cho biết: Bà Mai có trở thành chủ DNTN An Phúc thay cho chồng bà hay không? Tại sao? Vụ việc trên phải giải quyết ntn? Ông An đột ngột qua đời không để lại di chúc, phần tài sản chung của ông trong hôn nhân sẽ do vợ và các con ông được hưởng theo luật thừa kế. Tuy nhiên các con ông chưa thành niên nên các quyền về tài sản sẽ do vợ ông đảm trách. Khi ông An chết đi, bà Mai khong tự đồng trở thành chủ doanh nghiệp, nếu muốn thành chủ doanh nghiệp, bà Mai phải làm thủ tục đăng ký lại. Trường hợp DNTN do ông An làm chủ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì bà Mai còn phải cung cấp các giấy tời khác chứng minh mình hội tụ đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật để trở thành Chủ doanh nghiệp. Việc bà Mai thừa hưởng thừa kế phần tài sản do chồng để lại đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ, vay, nghĩa vụ của chồng chưa thực hiện khi còn sống bao gồm cả phần tiền 50 triệu KH đã ứng trước theo HĐ đã ký với ông An. Nếu Cty TNHH X đưa ra được bằng chứng đã ứng trước 50 triệu đồng theo HĐ đã ký và đề nghị hoàn trả thì bà Mai có trách nhiệm thanh toán khoản tiền này như
  9. một khoản nợ phải thanh toán theo nghĩa vụ. Đ/v khoản lãi phát sinh 3%/tháng nếu trong HĐ không quy định hoặc việc yêu cầu trả lãi xuất phát sinh của Cty X là không có căn cứ thì bà Mai có quyền từ chối thanh tóan khoản lãi này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản