intTypePromotion=1

Bài tập về chuyển đổi cơ số

Chia sẻ: Trần Công Chính | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
910
lượt xem
41
download

Bài tập về chuyển đổi cơ số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy chuyển đổi các số thập phân sau đây ra số : nhị phân, bát phân, thập lục phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word với tên Chuyendoicoso.doc. Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra số : nhị phân, bát phân, thập phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word với tên Chuyendoicoso2.doc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về chuyển đổi cơ số

 1. Bài tập về chuyển đổi cơ số Bài Hãy chuyển đổi các số thập phân sau đây ra số : nhị phân, bát phân, th ập l ục phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word v ới tên Chuyendoicoso.doc 1/ 570248610 2/ 2578940310 3/ 78147950510 3/ 4/ 58012000410 5/ 100004785210 6/ 1200047310 7/ 4875900110 8/ 10001478910 9/ 25783549710 10/ 32147589210
 2. Bài tập về chuyển đổi cơ số Bài Hãy chuyển đổi các số bát phân sau đây ra số : nhị phân, thập  phân, thập lục phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word với tên Chuyendoicoso1.doc 1/ 57024468 2/ 257334038 3/ 71475058 3/ 4/ 501200048 5/ 1000047528 6/ 120004738 7/ 4227510018 8/ 1000147898 9/ 2570354178 10/ 3214751128
 3. Bài tập về chuyển đổi cơ số Bài Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra số : nhị phân, bát  phân, thập phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word với tên Chuyendoicoso2.doc 1/ 57A02486h 2/ 25BC403h 3/ EF81479505h 3/ 4/ 5CD80120004h 5/ 1000D04F52h 6/ 12FA000473h 7/ 4875B001h 8/ 100A14789h 9/ 257835497h 10/ 321475892h
 4. Bài tập về chuyển đổi cơ số Bài Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra số : nhị phân,  bát phân, thập phân bằng cách sử dụng Calculator của máy tính. Rồi lưu trong file word với tên Chuyendoicoso3.doc 10100010112 1010001011 1. 10001110002 1000111000 2. 1001010002 100101000 3. 10101000002 1010100000 4. 111000101012 11100010101 5. 101011110002 10101111000 6. 1010000011112 101000001111 7. 11100001111012 8. 10111010101112 9.
 5. Thực hiện các phép toán + các số nhị phân Th sau rồi chuyển sang thập phân thử cọng lại 10110101 + 1001101111 1. 1. 1101110 + 101110111 2. 10111011 + 1011101101 3. 101011110 + 1010111110 4. 101110100 + 1110101111 5. 1010111101 + 1010111010 6. 1011101011 + 1011010100 7. 1011111011 + 10101010000 8.
 6. Thực hiện các phép toán - các số nhị phân Th sau rồi chuyển sang thập phân thử lại 1010010100 - 1000111 1. 110111010 - 1001111 2. 111011111 - 10111010 3. 101011010 - 1010111 4. 1110111101 - 11101111 5. 101011111 - 10011010 6. 101110111 - 1011110 7. 101011111 - 1011110 8.
 7. Chuyển đổi các số âm thập phân sau đây ra số nh ị phân Chuy âm bằng phương pháp đổi dấu - 2541 1. -1547 2. -4578 3. -1452 4. -214587 5. -81458 6. -71457 7. -414587 8.
 8. Chuyển đổi các số âm thập phân sau đây ra số nh ị phân Chuy âm bằng phương pháp bù một - 2541 1. -1547 2. -4578 3. -1452 4. -214587 5. -81458 6. -71457 7. -414587 8.
 9. Chuyển đổi các số âm thập phân sau đây ra số nh ị phân Chuy âm bằng phương pháp bù 2 - 2541 1. -1547 2. -4578 3. -1452 4. -214587 5. -81458 6. -71457 7. -414587 8.
 10. Chuyển đổi các số lẻ thập phân Chuy sau đây ra nhị phân 1587.125 1. 1574.675 2. 154.5 3. 1124.375 4. 248.625 5. 157.025 6. 151.225 7. 69.35 8.
 11. Chuyển đổi các số lẻ nhị phân sau Chuy đây ra thập phân 1011011.1011 1. 1011.101 2. 11110.111 3. 1110010.011 4. 1110110.001 5. 1011.1101 6. 11101.1011 7. 10101.011 8.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản