intTypePromotion=3

Bài thảo luận Kế toán quản trị

Chia sẻ: Ngo Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
79
lượt xem
5
download

Bài thảo luận Kế toán quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp cần hoạt động thường xuyên, liên tục và có một kế hoạch cụ thể. Bởi vậy việc lập dự toán cho doanh nghiệp là hết sức quan trọng,vì nó là cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh và phân phối cho các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về dự toán, bài thảo luận này sẽ tập trung tìm hiểu cụ thể hơn đối với công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Khánh Đường, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận Kế toán quản trị

  1. Bài thảo luận:Kế toán quản trị. LỜI MỞ ĐẦU      Như chúng ta biết, vừa qua Việt Nam đã chính thức trở thành  thành viên thứ  150 của Tổ  chức Thương mại thế  giới WTO.   Việc gia nhập vào tổ chức WTO đã mở ra cho các doanh nghiệp  Việt Nam vô vàng cơ  hội để  phát triển.Thế  nhưng, bên cạnh  những cơ  hội, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt  với rất nhiều khó khăn và thử thách. Cụ thể là nhiều công ty, tập  đoàn nước ngoài với thế  mạnh về  vốn, kỹ  thuật và công nghệ  hiện đại đã xâm nhập vào thị trường Việt Nam.     Rõ ràng để có thể tồn tại và vươn lên thì các doanh nghiệp cần  phải có kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình  bởi vì nếu hoạt động kinh doanh không có kế hoạch và mục tiêu  rõ ràng thì các doanh nghiệp không thể lường trước được những  biến cố có thể xảy ra trong một môi trường đầy biến động như  hiện nay.Vì vậy,vai trò của kế toán quản trị ngày càng được  khẳng định và nó được xem như là một trong công cụ quản lý  hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ của doanh nghiệp.Để thực  hiện tốt công việc quản lý,nhà quản trị cần sử dụng rất nhiều  thông tin.Tuy nhiên,thông tin về tổ chức và tiềm lực nội bộ  doanh nghiệp do kế toám quản trị cung cấp là bộ phân quan  trọng nhất,quyết định đến chất lượng công tác quản lý.Để tiến  hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp cần hoạt  động thường xuyên, liên tục và có một kế hoạch cụ thể.Bởi vậy  việc lập dự toán cho doanh nghiệp là hết sức quan trọng,vì nó là  cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh và phân  phối cho các doanh nghiệp.Để hiểu rõ hơn về dự toán,bài thảo  luận của chúng em sẽ tìm tìm hiểu cụ thể hơn đối với công  ty:”Cổ phần bê tông và xây dựng Khánh Đường”
  2. I.TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ DỰ  TOÁN 1.Khái niệm,bản chất và vai trò của kế toán quản trị 1.1.Khái niệm     Xuất phát điểm của kế toán quản trị là kế toán chi phí,nghiên  cứu chủ yếu về quá trình tính toán giá phí sản phẩm như:giá phí  tiếp liệu,giá phí sản xuất nhằm đề ra các quyết định cho phù  hợp,xác định giá trị hàng tồn kho và kết quả sản xuất kinh doanh  theo từng hoạt động.Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ  thuật nói chung,khoa học kế toán cũng có sự phát triển mạnh  mẽ.đặc biệt là kể từ năm 1975 trở lại đây,nhiều quốc gia có sự  phát triển kinh tế đã đi sâu nghiên cứu áp dụng sử dụng thông tin  kế toán phục vụ cho công tác quản lý.vậy kế toán quản trị là gì? Kế toán quản trị là môn khoa học thu nhận,xử lý và cung cấp  thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể  phục vụ  cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch,điều  hành ,tổ chức  thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh  tế,tài chính trong nội bộ  doanh nghiệp. 1.2.Bản chất  ­ Kế toán quản trị không chỉ thu nhận,xử lý cung cấp thông tin  về các nghiệp vụ kinh tế,tài chính phát sinh và thực sự đã hoàn  chỉnh.nó cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập dự toán,quyết  định các phương án kinh doanh. ­kế toán quản trị chỉ cung cấp các thông tin về hoạt động vvef  kinh tế tài chính trong phạm vi nội bộ cuuar doanh nghiệp.Vì  vậy kế toán quản trị là loại kế toán dành cho những người làm  công tác quản lý của doanh nghiệp.
  3. ­Kế toán quản trị là bộ phận của công tác kế toán nói chung và là  bộ phận không thể thiếu được để trở thành công cụ quản lý. 1.3.Vai trò của kế toán quản trị    Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang  được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết  định chiến lược kinh doanh. Cán bộ kế toán quản trị ngày nay  không còn đơn thuần làm công việc đo, đếm. Các kỹ năng tài  chính của người làm kế toán quản trị có được từ kinh nghiệm và  đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của  doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị ngày nay cần phải  hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính,  quản trị hòa quyện với các quyết định của kế toán thế nào. Những tiến bộ trong hàng chục năm qua đã làm cho những nhà  kế toán quản trị có thể trở thành một phần trong đội ngũ các nhà  quản lý làm gia tăng giá trị của tổ chức. 2.Lý  thuyết chung về dự toán 2.1.Khái niệm về dự toán Dự toán là những dự kiến chi tiết chỉ rõ cách huy động và sử  dụng vốn và các nguồn lực khác theo định kì. được biểu diễn  một cách có hệ thống dưới dạng số lượng và giá trị 2.2.Tác dụng của dự toán     Tác dụng lớn nhất của dự toán đối với nhà quản trị, là cung  cấp phương tiện thông tin một cách có hệ thống toàn bộ kế  hoạch của doanh nghiệp. Một khi dự toán đã được công bố thì  không có sự nghi ngờ gì về mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt  và đạt được bằng cách nào. Ngoài ra dự toán còn có nhiều tác  dụng  sau:
  4. ­Xác định rõ mục tiêu cụ thể làm cưn cứ thực hiện sau này ­Lường trước những khó khăn khi chúng chưa xảy ra để có  phương án đối phó kịp thời ­Kết hợp toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bằng các kế  hoạch của từng bộ phận khác nhau.Nhờ vậy,dự toán đảm bảo  cho từng kế hoạch của từng bộ phận phù hợp với mục tiêu  chung của  doanh nghiệp. 2.3.Kỳ dự toán ­ Dự toán hàng năm được chia thành 4 quý, sau đó quý một được  chia thành từng tháng, các quý còn lại của năm dự toán vẫn giữ  nguyên, khi quý 1 kết thúc thì quý 2 được chia thành từng  tháng…cứ thế tiếp tục cho đến hết năm.     ­ Dự toán hàng năm cũng được lập theo kỳ 12 tháng và cứ  tháng đầu kỳ sau thì lại cộng thêm dự toán của một kỳ vào kế  tiếp tháng cuối cùng của kỳ đó.     ­ Dự toán hàng năm được chia thành 4 quý, sau đó quý một  được chia thành từng tháng, các quý còn lại của năm dự toán vẫn  giữ nguyên, khi quý 1 kết thúc thì quý 2 được chia thành từng  tháng…cứ thế tiếp tục cho đến hết năm.     ­ Dự toán hàng năm cũng được lập theo kỳ 12 tháng và cứ  tháng đầu kỳ sau thì lại cộng thêm dự toán của một kỳ vào kế  tiếp tháng cuối cùng của kỳ đó.  Hội đồng quản trị 2.4.Trình tự dự toán  Trình tự dự toán: Quản trị cấp trung  Quản trị cấp trung  Dự toán được chuẩn bị từ cấp cgian ­ gian ơ sở trở lên. Sơ đồ trình tự  dự toán:  Quản trị  Quản trị  Quản trị  Quản trị  cấp cơ sở cấp cơ sở cấp cơ sở cấp cơ sở
  5.  Ưu điểm:    ­ Mọi cấp quản lý của doanh nghiệp, từ thấp đến cao, đều góp  phần vào quá trình xây dựng dự toán.    ­ Dự toán được lập từ cấp cơ sở nên có độ tin cậy và tính  chính xác cao.   ­ Do được tham gia vào quá trình dự toán, và các chỉ tiêu được  tự đề đạt nên nhà quản trị cấp cơ sở sẽ thực hiện kế hoạch   một cách chủ động hơn, thoải mái hơn và khả năng hoàn thành  kế hoạch sẽ cao hơn.  2.5.Hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm Hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.  Sơ đồ: Dự toán tiêu thụ Dự toán tồn kho  Dự toán sản  Dự toán phí lưu  cuối kỳ xuất thông và quản lý
  6. Dự toán chi phí  Dự toán CP  Dự toán chi phí  LĐ trực tiếp NVL trực tiếp sản xuất Dự toán tiền  mặt Dự toán báo cáo  Dự toán bảng  Dự toán báo cáo  KQHĐKD cân đối kế toán lưu chuyển tiền Bao gồm: • Dự toán tiêu thụ. • Các dự toán hoạt động. • Các dự toán báo cáo tài chính 2.6.Xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn ­ Nguyên tắc:  Trước hết phải xem xét một cách nghiêm túc  toàn bộ kết quả đã đạt được. Trên cơ sở đó, kết hợp với  những thay đổi về điều kiện kinh tế, và đặc điểm giữa  cung và cầu, về kỹ thuật để điều chỉnh và bổ sung cho phù  hợp. •  Các hình thức định mức:       ­ Định mức lý tưởng (định mức lý thuyết)        ­ Định mức thực tế. 2.7Xây dựng các định mức chi phí sản xuất:   ­ Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp   ­ Định mức chi phí lao động trực tiếp   ­ Định mức chi phí sản xuất chung  ­ Tổng hợp các định mức chi phí sản xuất II.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản