Bài thu hoạch: Học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Chia sẻ: Ngoc Khanh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:17

4
50.809
lượt xem
9.772
download

Bài thu hoạch: Học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thu hoạch chính trị "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII" trình bày về những nội dung cơ bản của Nghị quyết (đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới, chủ đề Đại hội XII, đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới,...) xác định chương trình thực hiện nghị quyết của cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Mời các bạn tham khảo bài thu hoạch chính trị với chủ đề "Học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII" để cùng nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta. Bên cạnh đó, qua nội dung cũng như hình thức trình bày của tài liệu có thể phần nào giúp các bạn có kinh nghiệm để hoàn thành tốt bài thu hoạch. Dưới đây là một phần đoạn trích của bài thu hoạch:
BÀI THU HOẠCH
Họ và tên:………………………………………………………………...
Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………….
          Từ ngày….. đến ngày …… tháng… năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do …..triển khai, sau quá trình học tập và nghiên cưu tôi xin hệ thống lại nhận thức của bản thân về Nghị quyết như sau:
          I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

1- Chủ đề Đại hội XII  được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”Thư hai “Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa”; thứ ba “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đưa vào chủ đề Đại hội. 

Để tiện tham khảo và tìm hiểu nội dung bài thu hoạch chính trị, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản